in het tweede gebod v/d 10 geboden wordt gesproken over het water onder de aarde, wat wordt hiermee bedoeld?

het 2de gebod luidt:'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.'
wat wordt nou precies bedoeld met het water onder de aarde. is dit de hel?

Toegevoegd na 3 uur:
betekent geen enkele afbeelding van iets beneden op aarde dan ook dat je geen foto mag maken of alleen dat je deze niet mag aanbidden, dit begrijp ik eruit als je de zin letterlijk interpreteert

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hier is het Hebreeuwse woord 'erets' gebruikt. Dat gewoon de aarde of de grond mee wordt bedoeld. Foto's kende men nog niet, dus die afbeeldingen worden hier niet bedoeld. Dat het niet de (een) hel is, blijkt uit het grondwoord 'erets', en niet sheol of gehenna. Het gebod sloot iedere vorm van afbeelding te maken en die te aanbidden uit. Dat was alom gebruikelijk rondom de Israëlieten. Maar dit was hun verboden in de wet. (Deuteronomium 4:28) Het Hebreeuwse woord tem-oo-naw' wat hier voor gelijkenis is gebruikt, betekent ook beeltenis, afbeelding of vorm van iets. Het volgende vers zegt dat men daarvoor niet mag buigen, vereren, of als een god bezien. Daar water uit bronnen (onder de aarde), en ook uit grotten onder de grond werd gehaald, werd ook alles daar onder de verboden wet geschaard, en er niet voor te buigen of het te dienen. Dat het maken van voorwerpen in het algeheel niet verboden was, blijkt uit Exodus 31:1-5, waar zelf over kunst werd gesproken. Maar deze werden niet als afgod gebruikt. Dus het maken van een afbeelding en zelfs een foto, met de bedoeling het te aanbidden, dienen, voor te buigen, een gebed aan opzenden, etc. is iets wat door God absoluut als iets verfoeilijk wordt gezien. Het eerste gebod is duidelijk: Gij moogt geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gaat er specifieker op in.

dat je geen beelden mag vereren, (waar dan ook). Dat deden de Grieken bijv. wel.

Daar wordt gewoon het water mee bedoeld, de zee, de oceaan. Je mag dus volgens dit gebod geen levend wezen afbeelden (tekenen, schilderen beeldhouwen, kleien, wat dan ook) om het te aanbidden. Niet van iets dat in de hemel is (Daar zou je God mee kunnen bedoelen, maar ook vogels bijvoorbeeld), iets dat beneden op de aarde is (mensen en dieren, denk bijvoorbeeld aan het gouden kalf, zeer actueel in de tijd van de 10 geboden), en ook niet iets van het water onder de aarde. Je mag dus ook geen afbeelding van een vis, kwal of kreeft maken om het te aanbidden. Toegevoegd na 3 uur: N.a.v. je toevoeging: strikt genomen: ja, ook foto's mogen dan niet. Maar er zijn maar weinig mensen die zo streng in de leer zijn.

De hel is,zoals wij allen weten hier OP aarde en niet er onder, broeder of zuster! En vooral niet in het water,want dan zou ze uit doven!

je mag bv neptunus niet aanbidden, en ook een of andere aardgeest niet. net zoals elk ander denkbare god behalve de persoon die een monopolipositie wil dmv de dit gebod. afbeeldingen zijn prima denk ik, als je het maar niet gaat aanbidden. (dus geen foto van een heilige zeester in een nisje zetten en hier elke avond voor bidden en een kaarsje branden)

Als je dan verder in de Bijbel doorleest zal je bemerken dat bepaalde voorwerpen die naar het beeld van planten, bloemen, dieren en zelfs cherubs gevormd waren, op Gods bevel moesten vervaardigd worden ,dit was niet verkeerd. Hoewel deze voorwerpen als symbolische voorstellingen in verband met Gods aanbidding dienden, werden ze niet 'vereerd of aanbeden', door bijvoorbeeld gebeden tot ze op te zenden of er slachtoffers aan te brengen. Snapt je 't plaatje!

-Het lijkt mij dat de zinsnede "water onder de aarde" een beetje uit zijn verband is gerukt. -Probeer het nog eens maar dan in zijn context. -Gij zult geen beelden maken waardoor men probeert Hem Zelf af te beelden. -Ook geen beeldende gelijkenissen van afgoden waaraan men iets Goddelijks toeschrijft met het uitbeelden van wat boven in de hemel is, zoals zon, maan, sterren en vogelen; wat onder de aarde is als (water) beken, stromen, rivieren, vissen en zeegedrochten. -Het zou toch de hel op aarde zijn als we óók nog niet eens meer foto's mochten maken. Weer een nieuwe religie zou dan geboren zijn terwijl er al een overschot aan is. -Pak je camera en knip alles wat je mooi vind om dan fluitend naar huis te gaan. Stop met piekeren, bekijk de wereld met andere ogen en leef je leven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100