Heeft Jezus ooit gezegd dat hij homosexualiteit verkeerd vond? En waarom had hij meer omgang met mannen dan met vrouwen?

Ik las in een artikel dat sommigen Jezus van homofilie verdenken. Dat leek me enigszins aanvaardbaar, aangezien hij er (althans in de Bijbel) blijkbaar liever een groep mannelijke dan vrouwelijke vrienden op na hield. Maar of hij daar ooit sex mee zou gehad hebben, zou me verwonderen. Paulus heeft in de Bijbel enkele citaten waaruit blijkt dat hij homosexualiteit niet goedkeurt, maar heeft Jezus daar ooit uitspraken over gemaakt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Niet expliciet. Wel heeft hij volgens Mattheus 5:17-20 gezegd dat de wet van Mozes en de profeten gevolgd en onderwezen moet worden. En die wet is heel duidelijk over homoseksualiteit.

Bronnen:
http://www.bricktestament.com/the_law/homo...
http://www.bricktestament.com/the_teaching...

In de bijbel staan geen uitlatingen van Jezus zelf omtrend homosexualiteid opgetekend. De 10 geboden die Mozes gedicteerd gekregen heeft van God zelf spreekt ook nergens over homosexualiteid. Het is de apostel Paulus die in de bijbel daarover begint en erover oordeelt. Paulus was een mens en overtrad met zijn oordeel een wet van God die in de 10 geboden mensen verbied over andere mensen te oordelen.

had homoseksualiteit in die tijd niet een hele andere betekenis?? Kwam men in die tijd openlijk ervoor uit?? werd het niet gezien als misbruik van priesters bij jongen en vreemdgaan?? Net zoals vele andere woorden uit de bijbel een ander betekenis hebben nu volgens de bijbel :" Mosselen eten of een garnalencocktail bestellen is volgens Leviticus voor God weerzinwekkend (want ze hebben niet de voorgeschreven vinnen of schubben) en het eten van een broodje frikadel (gemaakt van varkensvlees) is volgens deze teksten God een gruwel (Leviticus 11)" We weten nu ook dat varkens toen onrein waren en nu niet,en slaven werknemers zijn. Toegevoegd na 2 minuten: Jammer dat er christenen zijn die de ene regel wel Letterlijk interpreteren en een ander regel niet Toegevoegd na 6 minuten: zie ook http://home.wanadoo.nl/inspiritus/christen%20en%20homo.htm

Jezus was in zijn tijd zelfs zeer vooruitstrevend t.a.v. vrouwen. Samaritaanse vrouwen waren, zo dacht men, even onrein als heidenen. Toch aarzelde Jezus niet tot de Samaritaanse vrouw bij de bron van Sichar te prediken. Ja, juist aan deze vrouw maakte Jezus zich voor het eerst openlijk als de beloofde Messias bekend (Johannes 4:6, 25, 26). De Farizeeën zeiden dat vrouwen niet in Gods Wet onderwezen mochten worden, maar Jezus besteedde veel tijd en energie aan het onderwijzen van vrouwen (Lukas 10:38-42). En hoewel het volgens de overlevering niet aan vrouwen kon worden overgelaten een geloofwaardig getuigenis af te leggen, vereerde Jezus verscheidene vrouwen met het voorrecht de eersten te zijn die hem na zijn opstanding zagen. Hij zei hun zelfs dat ze deze uiterst belangrijke gebeurtenis aan zijn mannelijke discipelen moesten gaan vertellen! — Mattheüs 28:1-10.

Nee, Jezus had wel wat beters te doen.

Volgens mij staat er niet rechtstreeks in de Bijbel een uitspraak van Jezus over homosexualiteit. Maar Paulus heeft daar wel uitspraak over gedaan. En Paulus mag zich een kind van God noemen. Jezus is het er dus mee eens van alles wat Paulus geschreven heeft, anders was het niet in de Bijbel gekomen. Het hoort bij de geïnspireerde boeken.

Jah het christendom is tegen homosexualiteit.

De bijbel is door mensen uit die tijd, geschreven, als je daarin God als liefde kent, en erkent, heden ten dage, dan zou zijn zoon niet anders dan zijn Vader kunnen denken/voelen. Namelijk dat liefde het beste is wat mensen kan overkomen, in welke vorm dan ook....Helaas kan ik je geen uitspraak geven in bijbelteksten maar dat hebben mensen voor mij reeds gedaan, Christus is iemand die universele liefde bezit, en dus houdt ie gewoon van alle mensen!

In het deel van de wereld waar Jezus vandaan kwam, is het tot op de dag van vandaag niet gebruikelijk dat mannen vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met vrouwen. Zo raar was het dus niet, dat hij zich met name met mannen omringde. Voor die tijd ging Jezus zelfs op een buitengewoon gelijkwaardige en volwaardige manier met vrouwen om, waarmee hij eerder een opvallende uitzondering richting vrouwen was. (Waarbij we er even van uitgaan dat alle informatie die we hebben uit een betrouwbare bron komt ; van de echte eventuele historische Jezus is natuurlijk vrijwel niets bekend.

Wanneer je meer met mannen omgaat dan met vrouwen wil niet zeggen dat je je meer aangetrokken voelt tot deze groep (op seksueel gebied)... En tja, hoe wil je gaan controleren wat Jezus heeft gezegd.. Het is nu niet bepaald dat je het uit eigen mond kunt horen.. Hoe betrouwbaar is je bron, al zou het vastgelegd zijn..

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100