Waarom vieren Atheïsten kerst, terwijl het een katholieke feestdag is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat kerst niet allee een religieus maar ook een cultureel feest is. Ik vier ook kerst: groen en lichtjes in huis, familie bezoeken etc. Maar wat ik niet vier, is de geboorte van de zogenaamde zoon van een god waar ik niet in geloof.

De dag van het licht is een fijn feest heerlijk genieten van de sneeuw en niet weg moeten

omdat het eigenlijk het midwinterfeest is , en de kerk het heeft gebruikt om er zelf iets moois van te maken . voorbeeld ; de kerstboom.

Kerst is een samenvoeging van het lichtfeest en de geboorte van Christus. Toen de katholieken hun eigen feestdagen wouden invoeren hebben ze de bestaande (als ik het goed heb) Germaanse feestdagen gebruikt om deze onder het volk te brengen. Men viert het lichtfeest met een kerstboom en kaarsjes. van de geboorte van Christus is niet exact bekend waneer die plaatsvond en is dus samengevoegd met het kerstfeest. Een Christen viert dus de geboorte van Christus en kerstmis en een atheïst viert alleen kerst.

We hebben er een katholiek feest van gemaakt. Kerst werd al veel eerder gevierd. Ver voordat Christus werd geboren. Het is namelijk het feest van het licht: de dagen worden weer langer. In Scandinavie wordt het nog steeds zo gevierd. Mensen gaan met kaarsen de straat op en voeren hele rituelen uit. Het is een oud feest waar mensen iets katholieks overheen hebben geplakt.

Omdat deze discussie vorig jaar ook uitgebreid aangekaart is, kan ik prima de antwoorden van toen aanhalen: Het midwinterfeest, Saturnalia, en vele andere feesten hebben zich genesteld in deze periode van de kalender. Omdat de dagen langer worden, wel te verstaan. De kerk heeft de datum slechts overgenomen en er een extra betekenis aangehangen, maar wat een kerstboom met de geboorte van wie dan ook te maken hebben is natuurlijk een raadsel. Hetzelfde is gebeurd met het vruchtbaarheidsfeest - het feest van het voorjaar waarin de geboorte van nieuw leven gevierd wordt, met symbolen als eieren (waar jonge vogels uit komen) en konijnen (zeer bekend om hun vruchtbaarheid). Overgenomen en gekerstend door de kerk. Ondanks die passages in de bijbel die zeggen dat je dit expliciet niet mag doen. Is het eerlijk tegenover god om te zeggen dat je hem volgt, maar vervolgens zijn wetten zo lijkt te negeren? Ook al komt dit door een schrijnend tekort aan historisch besef over je eigen religie en tradities? Bovendien: Gezamelijk feest vieren bevorderd het algemeen begrip en is dus goed voor integratie. Als alleen gelovigen van een gelovig feest zouden mogen genieten, zonder uitzondering, en dit wordt hard nageleefd, krijg je verzuiling, onbegrip, xenofobie, en ander gerommel. Laten we dat vooral proberen te voorkomen, we moeten het tenslotte allemaal doen met de beperkte tijd en ruimte die we hebben.

Tegenwoordig is het meer een eetfestijn met veel cadeautjes, en een familiegebeuren. Ik vind dat ze de naam 'KERSTFEEST'aan moeten passen, 'EETFEEST' klink beter! Maar op je vraag terug te komen Atheisten, christenen, katholieken, iedereen viert kerst in Nederland, iedereen met zijn eigen redenen, en op zijn eigen manier...

Het Kerstfeest heeft een heel andere invulling gekregen dat het oorspronkelijk feest. Het is een groot commercieel gebeuren geworden: de meest dure aankopen worden met Kerst weggegeven (of aangeschaft). Het is een eetfestijn geworden dat meer een verplichtend gebeuren is, je móet eraan meedoen. Gelukkig doet niet iedereen aan Kerst!

kerst kan zijn je vieren vanwege je geloof, maar het wordt ook gevierd vanwege de gezelligheid. (Het kan natuurlijk ook om beide redenen zijn)

Het woord 'kerst' is uit het woord christus ontstaan. Dus als je het op het woord (kerst) Gooit is het christelijk. Niet te maken met seizoenen, kerst heeft te maken met christus.

De naam Kerst komt dan misschien wel van Christus. Het feest zeer zeker niet. In de link die ik heb toegevoegd als bronvermelding is onder het kopje ‘geboorte en jeugd’ toegelicht dat Jezus waarschijnlijk 6 of 7 jaar voor Christus is geboren. Voor de datum 25 december als geboortedag is ook geen bewijs. De algemeen heersende opvatting onder wetenschappers is dat de kerkbestuurders het feest van de winterzonnewende, dat door oudere religies werd gevierd, is omgeturnd in een christelijk feest. Het feit dat je deze vraag stelt toont aan dat dit zeer succesvol is geweest. De redenen dat atheïsten Kerstmis vieren zijn, zoals hier al eerder is gesteld, cultureel van aard. Het wordt nu beleefd als een gezellig samenzijn aan het einde van het jaar. Bij atheïsten spelen zowel de winterzonnewende als de vermeende geboorte van Jezus Christus hierin geen rol.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(histor...

Vele mensen zijn tegen GOD of iets wat er mee te maken heeft , ze zetten zich af tegen alles wat christelijk is, geen bijbel geen kerk enz enz. maar delen wel mee in de voordelen kerstdagen paasdagen enz. ze hebben wel een geloof want ze geloven en hopen dat er geen GOD is en dood is dood, het zijn gezellige dagen vaak familie dagen lekker vrij uit eten enz enz. dus profiteren van die christelijke feestdagen.

Kerstviering is een heidense gebeurtenis en dus voor iedereen en zeker voor atheisten. En de katholieken hebben er een slaatje uit geslagen. Eerst niet een boom en toen weer wel.

Omdat ze het gezellig vinden. Net zoals sommige Moslims Kerst gezellig vinden.

De meeste mensen die zichzelf 'atheïstisch' noemen, zijn dit eigenlijk niet. De meerderheid van de mensen is - zoals ik het meestal noem - 'commercieel katholiek'. Dit wil zeggen dat ze niet geloven in een god of enig ander opperwezen en dat ze dus ook niet vasten of elke zondag naar de kerk gaan. Maar ze vieren wel Kerstmis, Pasen en vaak kiezen ze er voor om bijvoorbeeld hun kinderen te laten dopen. Als je erover nadenkt is dit heel gek, want deze mensen vieren bijvoorbeeld niet het Suikerfeest (van de Islam) of de Chanoeka (van het Jodendom). De hoofdreden waarom mensen dit doen heeft dan ook niets te maken met godsdienst, maar met traditie. Het christendom is hier al vele eeuwen de belangrijkste godsdienst, en alhoewel in de loop van de jaren veel mensen 'atheïstisch' zijn geworden, doen ze uit gewoonte toch nog mee aan bepaalde feesten. Het is vaak moeilijk om niet mee te doen met bekende feestdagen omdat het heel commercieel is geworden. Verkopers spelen in op de gevoelens van hun klanten en zoals je vast al hebt gezien, heeft dat succes. Zowat iedereen loop deze periode haastig rond om leuke kerstcadeautjes te kopen. Godsdienst en geloof is zeer subjectief en het is moeilijk om daarop algemene antwoorden te geven, want die zijn er meestal niet. Ik zie mezelf bijvoorbeeld als atheïst en vier helemaal geen Kerst of andere godsdienstige feestdagen uit respect voor wel-gelovigen, maar veel mensen die zich ook atheïstisch noemen doen dit dus wel. Het is maar hoe je het beziet.