hoe kan je je vader en moeder eren als je thuis mishandeld word?

ik denk dat een van mijn vrienden thuis word mishandeld hij geloofd wel en niet in god zegt hij. maar hoe kan je je vader en moeder nou eren als je mishandeld wordt dat is toch heel moeilijk?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is inderdaad een hele moeilijke kwestie. Als je er echt mee zit dat je één van je vrienden misschien wel thuis word mishandeld. Stap dan naar de meester. Misschien is het wel niet zo misschien praten met je vriend dat zal helpen. Ik denk dat hij ze eert omdat zijn vader en zijn moeder hem hebben geschapen. Maar misschien word hij ook wel niet mishandeld.

In de bijbel staat eert u vader en eert u moeder, maar niet ten koste van alles ook zij moeten zich aan de regeltjes houden, en mogen hun kinderen niet mishandelen, maar moeten hun kinderen in liefde opvoeden, en hen beschermen.

volgens de bijbel mogen ouders hun kinderen straffen door hen een tik te geven.

Hoewel het soms moeilijk is, kun je proberen onderscheid te maken tussen wat iemand is en tussen wat iemand doet. Hij hoeft het gedrag van zijn ouders niet te accepteren, en kan daar, als het nodig is hulp bij zoeken. Het zou fijn zijn als hij niet meegaat in de negatieve spiraal en bv zijn ouders gaat haten of terug gaat slaan, Maar dat is moeilijk, als je in zoń situatie zit.

In een situatie dat een kind lichamelijk mishandeld of seksueel misbruikt wordt, kan het nodig zijn dat een kind buitenshuis hulp zoekt bij deskundigen.

-Wij zijn in het hier en nu. Bij vermoeden van mishandeling kan dit anoniem gemeld worden bij het AMK (Advies- en meldpunt van Kindermishandeling. Telefoon 0900-123 123 0. Kosten € 0,05 p. min. Je wordt automatisch doorgestuurd naar het AMK in eigen regio. -Ik denk dat die vriend niet zelf durft te bellen omdat hij zijn ouders uit het nog aanwezige respect of angst zijn ouders niet af te vallen. -Voor jou is het ook beter dat je dit doorspeelt naar een leraar of huisarts. Kies voor anoniem te blijven. -Verborgen kindermishandeling komt helaas meer voor dan men denkt. Dit voor de zekerheid te laten controleren door deskundigen op dat gebied lijkt me wel zo verstandig. -Misschien valt het mee, maar de zekerheid dat er wel of niet van mishandeling sprake is; daar moet duidelijkheid in komen. -In ieder geval hoeft niemand te weten dat de tip van jou kwam. Mishandeling van een kind is misdadig. -Misdadigers hebben geen recht meer op welke eer dan ook. Met het geloven in God schiet je hier ook niets mee op. -Kinderen die regelmatig door hun ouders mishandeld worden krijgen daar geestelijke beschadigingen van. -Mogelijkheden: 1)Ze worden met pijn snel volwassen. 2)Ze worden voor het leven een aangeslagen doetje 3)Ze groeien op met latent aanwezige misdadigheid. DAT WILLEN WE NIET!

Heeel moeilijk!! zorg dat hij met iemand daarover kan praten, die hem kan begeleiden....

het is onmogelijk om respect voor ouders te hebben als je mishandeld wordt er kan wel zoveel geschreven staan maar ouders horen zich er wel naar te gedragen dat de kinderen respect voor ze kunnen hebben en bij ernstige vermoeden van mishandelen zou je hulp kunnen inschakelen

Het misverstand spruit voort uit het feit dat dit gedeelte van een bijbelvers uit zijn context is gehaald. Let wat dit betreft op 2 plaatsen waar dit wordt gezegd. (Efeziërs 6:1-4) 6 Kinderen, weest gehoorzaam aan UW ouders in eendracht met [de] Heer, want dit is rechtvaardig: 2 „Eer uw vader en [uw] moeder”, wat het eerste gebod met een belofte is: 3 „Opdat het u goed moge gaan en gij lange tijd op de aarde moogt blijven.” 4 En GIJ, vaders, irriteert UW kinderen niet, maar blijft hen in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah grootbrengen. Ouders die zoals u zegt, kinderen mishandelen, zijn die in eendracht met de Heer, ttz met Jehovah God of de Christus? (Exodus 20:2-12) 2 „Ik ben Jehovah, uw God, die u uit het land Egy̱pte heb geleid, uit het slavenhuis. 3 Gij moogt geen andere goden tegen mijn persoon in hebben. 4 Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist, die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht, wanneer het hen betreft die mij haten, 6 maar die liefderijke goedheid betracht jegens het duizendste geslacht wanneer het hen betreft die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 7 Gij moogt de naam van Jehovah, uw God, niet op onwaardige wijze opnemen, want Jehovah zal niet ongestraft laten wie zijn naam op onwaardige wijze opneemt. 8 Ter gedenking van de sabbatdag, om die heilig te houden, 9 dient gij zes dagen dienst te verrichten en moet gij [daarop] al uw werk doen. ...12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen lang mogen blijken te zijn op de grond die Jehovah, uw God, u geeft. Let op de laatste zin: Wat staat er? Eer uw ouders? Of eer uw vader en uw moeder? Maar de plaats van dit vers is belangrijk want ook hier is het logisch dat enkel 'vaders en/of moeders' die eerst de vorige stappen hebben gezet ttz Egypte verlaten, in geloof Mozes gevolgd zijn enz...enz..., en aldus al het bewijs hebben geleverd van hun liefde voor de ware God en hun onwrikbare toewijding. Zulke mensen zullen ook hun kinderen koesteren, zoals Psalm 128:3 aangeeft, wanneer zonen met olijfstekken worden vergeleken, die zeker nooit ruw noch brutaal zullen worden behandeld Toegevoegd na 16 minuten: Is God dus een tiran?

Er valt weinig te eren, als je ouders geen ouders voor je zijn. Dan kun je alleen afstand nemen. Dit gebod gaat in dit geval niet op, omdat je vriend mishandeld wordt, en liefde hem onthouden wordt. Dit kun je geen ouders noemen, dus valt er in dit geval niets te eren, hooguit generen.

Je zegt al...."Je denkt!!! Maar is het ook werkelijk zo en heeft je vriend dit ook verteld aan jou? Heb jij duidelijke signalen of bewijzen dat dit zo is? Ik zou me er eerst maar eens in verdiepen alvorens je onterecht met dit soort beschuldigingen te koop gaat lopen. Praat eerst een keer met je vriend....hiermee bedoel ik belangstelling tonen over thuis, hoe het met zijn ouders is en broertjes of zusjes....en wat belangstelling over zijn geloof tonen. Als hij werkelijk mishandeld wordt komt er vanzelf een moment dat hij geen andere uitweg meer ziet en zijn problemen aan jou kenbaar maakt omdat jij zoveel interesse in hem toont en je hem hiermee laat zien dat hij met problemen altijd bij hem terecht kan. Mocht het zo wezen is je ouders eren heel moeilijk maar het blijven toch de mensen die jou gemaakt hebben en is het moeilijk niet van hun te kunnen houden....

Dit is een vreselijk moeilijke kwestie. In de Bijbel staat 'Eert uw vader en uw moeder', maar er staat ook nog een belofte achter: 'opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft!' Als christen heb je de plicht je ouders te eren; ze staan immers boven je. Als het goed is hebben ze het beste met je voor. Nu is de kwestie bij je vriend anders, want als hij mishandeld wordt hebben ze waarschijnlijk niet het beste met hem voor. Toch moet je altijd proberen je vader en je moeder te eren, ook als je mishandeld wordt. Waarom? Omdat dit je plicht is als christen; je moet proberen Gods geboden na te leven. Probeer in ieder geval naar ze te luisteren. Maar in de Bijbel staat ook (ik weet nu niet precies waar het staat) dat je je ouders niet hoeft te gehoorzamen als ze dingen zeggen en/of doen die niet eens zijn met wat de Heere van ze wil en hoe ze voor hun kind(eren) zorgen. Je vriend moet dus wel gewoon zijn ouders eren en respect voor ze hebben, omdat dit je plicht is als christen. Maar doen z'n ouders iets dat tegen de wil in is van de Heere dan hoeft hij dit niet te doen staat in de Bijbel. Voorbeeld: Als vader of moeder het kind mishandeld en zegt 'trek je broek is uit dan zal ik je eens een paar rake klappen op je bibs geven', hoef je dit niet te doen, want in de Bijbel staat: ouders verwek uw kinderen niet tot toorn. En dit is tegen de wil van de Heere. Voor jou en je vriend: sterkte!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100