Hoe ziet Jezus eruit volgens verhalen en hoe kan je als je een filmpje maakt hem zo goed mogelijk uitbeelden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Niemand weet hoe Jezus eruit zag, er bestonden toen nog geen fototoestellen. Jezus wordt vaak afgebeeld met lang haar en baard omdat dat volgens historicus toen normaal was. Jezus wordt echter wel vriendelijker afgebeeld en vaak met een wit of licht gewaad om het verschil te laten zien met de andere mensen. Veel schilderijen van Jezus zijn ook al wat ouder, uit de gouden eeuw of eerder, en dan is het natuurlijk net wat de schilder zich voorstelde hoe Jezus er uit zag en hoe ze hem goed en herkenbaar op een schilderij konden zetten.

Hoe Jezus er uitziet weet niemand, maar hij was niet blank had geen langhaar en was niet erg knap maar gewoon uitziend. Dit kan je allemaal uit de bijbel halen, ten eerste het is een Jood en de mensen uit het gebied waar hij vandaan kwam zijn niet blank maar licht getint. Lang haar voor een man is volgens de bijbel een schande. dus het stereotype Jezus valt dus al geheel weg en volgens de bijbel was hij niet bepaald knap (Jesaja 53:2-12). ALs je de film de passion of the Christ hebt gezien dan kan je meer zeggen dat Jezus eruit zal hebben gezien zoals zijn volgelingen eruit zagen in de film. Kort haar een baard, en licht getinte huid. Maar Jezus mag niet afgebeeld worden, net zoals God en alles wat in de hemel is niet. Omdat je dan een eigen beeld gaat creëren, en dat mag niet.

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard? 2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. 4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest. 9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. 11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Jezus was geen mooie man in zijn leven op aarde, ik denk dat God wou dat mensen volgden om de inhoud en niet hoe iemand er uit ziet.

Volgens de Heilig verklaarde Zuster Faustina toonde in 1931 Jezus zich in een visioen aan haar en spoorde haar met aandrang aan. "Schilder een afbeelding van mij zoals je me ziet en schrijf eronder: "Jezus, ik vertrouw op U" Ik verlang dat deze afbeelding vereerd wordt; eerst in jullie kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof dat allen, die deze afbeelding vereren, niet verloren zullen gaan. Ik beloof hen de overwinning op de vijand tijdens hun leven en speciaal in het uur van de dood. Ikzelf zal hen verdedigen als mijn eigen eer. De huizen, ja zelfs de steden waar deze afbeelding vereerd wordt zal ik sparen en beschermen. Het schijnt dat Jezus verschillende malen aan haar verschenen is en dat ze na haar dood verschillende wonderen op aarde heeft verricht die hebben geleid tot haar heilig verklaring Hier het verhaal: http://www.bedevaartweb.com/faustina.htm En hier de afbeelding die geschilderd is door Faustina: http://www.pbase.com/shaunwin/image/119204989/original Wat je met dit antwoord doet, moet je zelf weten. maar je kunt het gebruiken voor je video