Waarom wordt het bij Jehovah`s getuigen afgeraden om verder te studeren?

Ik heb vernomen dat er tijdens een kring vergadering weer naar voren kwam dat hoge school niet de weg is voor een JG maar pionieren.

met nadruk werd gezegd dat als een ouderling kinderen heeft die een universitaire studie volgen er nog eens gekeken moet worden naar zijn positie als ouderling in de gemeente.

Is dit niet een beetje bizar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als je gaat studeren neemt de kans toe dat je kritisch naar de gemeenschap en haar gewoonten en opvattingen gaat kijken en dat doet weer afbreuk aan het gezag van de kerkleiders.

Het dom houden van volgelingen zodat ze minder nadenken en niet kritisch worden is geen voorrecht van Jehova's getuigen. Daarmee doe je andere kerkgenootschappen, historisch gezien, onrecht aan. Daarover bestaat een bekend gezegde (over de pastoor en de fabrikant)

Dit is waarschijnlijk zo om de eigen achterban dom te houden. Althans, dat is mijn vermoeden.

Het is hele maal niet verboden om te studeren een vriendin van mij die getuige is studeert ook verder. Het gaat er alleen om waar je je prioriteiten legt. Is dat bij een goede cariere en veel geld of is dat bij genoeg verdienen om makelijk rond te komen en je tijd besteden aan geestelijke zaken. Je bent trouwens goed op de hoogte van kring en ouderlingen ed. Ik ben nieuwschierig hoe je aan de info komt. Ben je er zelf geweest?

Omdat Jehovah's getuigen vinden dat dat een slechte maatschappij is zoals advocaten,politici,macht en geld en duivelse praktijken,een bederfelijk leven.

Jehova getuigen zijn ook tegen vaccinaties. Dat is typisch een kenmerk van fundamentalistische sektes.

Jehovah’s getuigen laten de beslissing welke opleiding gevolgd wordt altijd aan de persoon zelf, aangezien iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen beslissingen (Galaten 6:5). Getuigen worden niet dom gehouden, maar wordt geadviseerd om geloofsopvattingen zelf te onderzoeken en niet klakkeloos aan te nemen (Handelingen 17:11). Zeker voor de man is het van groot belang dat hij een baan vindt die hem in staat stelt voor zijn gezin te zorgen. Een opleiding volgen is daarom niet verkeerd (1 Timotheus 5:8). Jehovah’s getuigen willen in hun leven ook graag hun best doen om de opdracht van Jezus, om Gods voornemen met deze aarde bekend te maken, vorm te geven (Mattheus 28:19,20). Daarom worden zij aangemoedigd om goed na te denken en evenwichtige keuzes te maken, dus ook over welke opleiding gevolgd wordt. Persoonlijk ken ik een aantal getuigen die een HBO opleiding volgen of gevolgd hebben en ik ken er ook die maar heel beperkt opleiding hebben genoten. Het is een persoonlijk keuze.

Uit mijn nabije omgeving ken ik verschillende Jehovah's Getuigen ,welke nog niet zo lang afgestudeerd zijn als ingenieurs,licentiaat,architect leerkrachten,zelfs op de Hoge school een dokter in de biologie enz... En ja,sommige hun ouders zijn al jaren ouderling. Maar Jehovah's Getuigen zijn in de eerste plaats christenen die proberen het gebod dat Jezus gaf (Mattheüs 28:20) . . .en leert hun onderhouden alles wat ik U geboden heb. . . . zo goed mogelijk te volbrengen. Hun aanbidding is de spil in hun leven waar alles omdraait. Dat is prioriteit ,geld en carrière maken zijn bijzaak. Op hun vergaderingen ligt steeds de nadruk hoe men in deze wereld standvastig kan blijven prediken,de kwaliteit en kwantiteit kan verbeteren.En ja er zijn aandelen waarin jonge mensen aangemoedigd worden naar 'de volle tijd predikingsdienst'te streven,iets mis mee? Moest er nu op een kringvergadering een aandeel geweest zijn "Hoe bereikt men de top of hoe wordt men stinkend rijk?" Zulk onderwijs zou niet in overeenstemming met de H.Schrift zijn. Wellicht had dan uw vraag ook een ander tintje! Ik ben al tientallen jaren een Getuige van Jehovah,steeds heb ik het zo geweten dat op onze vergaderingen prediken enorm wordt gestimuleerd;Daarom zijn we ook 'Getuigen'! Elke jongere is anders en geeft dit een eigen invulling naar zijn beste vermogen in zijn leven.Door de jaren heen heb ik er weten volletijdpredikers worden en heb anderen zien hogere studies doen. Ja ik ken zelfs 'ingenieurs kringopzieners'!