Wat is een oude ziel een gaat die ook naar de hemel?

Vandaag heb ik te horen gekregen dat ik een oude ziel heb terwijl ik pas 14 ben. Dus wat wordt hiermee bedoelt ik heb wel eens gehoord dat je dan vele levens hebt gehad maar ik ben van geloof Christen. Dus ik geloof dat je na je leven (Als je in God en Jezus gelooft dan). Naar de hemel door gaat en daar dan ook blijft. Maar als een oude ziel vaak herboren is gaat hij dan wel naar de hemel. En hoe zit het dan met het duizendjarig vredesrijk dat er aan zit te komen en daarna de nieuwe hemel en aarde? Hoe zit het hiermee dan met oude zielen. Ik weet dat je in de twee niet dood kan gaan maar hoe zit het dan toch met je oude ziel? Kan iemand me hier mee helpen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Zelf ben ik ook christen.. Maar oude ziel?? Nog nooit van gehoord.. Wie heeft je dat verteld..?? Jezus heeft je vrijgekocht van zonden en als je bekeerd bent en in hem geloofd heb je het eeuwige leven !! Geweldig hè ;)

Degene die je dat heeft wijsgemaakt heeft een hele grote fantasie, dingen als 'oude zielen' en 'geesten' bestaan niet, dus je hoeft je er geen zorgen om te maken ;)

Je hebt geen oude ziel hoor. Jij bent jij, een uniek schepsel van God. Hij vond jou zo veel waard dat hij Zijn Zoon er voor liet betalen door de dood, en je dus vrij te kopen van de schuld door zonde. Daar hoef jij niets voor te doen, dan alleen dat te geloven en aan te nemen in dankbaarheid. Oude ziel? Nee als hij zoveel om je geeft, scheept Hij je zeker niet met een oude ziel op hoor...jij bent jij heel uniek en speciaal voor Hem!

De zogenaamde "oude ziel" komt uit een heel andere geloofsrichting. Sommigen noemen dat spiritueel, sommigen noemen het esoterisch, sommigen noemen het gezweef - dat hangt ervan af waar je zelf staat. Die geloofsrichting zegt dat er een ziel is. Die ziel heeft lessen te leren, met als uiteindelijke doel het universum te begrijpen en de volle liefde te ontdekken, te zijn, en uit te dragen. Vaak worden er hogere trillingen (of frequenties, of vibraties) bijgehaald. Hoe dan ook, zo'n ziel leeft zijn leven in een lichaam. Sterft het lichaam, dan heeft die ziel - als het goed is - een paar lessen geleerd, waarmee de ziel een stap verder is gekomen. Het kan echter gebeuren dat de ziel verkeerde keuzes maakt. Dan heeft de ziel nog niet alle lessen geleerd, en moet (wil) de ziel terugkomen. De ziel zoekt dan een nieuw ongeboren leven uit om in terug te keren. Overigens moet (wil) de ziel ook terugkeren als hij wel de juiste keuzes heeft gemaakt. De ziel is dan weliswaar een stuk verder gekomen, maar één leven is te kort om alle lessen te leren die nodig zijn om volmaakt te worden. Goed, tot zover de theorie. Degene die dit tegen jou heeft gezegd, is van mening dat jij een oude ziel bent. Dat betekent dat jouw ziel er al veel levens op heeft zitten, en daarmee veel wijsheid heeft vergaard. Jouw ziel, dat ben jij. Die persoon heeft dus twee dingen gedaan. Ten eerste heeft hij jou een compliment gemaakt: hij heeft gezegd dat je veel wijsheid bezit. Ten tweede heeft hij jou zijn geloofsrichting opgedrongen. Als je dat niet wilt, moet je afstand nemen. Het compliment kun je aanvaarden, de geloofsrichting moet je zelf kiezen. (En ook dat is een vorm van wijsheid - al zal degene die jou een "oude ziel" toedicht dat wellicht anders zien.)

Er van uit gaande dat een mens een ziel heeft en deze telkens weer terug komt op aarde ( reïncarnatie) is er een moment dat men een oude ziel kan hebben, bedoelt wordt dat deze ziel al veel keren op aarde is geweest en veel heeft geleerd. Je bent een Christen, dat ben ik ook, maar sommige zaken gaan u eenmaal niet samen met het Christelijk geloof, natuurlijk geloof je in het leven na de dood, maar de meeste Christenen geloven niet in de reïncarnatie, het telkens weer terug komen op aarde in een ander lichaam. Ik zelf kan een kindje van nog geen twee jaar met een oude ziel, als je het kindje aankijkt, weet je het, waarom? Geen idee, je weet het gewoon, je voelt het gewoon, je ziet het gewoon. Zo heb ik nog een andere ervaring met een meisje van 10 jaar, die zegt dingen die een meisje van 10 nooit kan weten en nooit zal zeggen, zo wijs!! Alsof je met een volwassenen praat. Maar het klopt niet met het gene je als Christen hebt geleerd. Het duizend jarige vredesrijk en daarna de nieuwe hemel op aarde, ja, wat moet je daar dan mee, is het iets symbolisch? Ik weet het niet.

Een mens heeft geen onsterfelijke ziel.Een mens is een levende ziel.Zelfs dieren zijn levende zielen,lees Genesis maar even. (Ezechiël 18:4) . . .De ziel die zondigt, díé zal sterven. En dat iedere goede mens naar de hemel gaat is ook fout. Het duizend jarig rijk en de overgrote opstanding der doden is op aarde. En ja,er zijn er die naar de hemel gaan,maar dat is dan om te regeren met Christus in zijn koninkrijk over ,juist,'de aarde'. E

volgens de bijbel leeft je ziel niet voort romeinen 6:23 zegt Want het loon dat de zonde betaalt, is de dood, maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer. prediker 9:5,6 Want de levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust, ook hebben zij geen loon meer, want de gedachtenis aan hen is vergeten. 6 Ook hun liefde en hun haat en hun jaloezie zijn reeds vergaan, en zij hebben tot onbepaalde tijd geen deel meer aan iets wat onder de zon moet worden gedaan. hiermee word het geloof in een oude ziel naar het rijk der fabelen verwezen want de doden zijn zich van helemaal niets bewust wel zal er een opstanding plaats vinden wanneer de nieuwe hemel en aarde werkelijkheid zal worden die opstanding zal plaats vinden in het 1000 jarige rijk een ware christen zal niet over 1 nacht ijs gaan en niet geloven wat iemand zegt maar edeler van geest zijn net als de bereers zijn ( handelingen 17:11) 11 De laatsten nu waren edeler van geest dan die in Thessaloni̱ka, want zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en ONDERZOCHTEN DAGELIJKS ZORGVULDIG de Schriften of deze dingen zo waren. (1 JOHANNUS 4:1) Kortom zorg dat je zelf overtuigt raakt van hoe het zit door de bijbel te bestuderen omdat dit het boek is van de gene die het beste weet hoe je in elkaar zit. Je Schepper. succes

Een oude ziel kan iemand zijn die al vele levens geleefd heeft. Op dit moment incarneren er vele oude zielen, om met hun wijsheid en kennis de mens een duwtje in de goede richting te geven, want de mens is hard op weg om zichzelf en zijn leefomgeving te vernietigen. Deze oude zielen hoeven niet meer te incarneren, want ze zijn al volmaakt en klaar. Er zijn nu veel kinderen met ogen waarin de wijsheid en liefde van vele eeuwen in besloten ligt. Elke keer als ik zo"n kind zie, is er een schok van herkenning, en is er een communicatie zonder woorden. Er zijn al vele onder ons. Waarschijnlijk ben jij ook zo"n oude ziel, en zul je later andere mensen gaan helpen en verzorgen, omdat dat je roeping is, en je dat zult gaan herinneren als de tijd daar klaar voor is. Het is goed dat je in God en Jezus gelooft, Jezus zelf heeft daar in onderwezen, in reincarnatie en het rad van vele levens, zoals je kunt lezen in het evangelie van Thomas. De hemel is een (tijdelijk) verblijf waarin je verblijft na je dood. De lessen worden dan met je doorgenomen, door je ervaringen in dit leven. Door je verruimde bewustzijn zul je beter leren begrijpen, en het doel voor ogen hebben, waarin je naar toe wilt groeien. Is er reden om weer een leven te leven, waarin de lessen die je moet leren met je doorgesproken worden, wordt er een gezin gekozen die het beste bij je ervaringen aansluit. Dan begint het rad weer van een nieuw leven. Als je werkelijk een oude ziel hebt, neem dan je verantwoordelijkheid, en ga liefdevol om met jezelf en de mensen om je heen.

Een ziel kan niet oud worden, want die blijft eeuwig bestaan en heeft geen leeftijd. Het is onzin dat iemand tegen jou zegt dat je een oude ziel hebt.

Je gooit hier twee verhaaltjes door elkaar ; beetje als vragen waarom de wolf sneeuwwitje op heeft gegeten. Oude zielen en de hemel zijn namelijk twee concepten die uitgaan van totaal maar dan ook TOTAAL verschillende geloofssystemen. Het eerste is het geloof in het zelfstandig bestaan van de ziel in een opeenvolging van lichamen (reincarnatie) waarbij die ziel zich steeds verder zal ontwikkelen (aardse levens zijn lessen voor de ziel) om uiteindelijk het hoogste stadium te bereiken. Voor sommige mensen wordt dan wel eens beweerd dat ze een oude ziel hebben, ofwel al veel hebben geleerd / veel wijsheid hebben vergaard. De Hemel hoort bij de meeste theïstische (God/Goden) gelovigen als eindbestemming ofwel het hiernamaals, en staat /stond onder verschillende namen bekend. Reincarneren is daar niet bij, althans, niet op aarde. Kortom : nee, een oude ziel gaat niet naar de hemel. In je toelichting gooi je er nog een paar varianten doorheen ; het zijn en blijven echter allemaal veronderstellingen/aannames/overtuigingen, waarvan je zelf moet bepalen of je er in eentje wilt geloven of besluit dat er zonder duidelijkere aanwijzingen niks is om in te geloven. Maar in allemaal geloven gaat niet lukken ; de hoeveelheid cognitieve dissonantie die je daarvoor zou moeten opbrengen is eindeloos.

Als je nauwkeurig de bijbel leest, zul je zien dat je geen ziel HEBT, maar een ziel BENT. Je ziel is dus niet iets wat losgemaakt kan worden van je lichaam. In het scheppingsverslag staat: 'de mens WERD een levende ziel'. En niet 'de mens KREEG een levende ziel'. In de bijbel staat ook 'de ziel die zondigt, die zal sterven'. Er bestaat dus niet iets als een afzonderlijke ziel. Daarnaast heeft God een voornemen met de mensen. Dat begon al met Adam en Eva. Zijn bedoeling was dat de mensen voor eeuwig in een paradijs op aarde zouden leven. Ondanks dat Adam en Eva ongehoorzaam waren heeft God zijn voornemen niet veranderd. Jezus heeft daarvoor het loskoopoffer gegeven. In de toekomst zal God daarom het paradijs op aarde herstellen. Niet voor niets staat er : 'de rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en er eeuwig op verblijven'. In de hemel zal een beperkt aantal mensen zijn die samen met Jezus zullen gaan regeren over de aarde. Op de aarde zullen de mensen weer volmaakt worden, gezond, zonder ziekte en dood en pijn. (openbaring 21:4)De aarde zal weer veilig en schoon worden. mensen zullen weer in vrede met de dieren leven (jesaja 11:6 tot 9). Ook zullen de doden weer opgewekt worden. We kunnen dus de mensen die we verloren zijn weer terugzien dan. Dat is toch echt iets om naar uit te kijken! In de bijbel wordt dit 'herinneringsgraven' genoemd. (er komt een tijd dat de herinneringsgraven geopend zullen worden en de doden tevoorschijn zullen komen). Dat betekend dat God elk van ons kent, hij heeft zelfs elke haar op ons hoofd geteld, en hij kan ons weer terugbrengen met al onze eigen eigenschappen... Maak je dus geen zorgen om het verhaal over 'een oude ziel'...

ten eerste maakt het denk ik wat uit wie dit heeft gezegd (overtuiging of persoonlijk geloof van deze persoon) en waarom het is gezegd (wat wil iemand hiermee zeggen, dus wat is de definitie of de achterliggende gedachte, dis verschilt enorm van persoon tot persoon) iemand kan dus denken dat je ziel al veel keren heeft geleefd, maar het kan ook zijn dat jij wijs bent en op een andere manier in het leven staat (andere normen en waarden hebt dan een gemiddeld persoon van jou leeftijd) en andere interesse en prioriteiten hebt. iedereen kan er zijn eigen invulling aan geven, vanuit zijn eigen ervaring en vanuit zijn eigen geloof. deze zijn dus allemaal persoonlijk en vanuit een bepaald standpunt gezien. als je echt wil weten wat de bewuste persoon hiermee bedoelde en waarom het op deze uitspraak aankwam zou je het aan deze persoon kunnen vragen. zelf denk ik dat het met een bepaalde wijsheid te maken heeft, maar dat is natuurlijk ook maar een gok. :)

Verwarrend he, al die verschillende opvattingen. Ik vermoed dat degene die jou een oude ziel noemde bedoelde te zeggen dat je inderdaad al vele levens geleefd hebt. Dat wil niet zeggen dat je oud bent, je bent 14 en gaat door de pubertijd en zal je soms helemaal niet zo wijs voelen. Maar het zegt wel dat je waarschijnlijk vrij snel door alle levensfasen heen kan gaan en daarin een bepaalde eigen wijsheid hebt omdat je die fasen al vele malen doorgegaan bent. Overigens: je bént een oude ziel en hébt een lichaam meegekregen :-). Ik begrijp dat dit lastig is als je christen bent. Misschien helpt het je als je kan bedenken dat wanneer mensen naar de Hemel gaan, ze dan eigenlijk op een plaats komen waar ze zich het meeste thuis voelen. Waar ze zich het gelukkigste voelen. Dat is het hemelse. En voor iedereen kan dat een andere invulling hebben. Het kan dus zijn dat er in de Hemel vele verschillende sferen zijn. Zie het (misschien vind je me nu een beetje oneerbiedig maar ik hoop het je zo wat duidelijker te kunnen maken) als de verschillende sims (gebieden voor de leken :-)) in het computerspel dat Hemel heet. In de ene sim voel je je meer op je gemak dan in een andere. Als oude ziel keer je terug naar je thuis, de plek waar je het gelukkigste bent, als je lichaam sterft, en als christen eigenlijk ook. Het grote verschil is misschien dan dat de meeste christenen niet geloven dat ze weer naar de aarde terug kunnen gaan in een ander lichaam en een oude ziel wel. Maar ook de oude ziel weet dat er een gouden tijdperk aankomt nadat heel veel eeuwenlange verborgen informatie aan het licht gekomen is zoals nu gebeurt. En een christen noemt dat het duizendjarig vredesrijk. Eigenlijk komt er nogal veel overeen. Men gebruikt andere benamingen maar leeft naar hetzelfde toe. Maak je er maar niet te druk om. Datgene wat werkelijk van belang is voor je om in dit leven te weten te komen komt vanzelf naar je toe. Soms op de meest onverwachte manieren. Kijk gewoon in jezelf, en voel wat voor jou nu klopt en houd je daarbij totdat je misschien eens iets meemaakt of er ergens in je iets gaat veranderen waardoor je anders gaat denken over dingen. Sta open voor die veranderingen in jezelf, dat heet groeien in bewustzijn. En sta tegelijkertijd achter je eigen meningen. Dat kan je vast wel, daar ben je wijs genoeg voor ;-)

laat je niets aanpraten oude zielen bestaan niet je leeft maar 1 keer en er is geen cirkel beweging in leven en dood, alleen in de stoffelijk wereld

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100