Op grond van wat denken mensen dat ze bij de 144000 gezalfde van God horen?

Toegevoegd na 42 seconden:
Liefs antwoorden op grond van de bijbel en liever niet op gevoel,alvast bedankt..

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hoi broer Jan, de 144.000 uit openbaring heeft lijkt mij en velen gewoon een letterlijke betekenis en betreft dus Joden die tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen. Er worden in Openbaring niet alle stammen van Israel genoemd daarom is wat verwarring, maar ook daar is een bijbelse verklaring voor. Vroeger dacht men dat God geen bedoeling meer had met Israel en dacht men dat deze beloften alleen voor Christenen / idem Jehova getuigen was bedoeld. God's zegen,

dit is een citaat uit openbaring 7: "En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls." maar dit is niet letterlijk bedoeld, het getal gaat om de volheid. Toegevoegd na 2 minuten: op grond van veel ervaringen en geestesgaven, bijv. tongentaal, denken mensen die daarin geloven dat ze daarbij horen. Toegevoegd na 14 uur: daarmee bedoel ik dat ze geloven dat als je bijv. tongentaal hebt gesproken, dan ben je een stap hoger in de bekering, en dus dichter bij God. En als je heel dicht bij God ben, hoor je dus bij die 144000. En dat zijn vaak de leiders.

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html

het getal 144.000 staat symbool voor volkomenheid en gaat dus niet om letterlijk 144.000 mensen. Dit gaat om al God's volgelingen. God "verzegelt" deze gelovigen door ze kracht te geven om stand te houden tegen verdrukking en vervolging. deze gelovigen blijven trouw aan God tot het einde. alle mensen die God willen volgen en trouw zijn aan Hem, kunnen er dus op vertrouwen dat ze bij deze "144.00" horen. Toegevoegd na 1 minuut: 144.000 bedoel ik natuurlijk!

Je vraag is alleen op gevoel te beantwoorden. De Bijbel noemt geen namen bij de 144.000, dus je kunt nooit zeker weten of je dan tot die 144.000 behoort. Voor diegenen die mij willen minnen, kom alsjeblieft dan met het bijbelcitaat, waaruit jij kunt opmaken dat je zeker bij die 144.000 hoort (of niet).

De 144.000 zijn dezelfden als 'het Israël Gods' (zie Galaten 6:15,16). Dat is niet het volk Israël, of de Joden. In Mattheüs 21:43 laat Jezus weten, dat het Koninkrijk Gods van de Israëlieten weggenomen wordt en wordt gegeven aan een volk dat 'de vruchten voortbrengt'. Dat is dus een volk (een groep mensen) dat zich actief inzet voor Gods belangen. Uit Openbaring 14:4 blijkt, dat zij 'uit het midden der mensen gekocht' zijn, ze komen dus niet uit één volk, maar van overal ter wereld. Hoe weet iemand of hij/zij bij de 144.000 hoort? Dat verneemt zo iemand persoonlijk van Gods geest. Het staat in Romeinen 8:16, dat Gods geest getuigenis aflegt met hun geest, dat zij Gods kinderen zijn. Iemand die dat getuigenis van Gods geest niet heeft gekregen hoort niet bij de 144.000. Toch kan zo iemand ook een goed Christen zijn. Van de 144.000 wordt gezegd, dat zij vanuit de hemel zullen regeren als priesters en koningen (Openbaring 5:9, 10). Als zij regeren zullen zij ook onderdanen hebben!

Bronnen:
De Heilige Schrift

Dat getal wordt afgeleid uit de bijbel, zoals hier boven beschreven. Mensen (doorgaans Jehova's getuigen) die denken dat ze daar bij horen doen dat toch enkel en alleen op basis van gevoel of overtuiging. Ik heb de liefste mensen gezien die dachten dat ze er niet bijhoorden en de grootste huichelachtige etterbakken die er vast van overtuigd waren dat ze een van die 144000 waren.