Wat zijn de tijden der heidenen waar Jezus het over had in Luca 21:24 ?

Lukas 21:24 Jezus zei daar het volgende:

"....en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen, totdat de tijd der heidenen zal vervuld zijn."

Wat is,en wanneer begon die tijd en wanneer zou die eindigen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het zijn de 'tijden' waarin geen afstammeling van David op de 'troon van Jehovah' zou regeren over het aardse domein waarbinnen zijn volk vergaderd zou worden, en onder zijn heerschappij zou kunnen genieten van zijn voorzieningen ten leven. Ze begonnen in 607 vgt, met de afzetting van Zedekia, zowel door Jehovah als door Nebukadnezar, en zouden eindigen met de 'parousia' van 'degene die het wettelijke recht ertoe had ontvangen, na 7 (profetische) tijden, ttz 7x360 jaar, dus 1914. Sinds die dag van zijn aanstelling heerst er terug iemand 'op de troon van David', wat door elk oog des geloofs kan worden waargenomen aan de hand van de chronologie uit de bijbel, en ook met het 'hart des geloofs'... Doch, voegt de 'Openbaring' eraan toe: 'de natiën ontstaken in gramschap, en uw gramschap kwam, en de bestemde tijd...(Opb 11:18)

Ik denk zelf dat deze tijden nu gaande zijn. Het is ook goed mogelijk dat Jeruzalem binnenkort onder de voet gelopen word door de arabische wereld. (heidenen in de ogen van de Bijbel)

Een fictionele tijd verzonnen door een schrijver,

40 jaar nadat Jezus dit heeft gezegd, hebben de Romeinen Jeruzalem verwoest. Dit zijn - naar alle waarschijnlijkheid - de tijden waar Jezus het over had.

Dit gaat over de terugkomst van de Mensenzoon (Jezus. De tijd is in mijn ogen begonnen na de dood van Jezus tot de terugkomst. 25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Het eerste gedeelte verwijst naar de verwoesting van Jeruzalem en de diaspora in 70 na Christus door de Romeinen veroorzaakt. Sommige profetieën komen meerdere malen uit, maar in dit stuk wordt in vs 29 speciaal gerefereerd naar de vijgenboom en de blaadjes die uitkomen. De Vijgenboom is Israel, en Israel is na de diaspora en holocaust weer een volk geworden met Jeruzalem. Die tijd lijkt duidelijk te gaan over de tijd van de grote verdrukking met de antichrist als heerser over de europese Unie en Jeruzalem. De grote verdrukking met de antichrist duurt 7 jaar. Jeruzalem zal wederom vertreden worden door de ongelovigen en afgoderij. Ten tijde van deze grote verdrukking zullen weer veel Joden tot inzicht komen en in de Here Jezus hun Messias ontdekken, dit zijn de blaadjes aan de vijgenboom. Na deze 7 jaar is de tijd vol en vervuld en zal er een grote oorlog plaatsvinden in en rond Israel en zal de Here Jezus vanuit de lucht wederkomen en met de heiligen deze strijd beslissen. De tijd der heidenen is dan vervuld. Dan zal het vrederijk aanbreken met de Jezus de Messias die als Koning vanuit Israel regeert.

Over het eindigen van die tijd wil ik het volgende zeggen: Ik denk dat het hier gaat om de terugkomst van Jezus. En dit gebeurt in feite als de mens zich massaal goed gaat gedragen: als de voorbeeldmens Jezus. Eigenlijk heel logisch. Als men massaal een ander in hun waarde laat, opkomt voor zichzelf en meewerkt aan een betere toekomst voor zichzelf en anderen. Niet meer afwacht, maar actie onderneemt, de regie in eigen hand neemt, en het licht zal zijn. Dit vraagt de bijbel van je en het zal navolging krijgen. Volgens de Maya's is het einde in 2012 en zitten we vanaf deze maand in een fase van Co-creation waarbij we met z'n allen gaan samenwerken aan een betere toekomst voor ons allen. En dat zie je nu gebeuren op fora etc, zeitgeist movement, opstanden in het midden-oosten, crowdsourcing etc. Dus je hoeft denk ik niet zo lang meer geduld te hebben..... Help mee om het werkelijkheid te laten worden. De wet van de self fullfilling prophecy kan ook hiervoor gelden. Maak er gebruik van!!!!!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100