Wanneer werd er in de bijbel voor het eerst over geld gesproken.En is uit die tekst ook te halen wat geld met den mens doet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Zoals AimeeTJE hierboven aanhaalde bleek tegen de tijd van de aartsvaders, ttz 1900vgt en later, het gebruik van geld reeds ver in de samenleving doorgedrongen, en aanleiding te zijn tot het 'openbaar laten worden van de hartentoestand' van de mensen. Let bv op wat de reactie was toen Abraham de 'grot van Machpela' kocht om als grafstede te dienen, (Gen. 23) en hoe men in feite weigerachtig stond, maar Abraham ten slotte de volle som betaalde, zodat er geen enkele twijfel meer zou bestaan over het eigendomsrecht.. Waarom, denkt U? Omdat onder het toenmalige Babylonische en het Egyptische juk, belasting werd gehoffen wanneer het gehele stuk in iemands bezit kwam, zoniet was men niet verplicht die te betalen. Abrahams reactie getuigt bovendien van een zuivere instelling, wat niet kan gezegd worden van de andere betrokkenen. En mocht er later twijfel rijzen, mogelijk ten gevolge van politieke veranderingen of andere machthebbers, kon hij de bewijzen voorleggen van zijn eigendomsrecht. Geld brengt aan het licht wat er in het hart van een mens leeft, en of hij juiste verlangens aan een juist gebruik koppelt, of zich laat verlokken als gevolg van hebzucht, tot bedrieglijke praktijken en schadelijke plannen (zowel voor anderen als voor hemzelf) gaat smeden (vgl Spreuken 1:8ev).