Wat zijn occulte krachten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Occulte krachten komen uit het occultisme. Dat is een verzamelbegrip voor verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op veronderstelde esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente (buitenzintuiglijke, bovennatuurlijke) krachten. Het woord occultisme komt van het Latijn occultus, dat verborgen betekent. Hoewel occulte kennis in oude tijden inderdaad verborgen (geheim) werd gehouden, heeft deze verborgenheid tegenwoordig vooral betrekking op de diepe geestelijke veronderstelde werkelijkheid die niet kan worden begrepen met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen. Het woord occultisme wordt vaak in een bredere context gebruikt. In de theosofie en antroposofie wordt onder occultisme de esoterische wijsbegeerte verstaan. In het dagelijks spraakgebruik wordt occultisme ook wel als synoniem van esoterie gebruikt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Occultisme

Letterlijk betekent het 'duistere krachten' en meestal heeft dat dus een negatieve, kwade bijklank. Maar dit soort krachten ontspruiten aan de verbeelding van de mens en hebben dus alleen vat op je als je er in gelooft.

Geheime, verborgen,magische krachten,(occulte krachten) komen van bovenaardse mysterieuze 'machten' die zo worden genoemd omdat ze onderzoek doen naar het verborgene.

Dat zijn niet bestaande krachten.