Waarom nemen Jehovah’s Getuigen het getal 144.000 in het boek Openbaring letterlijk en niet symbolisch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Uit de kontekst op beide plaatsen (in Opb. 7 en 14) waar het aantal 'uitverkorenen' wordt vermeld, blijkt dat het om onzichtbare maar historisch verifieerbare realiteiten gaat, waarover door Gods engel aan Johannes uitleg wordt gegeven. Mensen zonder geestelijk inzicht begrijpen dit niet (Jes.6:8-10), en komen dus ook niet in aanmerking om tot begrip van Jehovah's voornemens en berouw te komen (Jes.6:11-13). Zij weigeren met volharding om te luisteren naar Jezus' woord over zijn wederkomst en aanstelling als heerser over de aarde, en verkiezen aanbidding te schenken aan het hedendaagse politieke systeem, dat de wereldbevolking gijzelt, en op een weg voert naar harmageddon. Toch wordt het 'Koninkrijksgetuigenis', ttz getuigenis over het feit dat het beloofde koninkrijk van God inderdaad regeert in het onzichtbare, sinds 1914 wereldwijd gegeven (Mt24:14). Let op de beschrijving van de 'Grote schare' welke zich bij deze 'natie' aansluit: individuen uit alle natiën en volken en talen komen en sluiten zich aan bij 'het Israël Gods, en koesteren de hoop/verwachting de 'grote verdrukking' te overleven en voor eeuwig op een gereinigde aarde te leven onder een door Jehovah uitgekozen regering (Opb7:14, Matt.24:21). Hun aantal is niet vast te stellen; het aantal van degenen die (Ps15) 'de berg Gods bestijgen', ttz. 'deelhebbers aan' het nieuwe verbond', door heilige geest verwekt en gezalfd, en die van volharding blijk geven en de vrucht des geloofs voortbrengen (2 Petr.1:5-8) is niet door mensen, maar door God zelf vastgesteld, en hun bijeenvergadering als 'overblijfsel' in de eindtijd (Matt.25:31ev.)vindt plaats onder toezicht van Gods engelen.

Er is eenvoudig geen basis om een willekeurig getal uit Openbaring te lichten en dat tot letterlijk getal te verheffen. Temeer nog omdat uitgerekend dit getal de optelling is van figuurlijke aantallen (12x12.000). Het is dus zeer wel mogelijk dat het getal 144.000 eveneens figuurlijk is en het totale aantal geestelijke Israëlieten vertegenwoordigd. In dat geval zou de "grote schare" een afbeelding kunnen zijn van dezelfde groep, maar dan gezien vanuit het standpunt van de realiteit (een ongedefinieerd groot aantal), de vervulling van het symbolische getal 144.000. Dit zou zeker verklaren waarom over beide groepen dezelfde verklaringen worden gegeven, zoals uit bovenstaande tabel blijkt. Ver gezocht? Het Besturende Lichaam gebruikt dezelfde redenering, maar dan voor de 24 oudere personen en de 144.000. In hun uitleg vertegenwoordigen deze 24 oudere personen het totale aantal van de 144.000. De 144.000 zouden dezelfde groep zijn, maar dan gezien vanuit de realiteit, het werkelijke aantal verzegelden