Waar gaat Het boek Amos over in de bijbel? En dan specifiek boek nummer 6.Wat is de boodschap van dit boek?

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Amos/6/1-14

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het boek Amos bestaat uit drie delen, met in totaal negen hoofdstukken: De aangrenzende landen worden tot het oordeel geroepen vanwege hun zonden (1:1-2:3). Hij haalt het boek Joel aan (Joel 3:16). De geestelijke situatie in het Koninkrijk Juda en vooral in Israël, wordt beschreven (2:4-6:14). In hoofdstuk 7:1-9:10 zijn vijf profetische visioenen opgenomen: De eerste twee visioenen (7:1-6) betreffen oordeelsaankondigingen tegen het zondige volk. De volgende twee visioenen (7:7-9; 8:1-3) wijzen op de rijpheid van het volk voor het dreigende oordeel. Het gedeelte in 7:10-17 bevat een gesprek tussen de profeet en een priester in Bethel. Het vijfde visioen beschrijft de omverwerping en ondergang van Israël (9:1-10), waaraan de belofte van herstel van het koninkrijk wordt toegevoegd en de uiteindelijke heerlijkheid tijdens de regering van de messias.

Bronnen:
wikipedia

De NV is makkelijker leesbaar het duid op een terechtwijzing van het volk israel Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden! 2 Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat, ga dan terug naar Gat waar de Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van jullie? 3 Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld dichterbij brengen. 4 Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 5 Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. 6 Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat. 7 Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij. 8 Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de God van de hemelse machten: Ik heb een afschuw van de hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer van zijn burchten. Daarom zal ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, 9 en als er in een huis nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven. 10 Als iemand dan het lichaam van zijn verwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’ 11 De HEER hoeft immers maar een bevel te geven, of alle huizen, groot en klein, zullen tot puin worden geslagen. 12 Rennen paarden ooit over rotsen of wordt daar met runderen geploegd? En toch veranderen jullie het recht in gif, de vruchten van de gerechtigheid in alsem. 13 Jullie verheugen je over de verovering van Lo-Debar, Noot [sluiten] (6:13) over de verovering van Lo-Debar – Voorgestelde lezing. MT: lelo davar, ‘over niets’.en jullie zeggen dat je op eigen kracht Karnaïm ingenomen hebt. 14 Maar ik zal een volk op jullie afsturen, Israëlieten, – spreekt de HEER, de God van de hemelse machten – dat jullie in heel het land zal onderdrukken, vanaf Lebo-Hamat tot aan de wadi Araba.

Bronnen:
http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Amos/6/1-14

Amos was een van de twaalf kleine profeten in het Oude Testament. Het Boek Amos vertelt over de profeet Amos. Onder koning Jerobeam II klom het koninkrijk Israël naar het toppunt van zijn welvaart, maar die ging gepaard aan weeldezucht, genot, misdaad en afgodendienst. In deze periode werd Amos geroepen om het volk te herinneren aan de wet van Gods gerechtigheid, en op te roepen tot bekering.