Hoe komt het dat veel christenen tegen reiki zijn?

Ken de boom aan zijn vruchten staat er in de bijbel. Een reiki behandeling zorgt ervoor dat alles weer in balans komt, ziel, lichaam en geest.
Goede vruchten dus?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Veel christenen zijn geen christenen. Een Christen is een volgeling van de Christus die pure Liefde is. Christus Jezus veroordeelde niet, maar wees wel op boze gedachten, voorwendselen en motieven. Zaken als handoplegging e.d. hebben altijd bestaan, maar nergens in de bijbel zul je lezen dat Jezus dat bestreed of veroordeelde. Waar het altijd om gaat is Liefde: Hij die de Liefde kent en als kanaal daarvoor fungeert, doet uiterlijk wellicht dezelfde zaken als een ander, echter hij houdt zich aan de wet 'geen schade te doen' en kent de universele wetmatigen van hemel en aarde en handelt met hart en ziel, geInspireerd door Geest. Het doet er niet welke naam een handeling heeft, waar het om gaat is of er uit Liefde gehandeld wordt of uit eigen-liefde die kortzichtig is. Door Liefde wordt verbonden wat gescheiden en verdeeld is, nadat het geheeld is van gebroken structuren. Door Liefde wordt het goddelijk bewustzijn dat in de kiem van elke mens huist aangewakkerd en daardoor zal deze kiem of vonk ontvlammen. Er zijn mensen, die hoeven maar in de buurt van iemand te zijn die iets werkelijk nodig heeft om dat aan te vullen uit zichzelf als dat gewenst is. Zij handelen nooit, want het is de Geest die de handeling verricht, door hun handen, mond, ogen of gedachten. Veel christenen maken zich nogal druk om zaken die zij niet kennen, en geven er het woord 'occult' aan, wat simpelweg betekent 'geheim', of 'verborgen'. Iets wat occult is, is daarmee niet des duivels. Alles wordt bepaald door Motief, is het uit Geest of uit zelf-zucht. Door de uitwerking als vrucht te zien herkent men de boom niet, want niet de zichtbare uitwerking is de vrucht, maar de onzichtbare uitwerking die het gebeurde op de ziel van de ander heeft gehad herkent men de boom. Dat geen mens zich aanmatigt te zeggen dat hij dit herkennen kan, want juist zij die daar prat op gaan zijn in beginsel degenen die zichzelf misleiden, en door de overtuiging ook weer anderen meetrekken. Zij die zich mee laten trekken stemmen daarmee in. Daarom zei Paulus nogal resoluut: toets en onderzoekt alles, en behoudt het goede groet

Volgens de bijbel is iedere kracht die niet van God komt demonisch. Gezien er nergens in de bijbel een aanwijzing staat die je doet geloven dat Reiki van God afkomstig is, is de Christelijke conclusie dus dat het demonisch is. Er zijn overigens wel (new age) theorieen dat Jezus ook Reiki gebruikte om de zieken te helen, maar allee.

bij reiki gaat men er vanuit dat je bepaalde levensenergie/ kracht door kan geven aan een ander die dan zijn weg zoekt via de energiebanen in je lichaam om zo weer in balans te komen. christenen geloven dat je niet voor je eigen geluk/ balans kunt zorgen, maar dat je daar echt de kracht van God voor nodig hebt. Vandaar ook dat ze niet zo veel op hebben met "zelfgenezende"krachten. Toegevoegd na 2 minuten: ken de boom aan zijn vruchten; daarmee wordt bedoeld dat als je (door genade) goede werken doet en leeft voor God en je naaste, dat mensen dat dus aan je positieve manier van leven moeten kunnen merken.

De christenen denken dat die persoon dan voor God speelt en dat mag niet want alleen God kan genezen en voor rust zorgen ed

Ik denk dat het ligt aan de stroming waartoe Christenen behoren. Oud-Gereformeerd of Hervormd of Gereformeerd is toch een heel verschil. Zijn er niet meer mensen tegen Reiki, niet alleen Christenen? Overigens ken ik een aantal Christenen, die juist gebruik maken van Reiki.

Aangezien ik in een gereformeerd gezin ben opgegroeid komt dit me heel bekend voor. Niet alleen Reiki maar alles wat te maken heeft met eigen geneeskracht, eigen inzichten, eigen leefwijze is verwerpelijk. Met Reiki zeg je volgens het geloof eigenlijk dat God niet nodig is, ook al zeggen vele Reiki beoefenaars dat zij met energie werken dat doorgegeven wordt door het goddelijke. Als een christen uit balans is zal die meer vertrouwen in herstel hebben door op bed te gaan liggen en te bidden dan door naar iemand toe te gaan die met Reiki werkt. Daarbij zijn christenen behoudend: als het niet in de Bijbel genoemd wordt blijven ze er liever af, onderzoeken het liever niet. Het maakt daarbij niets uit of Reiki nou al wel of niet bestond en/of benoemd werd in de Bijbel. Eigenlijk vindenvelen het gewoon moeilijk om te onderzoeken en het goede te behouden, wat dan weer wél in de Bijbel staat. Meestal slaat het: ken de boom aan zijn vruchten, op het goede werk dat iemand in de wereld doet. Maar dan meer op het praktische en veilige gebied. Een christen twijfelt dan niet: dat is altijd goed, dus je loopt niet de kans te zondigen. Met Reiki moet je maar afwachten wat God daarvan vindt.

Oh wat een listige vraag, dit raakt velen in de overtuiging wat wel en wat niet mag. Ik zal mijn antwoord in tweëen delen. A Door toeval kreeg ik er mee te maken, niet het echte reiki, maar het doorgeven van helende energie. Na de eerste keer ben ik weken lang van slag geweest en heb voor me eigen naar verklaringen gezocht, omdat het gewoon niet te geloven was, wat er was gebeurd, toen ik geen enkele andere logische verklaring vond, kwam de volgende vraag, wie, wat en hoe het werkt? Ergens moest er een bron van helende energie wezen, die door iets of iemand beheerst wordt. Al snel kom je dan uit bij een af ander opperwezen, iets groots en machtigs van gene zijde. je komt uit bij de krachten uit de natuur, de kosmos, de geestenwereld. Conclusie: er moet wat wezen wat dit kan veroorzaken. B Kan het dan door het geloof komen? Je vraagt aan de Heer om hulp, aan de engelen, de heiligen. Je vraagt genezing voor een zieke vader, een ziek kind, slachtoffers van een ramp, maar het blijft stil, bid ik dan niet hard genoeg, niet vaak genoeg, waarom hoor en voel ik niets. Andere Christenen spreek je over handoplegging en helende energie, maar dat mag niet, dat waren dingen uit de bijbel, maar niet meer van deze tijd, nee erger nog, het waren truckjes van de duivel, de bijbel waarschuwd ons daarvoor, "en er zullen mensen komen die in mijn naam wonderen verrichtten en mensen genezen" En wie denk ik dan wel die ik ben! Dit mag een mens niet doen, dit is heidens! Even ga ik nog in de verdedeging, dat ik er toch mensen mee help, ze steun geef en inzicht, maar het blijft heidens en verdere discussie is onmogelijk en weg zijn ze. Waar is mijn Heer in deze dagen? Waar is dan mijn God? Maar zijn we dan niet blind? Zijn wij dan niet die ongelovigen? Is onze Heer, onze God dan niet het grote opperwezen? Hebben we het dan allemaal niet over het zelfde? Zijn wij dan niet zelf gestruikeld over onze eigen uitleg van de bijbel, ons geloof, ons Christendom? Zijn de resultaten van Reiki dan niet een teken dat er wel een God is, dat er wel liefde bestaat, wel vergeving en wel genezing, zijn wij zelf niet de blinden die moeten leren te zien hoe het nu echt zit.

Wakker worden en lees de Waarheid over reiki en hoor de liefdesroep van Jezus; "keer terug naar Mij en Ik zal terugkeren naar jou De Bijbel is heel erg helder over reiki in 2Thess.2-,9,11;."...naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen...11 en daarom zendt god hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven" Als men de bijbel opent in; 2Thess.en je leest de hoofdstukken 2 en 3 dan wordt reiki zeer duidelijk voor ons. Zeker wanneer we bidden voor diegenen die om hulp vragen nadat ze in reiki vastliepen en vrijgezet worden in Jezus naam, dan wordt het ook duidelijk voor hen. Reiki is één van de middelen die satan tegenwoordig gebruikt! Maar gelukkig is er Hoop en een beter alternatief voor reiki te vinden in Jesus Christus. Deze waarschuwingen en conclusies, zijn er niet om je af te wijzen, beste reikiaan, we houden van jullie in Christus, God houdt van jullie....Hij heeft zijn enige Zoon gezonden naar het kruis voor ons allemaal. We willen graag met jou delen wat we zeker weten en we weten dat reiki werkt, hoe het werkt, maar het is beslist niet wat het lijkt te zijn. • Dat reiki nooit van Jezus Christus, dus niet van God komt, werd bewezen doordat een actieve Reiki Alliance meester Jezus aanvaarde, zich liet dopen door volledige onderdompeling in water, opstond en H.Geest vervuld werd. Vanaf dat moment, na 12 jaar, stopte reiki te stromen, door de handen, alle reikisymbolen werkten niet meer en reiki was voor altijd weg! Dus, reiki is niet van Jezus christus, dus niet van God. (dit verhaal kan men lezen in websites; reikireality) • dat reiki werkt, maar het is niet Christelijk, niet bijbels en zondig • dat reiki ontkent dat Jezus Christus de Zoon van God is, Zijn werk aan het Kruis en Zijn verrijzenis. Maar lokt mensen in hun reiki cursussen door te verklaren dat u kunt leren te helen zoals Jezus, maar daarna er niemand meer over de Heer wil, mag of kan spreken, want reiki is geen religie. Bent U nog steeds zo zeker dat U hiermee spiritueel verbonden wilt zijn ?? Dit is tussen u en God, wij waarschuwen u alleen maar en geven graag ook het Goede nieuws! Hier een stukje van het verhaal in "reiki-geest" van een dame die door Jezus gered werd na deze site gelezen te hebben

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100