De laatste tijd wordt er veel gevraagd en gesproken over geloven, is er tegenwoordig meer behoefte aan religie?

Toegevoegd na 50 minuten:
Ik snap dat religie rond kerst een gevoeliger onderwerp is, maar als ik de af gelopen maand vragen en antwoorden lees, heeft kerst dan zo'n grote impact?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er wordt altijd wel geloofd maar de belangstelling fluctueert; als het de meesten voor de wind gaat is er weinig belangstelling voor religie, maar gaat het slecht, is de situatie levensbedreigend (zoals bij een oorlog) dan lopen de kerken vol. In de donkere en koude wintermaanden borrelen er ook meer religieuze gevoelens op dan wanneer men met een biertje erbij op het warme strand ligt.

Ik denk dat er altijd al wel behoefte aan religie is geweest. Ik denk dat er de laatste tijd niet zozeer meer 'behoefte' aan religie is, omdat je door de geschiedenis heen altijd al behoefte aan religie is geweest en er werd al veel gesproken over religie. Aantal voorbeelden: -De Grieken en Romeinen besteedden in hun samenleving al veel aandacht aan geloof -De Middeleeuwen, denk aan de Kruistochten. Ook toen werd er al veel gesproken over het geloof -De Renaissance, denk aan splitsing Christelijke kerk in Protestants en Katholiek, weer een voorbeeld dat geloof altijd al een veelbesproken onderwerp is. Tegenwoordig word er misschien meer over geloof gesproken dan 20/30 jaar geleden, maar ik denk niet dat dit echt komt door een grotere 'behoefte' aan geloof, omdat er altijd die behoefte er altijd al is geweest.

Ik denk dat dit komt door de tijd waarin we leven. 50 jaar geleden was er in Nederland praktisch gezien maar 1 geloofsovertuiging: de christelijke. Dan gooi ik katholieken en protestanten maar voor het gemak op 1 hoop, aangezien zij alleen verschillen over de manier waarop zij het geloof belijden. Bovendien kwamen de verschillende groepen dankzij de verzuiling en doordat men veel trouwer was aan de kerk van zijn of haar geboorte veel minder in aanraking met andersdenkenden dan tegenwoordig. Op dit moment is religie actueel omdat dit de oorzaak is van een aantal belangrijke conflicten die de wereld beheersen. Enkele voorbeelden: de extreme islam versus het vrije westen, de joden versus de palestijnen. We leven in een land met talloze religies naast elkaar en natuurlijk een steeds groeiend aantal atheïsten (die in geen enkele god geloven). Iedere groep is overtuigd van hun eigen gelijk en zal het daarom nooit eens worden met de andere groep. Hierdoor is er tegenwoordig veel meer aandacht en discussie over religie dan pak m beet 50 of zelfs 20 jaar geleden.

Een mens zal altijd antwoorden zoeken op vragen waar het antwoord achterwege blijft op vragen mbt tot het leven. Een drang naar "een hogere macht" zal altijd bestaan. Zelf in niets geloven is een invulling. Geen rekenschap, geen verantwoording hoeven af te leggen, geen gewetenswroeging. Leven naar de dag. Maar wanneer de omstandigheden van mensen slecht worden of zijn, blijkt men meer te rekenen op een "hogere macht". Blijkt dat in "armere landen" religie een grotere rol speelt dan in landen met een in economisch opzicht betere leefomstandigheden. Maar daar ook niet alleen economie een rol speelt om gelukkig en tevreden te zijn, kan misdaad, criminaliteit, onveiligheid, terrorisme, en noem maar op, ook mensen er toe drijven de vraag te stellen: Is dit leven alles wat er is? En dan invulling aan proberen te geven. Alleen de vraag is: Waar gaat men dat zoeken? Bij de gevestigde kerken is men ook niet tevreden, door de schandalen en dingen die een geloofsrichting doet. Wat wel zo is dat de mens volledig vervreemd is van de Bijbel en zelf er niet meer in gelooft (algemeen) of het als een verhaaltjes boek ziet. Men zou zich meer moeten verdiepen in de werkelijke waarde van de Bijbel en de antwoorden die het geeft op levensvragen en het ook toepassen in het leven. Tevens de hoop die het geeft op de toekomst.