Hoe komt het dat in de meeste grote godsdiensten de vrouw een ondergeschikte positie heeft?

Alleen bij het Hindoeïsme bestaat het uitgangspunt dat mannen en vrouwen gelijk zijn.In de Christelijke, Joodse en Islamitische leer bekleden vrouwen zover ik weet geen (hogere) functies binnen de religie. Ook binnen het Boeddhisme heeft de vrouw een mindere positie.
Hoe komt dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Veel mensen(lees mannen) zullen dit antwoord niet leuk vinden maar goed. In de oude 'natuurgodsdiensten' was de vrouw meestal belangrijker of even belangrijk als de man omdat de vrouw voor nageslacht zorgt. De modernere godsdiensten, dit op dit moment het grootst zijn, zijn bedacht door mannen(sorry als ik hiermee iemand beledig) of in ieder geval wat er nu nog over is, is bepaald door mannen. Die mannen waren vaak bang voor overheersing van de vrouw en vonden zichzelf erg belangrijk. Daarnaast was het in die tijd niet gebruikelijk dat vrouwen werkten oid. Dus omdat mannen het hebben samengesteld met hun beeld, wat in die tijd normaal is, is de vrouw ondergeschikt. Daarnaast stammen godsdiensten af van elkaar, bijvoorbeeld het christendom van het jodendom, en toen werden die ideeën gewoon over genomen.

Waarschijnlijk omdat de meeste grote religies door mannen bedacht zijn.

Als je nagaat dat een man bij een bepaalde godsdienst zijn vrouw mag uithongeren als ze hem niet seksueel van dienst wil zijn, dan mag je drie keer raden van welk geslacht de schrijvers van die eeuwenoude boeken zijn...... Juist!

Het begint al veel en veel vroeger De Griekse denkers Plato (427-347 v Chr). en Aristoteles (384-322 v.Chr.) stelden vast dat vrouwen van nature minder waren dan mannen. Volgens Plato waren mannen door god geschapen. Een goed leven van een man werd beloond: zijn ziel keerde terug naar de sterren. Een man die slecht leefde, reïncarneerde als vrouw. In veel godsdiensten zinn mannen geschapen naar God en tja is een vrouw niet geschapen uit de rib van een man? Vrouwen zijn bijv dus altijd daardoor als tweederangs gezien

Adam was een man en ter zijner geneugte werd er een vrouw gemaakt. Vandaar dat het in de religieuze koppetjes is blijven zitten dat eerst de man kwam en dat de vrouw er voor de man is. Ik gok dat de oorsprong van dat verhaal er in zit dat mannen altijd de oorlogen voor hun rekening namen waardoor ze schaarser werden. En volgens een simpel economisch principe heeft dat tot gevolg dat ze als waardevoller werden gezien.

Religies zijn hersenkronkels van mannen die macht willen hebben. Er zijn in vroegere tijden veel culturen geweest waarin de vrouw centraal stond en werd aanbeden voor haar vruchtbaarheid. Dit veranderde langzaam toen de mens van jager naar landbouwer overging. Mannen beseften dat zij mede verantwoordelijk waren voor de voortplanting (dat heeft echt een hele tijd geduurd voor ze dat wisten) Mannen willen altijd macht en daarom werden vrouwen ondergeschikt gemaakt vooral door geestelijke leiders. Er zijn diverse pausen geweest die de evangelien of geschrapt of aangepast hebben zodat de vrouw vooral slecht naar voren kwam. Een duidelijk voorbeeld is het verhaal van Maria Magdalena, die als hoer afgeschilderd werd maar zeer waarschijnlijk de levenspartner was van Jezus van Nazareth. De heren gaan ver in hun hang naar macht. Zelfs in onze gewone maatschappij staan vrouwen nog niet op 1 lijn met mannen. Mannen in mijn functie verdienen gemiddeld 25 tot 40 % meer. We kunnen er wel omheen draaien, maar mannen zijn dus al eeuwen bang voor vrouwen. En als je ergens bang voor bent maak je het ondergeschikt, niet dat de angst dan verdwijnt. De angst blijft waardoor er meer maatregelen nodig zijn, zoals de vrouw slaan of verbieden alleen naar buiten te gaan. De macht ligt dus nog steeds bij vrouwen, zoals altijd al geweest is.

Ff in een notendop Dat komt omdat de grote godsdiensten allemaal zijn voortgekomen uit patriarchale culturen (ook het hindoeisme, hoewel daar de vrouwelijke energie nog het meest gewaardeerd wordt). Het zijn culturen waarin de mensen niet meer (uitsluitend) in stamverband leven, maar waar steden zijn en landbouw wordt beoefend. Waar landbouw is, daar zijn voedseloverschotten en kunnen voorraden worden aangelegd. Dan kan een samenleving mensen gaan onderhouden die geen directe bijdrage leveren aan de voedsel productie: koningen, soldaten, priesters. Dat zijn bijna altijd mannen. En zo ontwikkelde zich het idee van mannen als heerser, als middelaar tussen hemel en aarde.

De Bijbel zegt letterlijk dit: Het hoofd van iedere man is Christus, De man is het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus. Dit is een gezagsbeginsel in de Bijbel. In het Frans is "hoofd" vertaald met "chef". (1 Korinthiërs 11:3) Tevens zegt hetzelfde boek (1 Korithiers 14:34,35): 34+ moeten de vrouwen zwijgen in de gemeenten, want het is hun niet toegestaan te spreken, maar zij moeten in onderworpenheid zijn, zoals ook de Wet zegt. 35+ Indien zij dan iets willen leren, moeten zij thuis hun eigen man ernaar vragen, want het strekt een vrouw tot schande in een gemeente te spreken. Wil dit zeggen dat een man zijn vrouw als minder moest zien: NEEEEN!!! Verder zegt de Bijbel: De man moet zijn vrouw liefhebben als zijn eigen lichaam. Tevens blijkt uit diverse voorbeelden welke GOEDE rol vrouwen hebben gespeeld. Neem de wijze hoe Abraham met Sara omging. En de rol die diverse vrouwen hebben gespeeld in de eerste christelijke gemeente. Maar huidige religie is totaal doorgeschoten. Ze gaan soms vernederend met vrouwen om. Dat was niet en nooit Gods bedoeling. Ieder heeft zijn plaats gekregen. Ook de kinderen (moesten gehoorzaam zijn aan de ouders). Als er 2 verschillende kapiteins op het schip zijn word het een zootje. Zo kan een man degelijk rekening houden met de wensen van zijn vrouw en haar volledig respecteren. Samenwerken. Alleen wat het geven van onderricht aan de gemeente heeft God haar die beperking opgelegd. Hij heeft de man en de vrouw verschillend gemaakt met een doel. Je kan ook dat doel voorbij streven. VROUWEN DIENEN MET ALLE RESPECT BEHANDELD TE WORDEN VOLGENS DE BIJBEL. Als men dat niet doet is dat in overeenstemming met Gods voornemen.

In een hadith(overlevering) staat dat een man naar de profeet Mohammed kwam en vroeg wie het belangrijkste was na god. Mohammed antwoorde drie keer: Jou moeder en daarna jou vader. Ook al beweren zoveel dat de vrouw een ondergeschikte positie heeft in de islam,dat is niet zo. Mohammed zei ook: ''Wees goed voor jullie vrouwen'' http://www.al-yaqeen.com/nieuw/moslima/artikel.php?id=1015

alleen een zwakke man zou een vrouw in ondergeschikte positie stellen. dit heeft niets te maken met religie op zich. zulke mensen maken misbruik van religie evenveel als van politiek of sociale omstandigheden en toestanden etc

omdat volgens de 3 hoofdreligies de vrouw uit de man geschapen is. Fysiek is de man ook sterker, en tijdens de voorplantingsrituelen de aktievere, en de vrouw de passievere. De natuur leert dit ook, min of meer, hoewel er (afrikaanse) culturen zijn waar de vrouw veel harder werkt, maar goed das weer niet vanuit godsdienstig oogpunt

De vrouw is niet uit de voet van Adam geschapen om de man te vertreden, de vrouw is ook niet uit het hoofd van Adam geschapen. De vrouw is uit de zijde (rib) geschapen van Adam. Vlak bij het hart. Onder de arm van Adam. De man beschermt de vrouw omdat de vrouw het zwakke geslacht is (in de zondeval at de vrouw eerst en heeft Adam verleidt). Dit is de ware reden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100