van wie moest jezus aan het kruis?

Wie wilden dat Jezus doodging?
Wat heeft Jezus (kort samengevat) in zijn leven gedaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Van Pontius! Pontius Pilatus was van 26 - 36 na Chr. de 5e praefectus van Judea, de belangrijkste provincie van het toenmalige Palestina dat toen onderdeel was van het Romeinse Rijk. Hij was afkomstig uit het oude geslacht van de Pontii. Hij wordt in het Nieuwe Testament en de Apostolische geloofsbelijdenis genoemd als degene die Jezus van Nazareth liet kruisigen...

De joden wilden dat Jezus aan het kruis ging. Jezus deed in zijn leven vele wonderen en goede dingen. Er waren veel joden die volgeling van Jezus werden. Daarom, en omdat Jezus dingen deed die volgens hun wetten niet mochten (eten plukken op de sabbat, mensen genezen op de sabbat etc.), wilden zij hem dood. Maar in die tijd werden de joden onderdrukt door de Romeinen. Ze mochten zelf geen recht spreken. Daarom moesten ze naar Pontius Pilatus om Jezus te veroordelen.