Kunnen we het Nieuwe Testament als een bezinning beschouwen op het Oude Testament?

Veel, vooral Evangelische Christenen, vertellen over het Nieuwe Testament als een uitvloeisel van of aanvulling op het Oude testament. Kan het niet zo zijn dat Jezus mensen in het Nieuwe Testament juist vraagt om zich te bezinnen op het Oude testament?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik lees twee stellingen. Ik zeg.. beide behouden! Ze zijn wat mij betreft allebei waar en kunnen prima samen gaan. Dus, Ja het in een (voort-/uit-)vloeisel van het oude testament. Maar Jezus koppelt het nieuwe nooit los van het oude. Wat wel anders is, is dat Jezus de vervulling is van het oude testament. Alle symbolische beelden in het oude verwezen naar Jezus. Deze heeft het voltooid in het nieuwe testament. Daarom zijn veel beelden uit het oude niet meer nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het offeren van een paaslam. Dat wees heen naar het volmaakte offer Jezus.

Voor beide is een boom op te zetten. Jezus staat als jood in de traditie van het OT, tegelijk is hij uniek en zodoende een aanvulling.

In zekere zin vind je in het NT de poging om de boodschap van het OT over te brengen aan een niet-joods [helinistisch] publiek.

Eigenlijk spreken we niet over het Nieuwe Testament en het Oude Testament, maar wel over de Hebreeuws/Aramese geschriften en de christelijke Griekse geschriften. Samen vormen zij de bijbel als 1 geheel. Jezus is niet gekomen om de Wet (torah) teniet te doen, maar om de Wet te vervullen. Toen Jezus stierf zei hij: "het is volbracht". Sindsdien opende Jezus de weg voor ons naar God en treed hij op als Hogepriester/Koning en daarom zijn dierlijke offers zoals de Wet(torah) voorschreef, niet meer nodig. De Hebreeuws/Aramese (OT)geschriften of zijn nog steeds heel leerzaam want de Apostelen deden in hun brieven regelmatig aanhalingen uit deze geschriften. ;-)

Ik zou het geen bezinning willen noemen maar een uitbreiding. Jezus was een gelovige Jood maar gaf dit geloof een heel nieuwe wending. Die wending nu noemen wij Christendom. Joden die die wending afwijzen blijven in hun geloof zoals het was voor Jezus die nieuwe aspecten ter tafel bracht. Het Christelijk geloof komt voort uit het Joodse geloof en dat wordt door veel Christenen helemaal niet onderkend.