Is Johannes naar de hemel gegaan?

Johannes leek mij een man Gods die goed leefde en in Christus geloofde, en dus naar de hemel zou moeten gaan. Maar uit de volgende passage uit de Bijbel lijkt het alsof Johannes niet naar het koninkrijk van God is gegaan:

(Lucas 7:28) “Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij”.

Kan iemand mij deze passage uitleggen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vraag of Johannes naar de hemel is gegaan, bedoel je hoogstwaarschijnlijk Johannes de Doper. Omdat er meerdere keren de naam Johannes voorkomt en andere personen zijn. De vraag rijst: Gaan personen die dood gaan allemaal naar de hemel? Waar zal koning David zijn? De Bijbel zegt dit er over in Handelingen 2:14: 34 (34) Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, (35) totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. (NBG) Als David niet de hemelen in opgestegen, waar is hij dan? Lees de verzen in het hoofdstuk verder. Omdat het ellende en kommer hier op aarde is geloven velen dat ze na hun dood naar de hemelen gaan. Dit wordt gestimuleerd door het feit dat ook Christus naar de hemelen is opgestegen. Daar zou het dus beter moeten zijn en ook dat men na de dood in een ander leven bevind. Lees hier wat Prediger 9:4-6 over zegt. Maar volgens Psalm 115:16: Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven. (Statenvertaling) Waarom zegt het "Onze Vader" gebed: (10) Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. (Mattheus 6:10 - Statenvertaling) Waar heeft God de mens geplaatst toen hij hem schiep? Hier op aarde. En waar waren we voordat we tot leven kwamen? Genesis 3:19: Want stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren.” (NWT) Gods oorspronkelijk voornemen om de mens hier op aarde in een paradijs te laten leven is doorkruist, maar niet opgehouden: Openbaring 21:3,4. A conclusio blijft Johannes de Doper na zijn opstanding uit de doden ((Johannes 5:28-29): (28) Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen (29) en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels.)) gewoon weer hier op aarde, wat de tekst in de vraag duidelijk maakt. Slechts de kleine groep die naar de hemel gaat als uitverkorenen om Jezus als koningen te regeren, is groter dan Johannes.

Laten we maar aannemen van wel, want als Johannes niet in de Hemel is, dan maken wij straks ook weinig kans. Als je de tekst goed leest, dan zie je dat er eigenlijk al staat dat Johannes in de Hemel zou komen, of dat daar vanuit een soort vanzelfsprekendheid vanuit werd gegaan. Er wordt alleen maar aangegeven, dat als hij daar is, hij de kleinste zal zijn. Daar wordt alleen maar mee bedoeld, dat we op aarde heel wat kunnen zijn, maar dat van al die mooie dingen niets overblijft, zodra we in de Hemel zijn. Vaak wordt in de Bijbel de nietigheid van de mens weergegeven, in vergelijking met God. Deze tekst is daar een mooi voorbeeld van. Zelfs Johannes is in de Hemel heel "klein", en om dat nog eens extra te accentueren wordt het eigenlijk een beetje overdreven. Kleiner dan wie dan ook. Dit soort teksten hebben zeker hun waarde, maar echt letterlijk uitleggen kun je ze niet, want dan loop je vast. Maar gelukkig hoeft de Bijbel ook niet letterlijk uitgelegd te worden :-)

Ik geef je mijn mening Aangezien Johannes net als alle andere profeten is gestorven voordat zeg maar het nieuwe verbond is ingegaan. zou je denken dat hij niet naar de hemel gaat maar het koninkrijk god is is eigenlijk wat anders dan de hemel,... het koninkrijk Gods word de hemel. maar is het nog niet. totdat de dag komt Als je er even de verschijning van Mozes en Abraham bij Jezus op de berg erbij haalt dan mag je zeggen dat Johannes leeft net als Mozes en Abraham. God is de God van de levenden zegt Jezus ook maar in het oude testament was er geen sprake van dat de geest over iedereen werd uitgestort in het oude testament was het naar de verkiezing Van God wie de Geest kreeg hoorde al bij het toekomstige nieuwe testament/verbond. maar zoals Paulus zegt het testament is pas geldig als de diegene die het testament gemaakt heeft is gestorven. je kan meerdere mensen op noemen die zeg maar al voorkennis hadden van het nieuwe verbond maar ze wisten dat als toekomende belofte nog niet als uitgevoerde belofte Job zegt op een gegeven moment ik weet dat mijn loser leeft (met loser bedoeld hij Jezus) ook koning David zegt zoiets ik zag de Here ten alle tijde aan de rechterhand van mijn Heer Jezus maakt er zelf een opmerking/vraag over En Jezus antwoordde bij zijn onderwijs in de tempel en zeide: Hoe zeggen de schriftgeleerden, dat de Christus een zoon van David is? 36 David zelf heeft door de heilige Geest gezegd: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. 37 [37a] David zelf noemt Hem Here, en hoe kan Hij dan zijn zoon zijn? daarmee wil ik zeggen dat er mensen uit het oude testament door de Geest al getuigenis waren Jezus nog voordat hij op aarde was. Met pinksteren vieren we de uitstorten van de Geest op alle vlees. alle mensen Dus niet op basis van wet of geboorte maar op de basis van Jezus zijn verkiezing. Het koninkrijk van God is een werk in uitvoering en johannes is daar kleiner in omdat hij van voor die tijd was maar hij valt wel degelijk onder het nieuw verbond. door de Vader

Jezus maakt hier duidelijk dat Johannes niet in het hemelse koninkrijk komt, aangezien een mindere die zich daar bevindt groter is dan Johannes. Johannes heeft de weg voor Jezus bereid maar sterft voordat Christus het verbond, of de overeenkomst, met zijn discipelen bezegelt waardoor zij mederegeerders met hem zullen zijn in zijn koninkrijk. Daarom zegt Jezus dat Johannes niet in het hemelse koninkrijk zal zijn. Johannes zal daarentegen een aardse onderdaan van Gods koninkrijk zijn.

Je kunt het inderdaad als tegenstelling zien, maar het één ligt juist in het verlengde van het andere. Mijn versie: Het lijkt er op dat Jezus aan Johannes een groot compliment maakt. En tegelijk zegt ie dat iedereen in het koninkrijk van god zelfs nog beter is dan Johannes. Dus het zal wel een hele toer zijn om dat koninkrijk te bereiken. Je zult er zelf aan moeten werken hoor, om de aarde leefbaar te maken voor iedereen. Niet wachten tot je na de dood een soort beloning krijgt. Ik denk dus dat Johannes niet in de hemel is. Niet voor straf, of omdat hij niet goed genoeg zou zijn, maar omdat er geen hemel is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100