Zou er minder oorlog zijn in de wereld, als er geen geloof in god, allah enz. bestond?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er is door de eeuwen heen enorm veel gemoord en afgeslacht in naam van God of Allah of hoe je hem ook noemen wilt. Maar dat ligt niet aan Hem. Dat ligt aan ons. Daar heeft Jezus ons ook voor gewaarschuwd door zichzelf te laten kruisigen: Vermoord om zijn pasifisme... Omdat de mens door de eeuwen heen het geloof steeds in zijn straatje interpreteerde, werd alles wat daarvan afweek afgemaakt. Maar nogmaals: Daar moet je God niet de schuld van geven! Kennen de 'oudjes' onder ons dit nummer van Robert Long nog? Dit lied geeft het ultieme antwoord op de vraag. toen 't Christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was en heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd met legers door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd dat hield men eeuwenlang in stand vol liefde werd de rechterhand van dieven slaven kinderen en vrouwen als zij een misstap deden afgehouwen men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks of je te buiten ging aan sex je stond al snel bekend als heks Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet Jezus redt, Jezus redt, enkel door 't gebed. de wereld kraakt aan alle kant en grote delen staan in brand je zou dus zeggen: helpt het onheil weren gehuigel moeten wij de rug toekeren maar niets daarvan vergeet het maar 't is Boeddha hier, Jehova daar men draaft betuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar: Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet Jezus redt, Jezus redt, enkel door 't gebed. het is maar al te waar helaas de paus, de kerstman, sinterklaas ze zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas Jezus redt, Jezus redt, alle mensen uit de dood Jezus, redt Jezus, redt Jezus uit de goot...

Ja, dat denk ik wel. Over het verleden kunnen we zeker zijn, vanaf de kruistochten tot de eerste wereldoorlog, (waar de Duitsers "Gott und Vaterland" op hun riem hadden staan en de Fransen "Dieu et Droit"). Maar ook nu offeren mensen zich maar al te graag op in de naam van iets hogers waar ze in geloven. Aan de andere kant worden moderne oorlogen vaker om het geld gevoerd (diamanten, olie) dus dat is weer een ander geloof. En niet minder erg.

Misschien mogelijk.Ik denk dat veel mensen God zoeken als iets wat van buitenaf komt terwijl ik denk dat God in jezelf te vinden is.En wanneer je vrede met jezelf gevonden heb, er ook geen behoefte is aan oorlog maar het verspreiden van liefde. En als er een schaap over de dam is volgen er meer .Maar sinds Eva de bekende appel pakte is alles de andere kant opgegaan. En zoals ik het zie hebben al die oorlogen niks dan problemen gebracht ,dus vechten, lijkt mij ook de oplossing niet. Ik ga voor Liefde wie weet waar dat me brengt ,maar voorlopig heb ik daar nog het warmste en tevreden gevoel bij . Dan hoef ik ook niet voor een God te kiezen.

De eerste noch de tweede wereldoorlog waren het resultaat van religies. Hitler zei dat ie tegen joden was maar hij gebruikte dat gegeven voor zijn eigen ideologie, hij was namelijk geen christen zoals de rest van Duitsland ineens onder zijn bewind werd. Hij was ook fel tegen gehandicapten en zigeuners dus als hij de macht over de wereld had gekregen was hij uiteindelijk tegen alle 'anderen' geweest. Religies geeft mensen steun maar kan ook resulteren in extremisme. Je kan religie als iets menselijks zien. In de wetenschap kent men een religie-gen die maakt of iemand ontvankelijk is voor religie of niet. De mensheid in het algemeen kan blijkbaar niet zonder geloof. Maar degenen die dat gen niet hebben kunnen er misschien wel zonder. Ik ben zelf niet religieus maar de gedachte dat iedereen leeft en dood gaat zonder enige reden maakt me soms erg treurig. Ik hoop dat er iets meer is. Ik ben even religieus geweest maar ik ging vrij snel extremer denken. De oorzaak daarvan is, denk ik, dat je dan zo bezig bent met iets waar je veel passie voor hebt maar waarover veel meningen en nuances bestaan. Het geeft heel duidelijk de verschillen in mensen bloot. Dat kan confronterend en moeilijk zijn. Religies praten vaak over als je die en die regels volgt ben je een goed mens. dan ga je snel denken als iedereen nou die regels volgt dan was de wereld beter. Als je niet gelooft zijn de regels van religies door mensen gemaakt maar als je gelovig bent zijn de regels door een hogere macht gemaakt. Kortom, het is een ingewikkeld maar boeiend onderwerp.

Nee ik denk het niet, een geloof is iets dat je kan misbruiken als excuus. Dus de oorzaak ligt niet in het geloof of geloofsvorm. maar in de harten van mensen zelf Het zijn tenslotte mensen die oorlog voeren en als geloof niet een reden is dan zou het wel iets anders zijn. geloof in zijn zuiverste vorm is meestal een utopie t.o.v de realiteit. Die helaas wel en "wij en zij" gevoel kunnen veroorzaken die vaak wordt misbruikt door gewetenloze mensen of fanatiekelingen. ze weten niet wat ze doen zei iemand ooit zie oorlog als een besmettelijk ziekte en iedereen is er vatbaar voor

Ja, dat denk ik wel, hoewel geld en macht ook een hele grote rol spelen.

Absoluut. Hiervan zijn genoeg voorbeelden uit het verleden, waar christendom en islam aanleiding waren voor menig conflict. Het agressieve karakter van het christendom is inmiddels vrijwel uitgedoofd, maar voor de islam geldt dit niet. De wereldwijde jihad is hiervan het duidelijkste voorbeeld. Hetzelfde gaat echter ook op voor het Arabisch-Israelische conflict, wat vaak ten onrechte wordt gezien als een territoriaal conflict. Het is echter een godsdienstig conflict van moslims tegen (al of niet seculiere) joden. Dat verklaart ook waarom een permanente tweestatenoplossing door de arabieren van de hand wordt gewezen, tenzij deze de opmaat vormt tot de totale vernietiging van Israel.

Dat ligt eraan wat er voor in de plaats komt. Religie is in der loop der tijd oorzaak van veel geweld geweest. En zelfs vandaag de dag zijn verschillende religie gerelateerde onlusten (Irak (soeniten, sjiiten, koerden, christenen), Pakistan/India (moslims, hindoes), Nigeria (christenen, moslims), Noord-Ierland (protestant, katholiek). Desondanks zijn er meerdere redenen voor geweld. Denk daarbij aan nationalisme; Baskenland, verschillende deelrepublieken in de Kaukakus. Hierbij speelt geloof minder een rol. Of puur geld/olie/macht. Ook wordt geloof soms misbruikt, al helpen vooraanstaande gelovigen daar soms graag aan mee.

Nee...de neiging tot oorlog voeren zit helaas nog in (bijna) ieder mens. Zolan mensen geen vrede in zichzelf hebben. Als er geen religie was, dan was er wel iets anders (Voetbal, voedsel, vrouwtjes) om oorlog over te voeren. Bavianen en chimpansees hebben geen religie, maar voeren wel...op hun manier...oorlog.

Ik denk niet dat er minder oorlog gevoerd zou worden, maar ik vermoed dat mensen wel eerlijker uit zouden komen waarom ze oorlog voeren, want een excuus als geloof is er dan niet meer.

Ik heb de indruk dat oorlogen onder meer het gevolg zijn van ideologieën. Als je religies ook onder deze categorie plaatst. dan is het antwoord "Ja.. er zouden dan minder oorlogen zijn en worden gevoerd". Want ik denk dat de meeste oorlogen ontstaan op basis van een complex van ideeën: wij zijn beter, zij zijn slechter, wij zijn belangrijker, wij hebben recht op meer gebiedsuitbreiding... en dat dan allemaal gebaseerd op een idee (een ideologie) die deze overwegingen voedt.... Maar... ik heb OOK de indruk dat mensen niet zonder ideologieën KUNNEN... En dus zal het met de oorlogen ook wel nooit afgelopen zijn... NB Ook het hebben van géén ideologie heeft iets ideologisch en zal - indien dat te pas komt - worden verdedigd.

ja orrlogen worden gevoerd om twee dingen een ervan is uitbreiding van het grondgebied en de meest voorkomende is een oorlog om godsdienstige reden alhoewel dit vaak alleen maar als excuus gebruikt word.

Jazeker! "war on terror" zou niet zijn gestart als die moslim fundamentalisten niet zo extreem geweldadig zouden zijn geweest en nog steeds zijn. Maar, ja, volgens de koran zijn bepaalde mensen hoeren, varkens etc. waar je alles mee mag doen. de taliban zijn ook van die godlievende mensen die er lekker op los schieten, verkrachten, plunderen uit naam van Allah. Zijn we daarom niet in oorlog in Afghanistan? Het is niet zo gek dat religie oorzaak van oorlog is, want er is bij extremisten 0,0 begrip voor andersdenkenden; men pakt desnoods de wapens om ze te verdelgen.

Nee. Er zouden geen oorlogen gevoerd worden als een ieder mens in God geloofd. Lees de 10 geboden.

Bronnen:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/20.html