Door welke ster werden de astrologen naar Jezus geleid?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De „astrologen uit oostelijke streken”, dat wil dus zeggen uit de omgeving van Babylon, wier bezoek bij koning Herodes na de geboorte van Jezus de dood van alle mannelijke kleine kinderen in Bethlehem tot gevolg had, waren duidelijk geen dienaren of aanbidders van de ware God . Wat de door hen geziene „ster” betreft, zijn er vele veronderstellingen geuit, zoals dat het een komeet, een meteoor, een supernova of, volgens een populairdere zienswijze, een conjunctie van planeten zou zijn geweest. Geen van dergelijke hemellichamen kon logischerwijs ’stilhouden boven de plaats waar het jonge kind was’, om aldus het specifieke huis in het dorp Bethlehem aan te wijzen waarin het kind werd aangetroffen. Het is ook opmerkenswaard dat alleen deze heidense astrologen de ster ’zagen’. Hun verwerpelijke beoefening van astrologie en de nadelige gevolgen van hun bezoek, waardoor het leven van de toekomstige Messias in gevaar werd gebracht, laat beslist de gevolgtrekking toe of maakt het zelfs aannemelijk dat zij door iemand geleid werden die gekant was tegen Gods voornemens met betrekking tot de beloofde Messias. Het is beslist redelijk zich af te vragen of degene die ’zich blijft veranderen in een engel des lichts’, wiens werking „met elk krachtig werk en leugenachtige tekenen en wonderen” is, die het kon doen voorkomen alsof een slang sprak en die door Jezus „een doodslager toen hij begon” werd genoemd, niet ook de astrologen een met een ster te vergelijken object kon laten ’zien’ dat hen in eerste instantie niet naar Bethlehem leidde, maar naar Jeruzalem, waar een doodsvijand van de beloofde Messias woonde.

Nou,ik denk dat het geen ster was maar de planeet Saturnus die samen stond met Jupiter.

Bronnen:
http://www/xs4all.nl/~carlkop/wonder.html
http;//www.xs4all.nl/~carlkop/wonder.html

Astronomische verschijnselen, die in verband worden gebracht met de ster van Bethlehem: -In 7 v.C. vond een drievoudige conjunctie van Jupiter met Saturnus plaats(Dit zit bijna altijd in de programma's van de planetaria). -In 6 v.C. vindt een samenstand tussen Jupiter, Mars en Saturnus plaats. -In 5 v.C. is een komeet met staart ongeveer vanaf maart/april zichtbaar voor ongeveer 70 dagen. Het zou nog om een nova kunnen gaan, maar de beschrijvingen duiden toch meer op een komeet. -In 4 v.C. is in april een komeet (zonder staart) gezien, maar de gegevens zijn zo summier dat het niet duidelijk is of het werkelijk om een komeet of om een nova gaat. -Er wordt nog wel eens beweerd dat de komeet van Halley de ster van Bethlehem moet zijn geweest, maar uit nauwkeurige berekeningen blijkt dat 'Halley' 56 dagen zichtbaar was van augustus tot oktober in 12 v.C.

Bronnen:
http://www.scholieren.com/werkstukken/11904

De meest gangbare stelling die ik ken, is dat het om een supernova zou gaan. Deze voldoet namelijk aan alle vereisten: - Supernova's zijn vaak ontzettend helder; een fikse supernova kan tijdelijk meer licht schijnen dan de het sterrenstelsel waar het zich bevind. - Supernova's zijn tijdelijk, dus plotsklaps zichtbaar en een tijdje later niet meer terug te vinden (behalve in de vorm van een gaswolk als op de afbeelding). - Uit Chinese bronnen blijkt dat er rond die tijd ook daadwerkelijk een supernova geweest is. Ik houd het hierop - dit is voor mij de meest logische verklaring.

Van voorwerpen die zich op grote hoogte bevinden, meer dan honderd meter, kan de plaats boven de Aarde niet meer nauwkeurig worden bepaald. Bovendien zou een ster of een planeet op die hoogte boven Betlehem natuurkundig onmogelijk zijn. Dat alleen al rechtvaardigt de conclusie dat de wijzen uit het oosten sterrenkundigen/astrologen waren: 1. Ze vonden Jezus niet door één ster maar op grond van de astrologie. 2. Ze brachten Jezus hulde. 3. Ze werden eervol vermeld in de bijbel, compleet met hun beroep.

Bronnen:
'Bijbel en astrologie' van Go Verburg...