wat waren de belangrijkste gevolgen van de katharen?

wat waren de gevolgen op politiek of economisch gebied van de katharen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het gewone volk, dat de buitensporige eisen en de wijdverbreide decadentie van de geestelijken beu was, voelde zich aangetrokken tot de levenswijze van de Katharen. Ze vereenzelvigden de Katholieke Kerk en haar hiërarchie met „de synagoge van Satan” en „de moeder van de hoeren” uit Openbaring 3:9 en 17:5. Het Katharisme floreerde en verdrong de Kerk in Zuid-Frankrijk. De reactie van paus Innocentius III was het financieren en op touw zetten van de zogenoemde Albigenzenoorlog, de eerste binnen de christenheid georganiseerde kruistocht tegen mensen die beweerden christenen te zijn. Via brieven en legaten bestookte de paus de katholieke koningen, graven, hertogen en ridders van Europa. Hij beloofde aflaten en de rijkdom van Languedoc aan allen die wilden vechten om de ketterij „hoe dan ook” uit te roeien. Zijn oproep was niet tot dovemans oren gericht. Onder leiding van katholieke prelaten en monniken zette een bont leger van kruisvaarders uit Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Duitsland via het Rhônedal koers naar het zuiden. De verwoesting van Béziers kenmerkte het begin van een veroveringsoorlog die Languedoc verteerde in een orgie van vuur en bloed. Albi, Carcassonne, Castres, Foix, Narbonne, Termes en Toulouse vielen allemaal in handen van de bloeddorstige kruisvaarders. In Kathaarse vestingen als Cassès, Minerve en Lavaur werden honderden volmaakten op de brandstapel ter dood gebracht. Volgens de monnik-kroniekschrijver Pierre des Vaux-de-Cernay ’verbrandden de kruisvaarders de volmaakten levend, met vreugde in hun hart’. In 1229, na twintig jaar strijd en verwoesting, kwam Languedoc onder Frans bewind te staan. Maar de slachting was nog niet voorbij.

Paus Innocentius III erkende dat het toenemende aantal andersdenkende, rondtrekkende predikers in Europa, vooral in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, te wijten was aan de algemeen heersende corruptie binnen de Kerk. De meesten van hen waren Katharen of Waldenzen. Hij hekelde de priesters omdat zij het volk niet onderwezen en zei: „De kinderen hebben het brood nodig dat jullie niet voor hen willen breken.” maar in plaats dat hij bijbels onderwijs voor het volk bevorderde, beweerde Innocentius dat „de goddelijke Schrift zo moeilijk te doorgronden is, dat niet alleen de eenvoudigen en ongeletterden, maar zelfs de wijzen en ontwikkelden niet bekwaam genoeg zijn om te trachten die te begrijpen”. Het was voor iedereen verboden de bijbel te lezen, behalve voor de geestelijken, en dan alleen in het Latijn. Als antwoord op de prediking van rondtrekkende andersdenkenden stemde de paus in met de stichting van de orde der predikbroeders, ofte wel de dominicanen. In tegenstelling tot de rijke katholieke geestelijken zouden deze monniken rondtrekkende predikers zijn met als taak de katholieke orthodoxie te verdedigen tegen de „ketters” in Zuid-Frankrijk. Ook stuurde de paus legaten om met de Katharen te redeneren en te trachten hen in de katholieke kudde terug te brengen. Aangezien deze pogingen mislukten en een van zijn legaten werd gedood, vermoedelijk door een ketter, gaf Innocentius III in 1209 opdracht tot de kruistocht tegen de Albigenzen of katharen. Albi was een van de stadjes waar bijzonder veel Katharen waren, dus in de kerkannalen werden de Katharen Albigenzen (in het Frans: Albigeois) genoemd en werd de term gebruikt ter aanduiding van alle „ketters” in die streek, met inbegrip van de Waldenzen. De Kathaarse geloofsopvattingen waren een mengsel van oosters dualisme en gnosticisme. In 1244 bracht de inquisitie de defenitieve genadeslag toe. ;-)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katharen

De gevolgen waren,dat er na de oproep van de katholieke kerk er bijna geen Katharen meer waren.

De gevolgen waren dat alle mannen, vrouwen en kinderen uitgeroeid zijn, met plezier afgemaakt door een rooms orthodox geloof. Alleen omdat de Roomse kerk alleenrecht wilde hebben, en een bedreiging zagen in de katharen. Maar het zaad van de katharen is gezaaid, en het zal vruchten dragen.