Wat zijn de verschillen in geloofsbelijdenis tussen katholieken en protestanten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het allerbelangrijkste verschil is, dat de katholiek gelooft dat in het geconsacreerde brood en de wijn Christus lichaam en bloed werkelijk aanwezig is. De protestant daarentegen ziet dit als symboliek. Verder hebben de katholieken 7 en de protestanten maar 2 sacramenten. Groot strijdpunt is ook het sacrament van de biecht, waarbij de zonden vergeven worden. De aflaten, wat ook typisch Katholiek/ Rooms is, en waarbij de zondaar boete kan doen en kwijtschelding van zonden krijgt, zijn het grote breekpunt geweest. Toen is de katholiek kerk gesplitst in katholiek en protestant. De protestante kerk is daarna gesplitst in tientallen stromingen, die allemaal weer onenigheid hadden over geloofspunten. Heel ingewikkeld allemaal, maar het valt op te zoeken op internet.

De geloofsbeleving- belijdenis tussen verschillende religies is dermate groot of te verschillend dat ik geen correct antwoord durf te geven, tenzij ik ga kopiëren via goed 'googlen' ;) Maar mogelijk zijn er hier op GV mensen of zelfs theologen die dit beter kunnen! Wel heb ik een vrij duidelijke site voor je gevonden, waar je zelf denk ik wel de belangrijkste verschillen uit kan destilleren? http://www.gotquestions.org/nederlands/verschil-Katholieken-Protestanten.html

Als je het hebt over de geloofsbelijdenis die in de diensten worden uitgesproken dan zijn er eigenlijk geen verschillen. ze maken beiden gebruik van de apostolische geloofsbelijdenis. Alleen net wat anders uitgesproken: de Rooms-Katholieke versie Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De Heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; De vergeving van de zonden; De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven. Amen. De (Oude )Protestante versie: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen (nog een leuk feitje, katholiek betekend eigenlijk gelovig, het verschil zit hem in Rooms-Katholiek en Protestant)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_...

zoals al geschreven, er is géén verschil. De apostolische geloofsbelijdenis stamt al uit de tijd vóór reformatie. Op dat moment is een deel uit de rooms-katholieke kerk gescheurt. Het verschil is interpretatie van bepaalde zaken, maar de basis; Jezus is gestorven voor onze zonden, is hetzelfde. Rooms-katholiek en protestant, beiden zijn christen. Katholiek betekent overigens: algemeen of universeel ( is grieks ) . En ook een protestant belijdt één katholieke ( dus een universele ) kerk.

Volgens mij is het grootste verschil dat katholieken doen aan Maria- en heiligenverering, terwijl protestanten vinden dat alleen God alle eer moet krijgen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100