Is Christus een zonnegeest?

Weet jij het antwoord?

/2500

Christus is grieks en het betekent de Gezalfde. Dat is één van de vele namen voor Jezus, vaak ook genoemd Jezus Christus. Jezus Christus is de zoon van God. Of iemand geloofd dat Jezus de zoon van God is, dat is persoonlijk, maar dat Hij bestaan heeft kan je onder meer afleiden uit onze huidige jaartelling, die is gebaseerd op zijn geboorte. ( we leven nu ong. 2000 jaar na Chr. ) Kortom, als je met Christus de gebruikelijke verwijzing naar Jezus bedoeld, nee, dan is hij geen zonnegod maar zoon van een timmerman uit Nazareth en tevens onze Verlosser. Bedoel je echter iemand anders dan blijf ik je een antwoord schuldig.

Jezus IS niet de zonnegeest, maar de zonnegeest bevindt zich in Jezus. Volgens mijn eerste bron: "Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan daalde de Zonnegeest, de kosmische Geest van de Liefde die ook wel de Christus genoemd wordt, af tot in de sfeer van de aarde en verbond zich met Jezus: vanaf dat moment wordt Jezus Jezus (de) Christus genoemd." Volgens de derde: "Volgens de Essenen daalde bij de doop de Zonnegeest van de Logos neer in Jezus."

Bronnen:
http://books.google.nl/books?id=pO-WEd8CN8...
http://www.dichterbijdanooit.com/Artikelen...
http://www.lcc.cc/vkvisie/200102/jesoeja.htm
http://www.protestant.nl/encyclopedie/them...
http://zulu.messageboard.nl/12765/viewtopi...

De enige bron is de Bijbel. De herziene statenvertaling schrijft: En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. (lukas3:16) En: En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. (lukas 24:36-39)

Het Griekse woord Chri′stos komt overeen met het Hebreeuwse Masji′ach en betekent Messias oftewel Gezalfde. Een 'gezalfde' is iemand die door God ten behoeve van mensen is aangesteld, een priester-koning. Een koning werd in Bijbelse tijden met een 'zalf-olie' overgoten bij zijn aanstelling. Vandaar het woord 'gezalfde'. In het geval van de Christus of Messias gaat het echter om 'gezalfd met heilige geest' zijn. De Christus IS dus niet een geest, maar hij is 'gezalfd met geest'. Die geest, dat is Gods kracht. Hij heeft dus kracht van God in zich gekregen.