Wat voor geloof hebben de meeste mensen in Ghana?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ghana kent in de hoofdzaak 3 religies: Christendom 68%, Islam 15,9% en de traditionele godsdiensten 8,5%

Bronnen:
http://stmeander.kpnis.nl/web/show/id=91937

De vorige antwoorder geeft in theorie een correct antwoord, maar het ligt tegelijk ook iets gecompliceerder: In het noorden van Ghana zijn de mensen vooral moslim, in het zuiden vooral christelijk. Dit heeft te maken met de geschiedenis. Vanaf het noorden via de Sahara zijn vroeger moslims het land binnengekomen die hun geloof verspreidden, vanaf het zuiden via de zee kwamen westerse christelijke kolonisten (en natuurlijk wat zendingswerkers/missionarissen) het land in en kregen daar grote invloed met het geloof. Het oerwoud wat toen nog tamelijk ondoordringbaar was, vormde een soort natuurlijke grens. Tegenwoordig vind je natuurlijk ook moslims in het zuiden en christenen in het noorden, maar de verschillen per streek zijn te verklaren vanuit de geschiedenis. Met de traditionele religies ligt het moeilijker. Vanuit godsdienstwetenschappelijk oogpunt kun je (bijna?) betogen dat iedereen nog wel wat van deze traditionele religies in zich heeft. Veel van bijgeloof vindt daarin zijn oorsprong en elementen uit islam of christendom die in Ghana (of Afrika) uniek zijn, zijn ook terug te voeren op traditionele religies. Voorouderverering is daar een belangrijk voorbeeld van. Echter, mensen die zichzelf rekenen tot de traditionele religie (en dus niet tot christendom en islam) zijn in minderheid aanwezig, verspreid door heel Ghana. Toegevoegd na 2 uur: Uit de reactie lijkt te spreken dat ik niet duidelijk maak dat het niet mijn bedoeling is de vorige antwoorder te corrigeren, ik wil echter dat antwoord met dit antwoord slechts aanvullen.