Geloven jehova's getuigen, dat alleen hun naar de hemel gaan,en ander christenen niet..

Toegevoegd na 8 minuten:
of ik bedoel een opstanding krijgen

Toegevoegd na 3 dagen:
Ik heb deze vraag niet gesteld,Jg,ers onderuit te halen of ze zwart te maken, ik wou in discussie met ze,dus voor zo ver er mensen beledigt zijn door mijn vraag aan de JG kant wil ik voor mijn aandeel mijn excuses aanbieden.
]
Was voor mij zeer leerzaam bedankt iedereen vor zijn bijdragen..

Toegevoegd na 3 dagen:
en natuurlijk ook aan de kant van mensen die niet deel nemen aan het koninrijkzalen van JG maar die wel getuigen zijn van Jahweh of jehova.

Ik wens u allen vrede Shalom,van onze God die regeert of hemel en aarde die ons lief heeft maar de zonde haat,de vader van onze Heer Jezus die gekomen is in het vlees en zijn leven gegeven heeft als losprijs voor de mensen,hij die zit aan de rechterhand van (Jahweh)amen

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jehovah's Getuigen geloven dat al degenen die voor Armageddon sterven, tijdens de 1000 jaren een opstanding zullen krijgen. Sommigen een opstanding opstanding ten leven, weer anderen een opstanding ten oordeels.. Op het einde van de 1000 jaren zal de Satan de gelegenheid krijgen om alle mensen te beproeven net zoals hij dat bij Job deed. Voor degenen die deze beproeving niet doorstaan is het op deze wijze voor hun een opstanding ten oordeel. Mijn vader bv was niet gelovig, toch zal hij een opstanding krijgen. Waarom ? Het loon dat de zonde betaald is de dood zegt de bijbel, door te sterven heeft hij betaald voor zijn zonden, daarom heeft hij het recht op een opstanding na Armageddon tijdens de 1000 jaren. In deze periode van deze 1000 jaren zal hij tot volmaaktheid groeien en op het einde van deze periode zal hij beproeft worden door Satan. Op deze wijze zal Jehovah een Rechtvaardige wijze rechter zijn. ;-)

Nee dat geloven ze helemaal niet... ze geloven dat er een paradijs komt waar ze voor eeuwig leven... waar geen dood meer is en verdriet... alleen maar gezellige dingen

Je zou dat het beste aan de JG s zelf kunnen vragen. Maar voor zover ik weet zien zij alleen zichzelf naar de hemel gaan- de 144000 Het is een vrij zielige organisatie in mijn ogen. In Amerika is de Wachttorenorganisatie die rijk wordt, doordat al die misleide mensen verplicht zijn lectuur af te nemen en te verkopen. Wikipedia geeft ruime info. Dat ga ik hier niet herhalen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jehova's_getuigen

Ja ze geloven dat alleen jehovah's getuigen in een paradijs komen en 144.000 uitverkoren mensen samen in de hemel zullen regeren. En helaas pindakaas al ben je zo heilig als moeder theresa, die was geen JG, dus zij niet. Wrang he en egoïstisch Toegevoegd na 3 minuten: ik ben een ex jg, ben zo blij dat ik dit geloof de rug heb toegekeerd. Ik zelf geloof dat God in je hart kijkt wie je bent als persoon en niet of je het goede vakje hebt gekozen. Oordeelt niet opdat gij zelf niet veroordeeld wordt..... Ik zal wel veel minnetjes krijgen daarom. Maar dat geeft niets, ik heb mijn waarheid.

Jehova's zijn nogal recht in de leer, wat volgens de Bijbel inhoudt dat eerst iedereen doodgaat en pas op de Dag des Heeren weer tot leven wordt gewekt en verantwoording af zal moeten leggen. Ik denk dat ze hun kansen wel goed inschatten, maar het is niet in mensenhanden. Het gekke is eigenlijk dat veel christenen geloven dat ze na de dood onmiddelijk naar een ander 'leven' overgaan, terwijl dat in tegenspraak is met de bijbelteksten.

Hoi Jan, Nee hoor, gelukkig niet. Iedereen die gestorven is heeft betaald voor zijn zonden (romeinen 5:12). God is een god van liefde, en hij wil niet dat mensen verloren gaan. Er zijn immers zoveel mensen die nog nooit van hem gehoord hebben, of hem nooit hebben leren kennen. Dat zou niet eerlijk zijn toch? De opstanding vindt plaats na Armageddon (De duivel, satan zal dan voor 1000 jaar gebonden zijn). Iedereen die opgewekt wordt uit de dood zal meemaken en meehelpen dat de aarde weer een paradijs wordt, dat er geen ziekte, dood en pijn zal zijn en iedereen weer naar volmaaktheid teruggroeit. Er zal vrede zijn op de hele aarde en zelfs voor de dieren hoef je niet bang te zijn. In die 1000 jaar zullen alle mensen ondertussen onderwezen worden over god en zijn koninkrijk. Omdat God wel wil dat we hem uit eigen keuze dienen, wordt na 1000 jaar de duivel weer losgelaten. Die krijgt dan een korte tijd de kans zijn invloed weer uit te oefenen. Daarna wordt satan en zijn aanhangers vernietigd, zodat de aarde voor eeuwig gezuiverd is van alle ellende. Dat is mooi nietwaar?

Nee jehovah,s getuigen geloven niet dat alleen zij een opstanding krijgen in Johannes 5:28,29 lezen we Namenlijk dat Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen 29 en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels.  Zal het oordeel van mensen die opgewekt worden, gebaseerd zijn op wat ze voor hun dood hebben gedaan? Nee, want de Bijbel leert: „Wie gestorven is, is van zijn zonde vrijgesproken” (Romeinen 6:7). Dus net als degenen die het einde van dit stelsel overleven, zullen degenen die tot leven op aarde worden opgewekt, geoordeeld worden „overeenkomstig hun daden” tijdens de Oordeelsdag (Openbaring 20:12, 13). Afhankelijk van wat hun daden zullen zijn, zal het een opstanding zijn met eeuwig leven of met vernietiging als resultaat. Veel mensen die opgewekt worden, zullen voor het eerst over Jehovah God en zijn vereisten voor leven horen. Ze zullen de gelegenheid hebben in overeenstemming met Gods wil te leven en eeuwig leven op aarde te ontvangen wel lezen we dat god een groot predikings werk heeft ingesteld (matth 24:14, matth 28:19,20) en net als vroeger in noachs tijd in de ark moesten om gered te worden. daarna was Israel Gods volk en ik denk dat in deze tijd degenen die het goede nieuws van het koninkrijk verkondigen het middel tot redding zijn trek zelf je conclusie wie dat zijn!

Ik ben er nog steeds niet echt achter wat het echte doel is van JG, ik spreek ze zo nu en dan aan de deur en heb respect voor de gedrevenheid van deze mensen die de hele dag moeten horen als ze aanbellen, "nee hoor, geen interesse" en dat is dan nog een beschaafde reactie, een deur zo maar dicht gooien zonder wat te zeggen komt ook voor. Maar ik hoor ze nooit over een eigen hemel of zo, wel altijd over al de rampspoeden die er komen en dat het einde van de wereld dichtbij is en ik me nu moet bekeren. Maar daar ben ik al 60 jaar mee bezig en heb ik hun niet echt voor nodig. En dan de verhalen van mensen die na jaren de JG verlaten hebben, GRUWELIJK! Hele gezinnen die elkaar nooit meer spreken omdat een van hen, JG verlaten heeft, hel en verdoemenis. Mensen die in grote geestelijke nood bij mij aankloppen voor een sessie, vol verdriet en onmacht omdat ze niet alleen hun eigen kinderen niet meer zien, maar ook hun kleinkinderen! Was het jezus zelf niet die zei "laat de kinderen tot mij komen"? En dan zou er een soort prive hemeltje zijn voor ze? Waar andere goede christenen niet in mogen! Laat dit niet waar zijn, hopelijk heb ik een verkeerd beeld gekregen van de JG, maar echt inzicht hoe het nu wel in elkaar zit, is voor mij nu erg onduidelijk. En als op een zaterdagmiddag de bel gaat, zal ik even denken aan die vrouw, die haar hele gezin is kwijtgeraakt, dat maakt de wachttoren nooit meer goed.

Ja, Jehovah's Getuigen geloven (maar dat kan over 10 jaar anders zijn, want hun geloof is onderhevig aan 'voortschreidend inzicht) dat alleen 144.000 personen naar de hemel gaan. Die 144.00 bestaan uit een gedeelte van christenen uit de eerste eeuw en de rest is een groep Christenen die tot 1935 werden verkozen. Oeps! 1935 is ook al weer oud licht! Er zijn nu al weer elk jaar een oplopend aantal JG die van de symbolen van het wijn en het brood gebruik maken. Het totaal van al die JG die naar de hemel geloven te gaan overstijgt de 144.000 in vele tienduizenden ahum ook een understatement. Maar hun wachttorenschrijvers (aka het Besturende Lichaam, 10 oude mannetjes) denken dat het letterlijk 144.000 zijn. Van de OVERIGEN (andere schapen geheten) gaan ze allemaal in het aardse paradijs leven. Zoals je ziet, hebben ze allemaal hetzelfde antwoord: Zullen alleen JG in het Paradijs op aarde leven? euuuuhh, (is ze geleerd) nee, vele miljarden zullen een opstanding krijgen en een tweede kans krijgen! Maaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Zeven miljard mensen, minus 7 miljoen (of zoiets) JG die zullen als straks Armageddon komt, koelbloedig door Jehovah en Michael (Jezus denken ze) vermoord worden. Waarom? Omdat ze NIET in het Besturende Lichaam, de aangestelde aardse slaaf, het -enige kanaal- van spiritueel voedsel hebben geloofd. Hebt u een wachttoren afgeslagen en een uitnodiging in de wind geslagen? Sja pech voor u met Armageddon. Veel gematigde JG zullen zeggen: Sja, iemand die in de woestijn leefde als bedoeïne, krijgt misschien toch een kans. Maar dit is NIET wat de Wachttoren leert! De wachttoren leert heel duidelijk dat ALLEEN Jg die de met een 'ark te vergelijken Organisatie' het Armageddon zullen overleven. Pech dus voor de indianen, pech voor de miljarden misleidde moslems die nog nooit van Jehovah hebben gehoord t, misschien wel, maar ja, voor hen was een Jezus aan het kruis heiligschennis. Pech voor hun broertje of zusje die was verkracht door een broeder in de Organisatie en daardoor niet meer in de velddienst wilde, pech voor die zuster die door haar JG-man werd mishandeld en nooit meer in de organisatie wilde zijn. Ze hadden 'maar op Jehovah' moeten wachten (dus naar de vergadering gaan, en het Besturende Lichaam, aka 'jezus broeders' blijven ondersteunen. Allen die geloven wens ik de vrede van Jeshu Mashicha toe. Wie niet geloven; wanhoop niet ;) God is groter dan ons kleine breintje.

Ik zie in sommige antwoorden verwarring tussen het begrip 'hemel' en 'paradijs'. Dit zijn voor Jehova's getuigen twee verschillende dingen. Het is inderdaad onderdeel van de leer van Jehova's getuigen dat alléén leden van hun sekte naar de hemel zullen gaan. 144.000 leden van hun sekte, om precies te zijn. Daarnaast geloven ze dat er een paradijs op aarde zal zijn voor de anderen die volgens hun religie goed genoeg zouden zijn om te redden. De rest wordt vernietigd en is dan echt dood. Dit alles zou niet gebeuren op het moment dat je sterft, er zouden nú dus nog geen mensen in de hemel zijn. In plaats daarvan zou er aan het einde der tijden een oordeel zijn, waarbij de verdeling wordt gemaakt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100