Hoe weten wij dat Lucifer de slechterik is?

Dit is een vraag die ik als klein Cryootje al had. Ik stel deze kindervraag nu in de woorden van een volwassene.

De vraag is niet bedoeld om te kwetsen - het is een oprechte vraag van mij als kind, een vraag waarop ik nog steeds geen antwoord heb.

--

Bij catechisatie leerde ik, dat in de hemelen een aantal engelen woonde, met een leider (God). Zij bestuurden het universum.

Op een gegeven moment was één van de engelen (Lucifer) het niet eens met de leiding. Hij scheidde zich af, en vormde een apart bestuur om de eigen opvattingen na te streven.

Hoe kunnen wij nu weten dat de oorspronkelijke leiding de goede is, en dat degenen die zich afscheidden slecht zijn? Het zou toch best kunnen dat de oorspronkelijke leiding slecht was, en dat de afscheiders dat inzagen? De afscheiders hebben eerst geprobeerd de koers van de bestaande leiding te veranderen, en toen dat niet lukte, hebben ze zich afgescheiden.

We hebben dat in de wereldgeschiedenis meermaals zien gebeuren. Soms beschouwen we dan de oorspronkelijke leiding als goed en de afscheiders als fout, soms beschouwen we juist de afscheiders als de dappere goeden die ten strijde trokken tegen het slechte establishment.

Bij catechesatie moest ik onvoorwaardelijk geloven dat de oorspronkelijke leiding goed was, en de afscheiders slecht. Dat vond ik altijd al wat voorbarig.

Toen kon ik mijn vraag niet onder woorden brengen, nu wel.

Hoe denken Christenen hierover? Hoe denken filosofen hierover?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

ik ben geen christen maar dan eerder een filosoof, niemand weet zeker wat goed en slecht is, de christenen gaan er vanuit dat de originele bestuur de goede was. satanisten gaan daar dus niet vanuit en aanbidden lucifer die zich afzonderde. kortom niemand weet wat goed en kwaad is daar kan je slechts over nadenken, en dan doen wat jij goed vind.

Wie de oorlog wint schrijft de geschiedenis en t.a.v. Lucifer kan het natuurlijk zo zijn dat de hele geschiedenis van voren af aan herschreven moet worden; maar eventjes afwachten.

Omdat door zijn toedoen de eerste mensen zijn beginnen aftakelen en sterven.

In de bijbel staan veel verhalen die nog steeds van toepassing zijn in onze maatschappij, ook al geloof je in geen god, veel bijbelverhalen blijven zeer actueel. Waar jij mee bezig bent, is je gelijk zoeken in antwoorden van een ander, een gelijk waar je zelf van overtuigd bent. Het is jouw manier van in het leven staan, de eeuwig zoektocht naar de waarheid en vraagtekens zetten achter ieder antwoord. De bijbel moet je onvoorwaardelijk geloven wat er geschreven staat, doe je dat niet, dan loop je gigantisch vast en twijfel je aan een verhaal dan moet je dat ook doen met al die andere verhalen. Zelf ben ik ook dan punt voorbij, waar ik voordien alles geloofde wat er geschreven stand, heb ik nu mijn vragen, mijn twijfels, mijn boosheid, ik ervaar onrechtvaardigheid, vernedering, verwardheid, onrecht . Lucifer was een afvallige, een opstandige, een symbool van het kwaad, over en uit, niet over nadenken. Is dit werkelijk het woord van God, of is dit een van de zoethoudertjes van de kerk, om duidelijk aan te geven waar het verschil zit tussen goed en kwaad. Stel dat Lucifer het bij het goede eind had en het beter deed dan God? En dat is denk ik je vraag, hoe weten we dat God gelijk heeft en Lucifer de slechterik was. Er staat ergens een vraag over demonen, dat heeft de zelfde strekking, exact de zelfde! Waar ben je naar op zoek? Eigenlijk zeg je nu, er betaat geen bos, maar toch ben je op zoek naar bomen. Maar in een niet bestaand bos , staan ook geen bomen. In een niet bestaande hemel bestaat geen God, geen lucifer, geen geesten, geen demonen. Jouw opstandige manier van denken laat niets toe, ook geen antwoorden.maar geloof je slechts in een heel klein geestje, dan krijg je alles er bij, dan was lucifer een coup pleger, het symbool van het kwaad, ik geloof in geesten, dus...

Goed en slecht is relatief. De groep waar jij bij hoort of bij wil horen zie je als goed. Degenen die zich tegen die groep afzetten zie je als slecht. Het Christelijk geloof is de groep die God als goed ziet en Lucifer als slecht. Als je bij de Christenen hoort of wilt horen, dan zul je op die manier tegen goed en slecht aan moeten kijken, anders kun je er niet bij horen. Vergelijk het met voetbal. Als je voor Twente bent, dan is PSV de vijand (en dus slecht), maar als je voor PSV bent dan is Twente de slechterik. Voor de duidelijkheid: ik ben niet gelovig, maar heb een psychologische achtergrond.

Lucifer is een personage in de bijbel, derhalve moeten we wat de bijbel over hem/haar zegt voor waar aannemen. Dit staat geheel los van de vraag of de bijbel de werkelijkheid (accuraat) beschrijft. Toegevoegd na 4 uur: Het is de uitkomst van de strijd die van terroristen vrijheidsstrijders maakt (en van grote leiders misdadigers).

Nou dat is heel makkelijk,lucifer komt aan iets dat niet van hem is.Dat is niet netjes van hem wij zijn Gods schepping. En buiten dat lucifer is geschapen door God,Dus wat ie weet en kent heeft ie van God in minderen maten, Dus het beter weten bestaat niet. En hij haalt Eva om met een listige leugen,lees zelf maar na..Hij voert ook heerschapij op deze wereld,want hij kan Jezus ook alle koningrijken aanbieden als ie voor hem buigt dus hij is de heerser van deze wereld,en wat mij betreft gaat het niet echt goed,uitematen verdorven zelfs. Wij zijn naar Gods evenbeeld geschapen dus boven de engelen verheven,als ik het goed heb. Toen God de mens schiep moesten de engelen de mensen dienen,maar lucifer waar ons niet dienen om dat hij vond dat de mens hem moest dienen,omdat ie ouder was.

Het is wel grappig dat jouw vraag in mij veel herkenning oproept, van tijden die geweest zijn. Ook ik vroeg mij dat vroeger af, wat is goed en wat is slecht. Als wij vroeger naar de kerk gingen op een snikhete zomerdag, waren al die mensen in het zwembad verloren, en bezeten van het kwaad. Ook ik heb vaak van dit soort vragen gesteld tijdens de catechisatie, waarna ik er dan uit gezet werd door de dominee, en buiten mocht afkoelen. Nu het antwoord op je vraag. Ik ontdek steeds meer dat goed en kwaad zo dicht bij elkaar liggen. Soms is het kwaad nodig, om te beseffen dat je graag goed wilt doen. En bij te veel goedheid, kun je je soms ongemakkelijk voelen, en is het eigenlijk weer een soort van kwaad. Ik denk dat goed en kwaad en dus Lucifer een soort van natuurkrachten (energieen) zijn, waaruit je kunt kiezen. Maar soms ligt het uitermate gecompliceerd.

Ik denk dat een algemene gedachtegang hierop wel van toepassing is. Met verschillende variaties: -Iemand die de wereld wil vernietigen is een slechterik. -Iemand die mijn wereld wil vernietigen is een slechterik. -Iemand die zijn wereld wil vernietigen is een slechterik. -Iemand die strijd voor de wereld is een goederik. -Iemand die strijd voor mijn wereld is een goederik. -Iemand die strijd voor zijn wereld is een goederik. Dit kan je dan extrapoleren naar beroemde personen uit het verleden. En voor elke kan je de vraag stellen: slecht of goed. Julias Ceasar, Napolean, Hitler, Stalin, George Bush, Bill Clinton... Lucifer. Kortom: iemand die jou straatje verdedigd is een goederik. Iemand die je pad wil vernietigen is een slechterik. Dus voor de Christenen is het duidelijk wat Lucifer is... --- Het donkere is daar waar er geen licht is. Het is beter om een kaarsje te branden dan te klagen over de duisternis. Nog een laatste uitspraak: Het slechte is nodig zodat we weten en kunnen doen wat goed is.

Wij kunnen niet, en nooit, weten dat Lucifer de slechterik is want de Bijbel is geschreven vanuit de visie dat hij dat is. Een Bijbel geschreven vanuit de visie dat hij juist de goeierik is bestaat niet. Wij kunnen slechts het standpunt van de Bijbel aanvaarden of het afwijzen. Pas aan het einde der tijden zal blijken wat de waarheid is.

Men maakt de duivel altijd zwarter dan hij is,het spreekwoord. En toch blijft,ondanks alle neiging om in zwart-wit schema's te denken,de vraag naar oorsprong,rol en vooral zin van het kwaad de mensen bezig houden. Lucifer,als geest van het licht(letterlijk lichtbrenger) In het Latijn duidt het meestal op de morgenster,terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel. Lucifer,speelt in op de menselijke trots en geeft de illusie van goddelijkheid,maar stimuleert ook creativiteit en spiritualiteit. Reeds het boek Job,met zijn aangrijpende vraag naar lijden en schuld,kent een tweevoudig kwaad-in gestalte die elders bekend zijn als duivel en satan,als Lucifer en Ahriman.

er was/is geen god. er was/is geen lucifer. de mens werd zich bewust van iets,en noemde dat, goed en kwaad. hij noemde het goede ,god.en het kwade ,lucifer. het zijn dus enkel namen. het had ook zomaar andersom gekund.dan noemden we het goede nu lucifer,en het kwade ,god.

Het universum kent geen goed en kwaad. Alleen het menselijk bewustzijn brengt deze concepten voort. Dat wat men ervaarde als 'dat is iets wat ik niet wil dat mij overkomt' moest een naam en een gezicht krijgen. Dat ze daar Satan of Lucifer of wat dan ook voor kozen, om het een belichaming te geven, doet er niet toe. Kortom, het is de slechterik omdat wij hem de bron van alles wat we niet willen dat ons overkomt hebben gedoopt. Dat Lucifer het gezicht van het kwaad is, is onze schuld. Het kwaad zelf is iets wat uit de mens zelf komt en staat los van een God of Satan...

dat moet je geloven, anders kan je bij alles vragen gaan stellen.

Nou,Lucifer was een engel zeg maar die uit de hemel werd geschopt door God omdat tie in opstand kwam en daardoor de leider werd van de hel en alle duivels en slechte geesten,net zoals zeg maar Darth Vader de leider werd van de Siths (de bad guys in Star Wars). ik bedoel dat dit ook zo'n verhaaltje is van de oudheid dus dat het een soort science fiction story is van de mensen uit die tijd,dus dat het niet echt gebeurd is maar meer als voorbeeld van de strijd tussen goed en kwaad. Om de mensen regels bij te brengen en mee op te voeden denk ik. Maar of God nou de bad guy of good guy is of de duivel=Lucifer dan,dat weten we natuurlijk nooit,want wie heeft ooit dat verhaal verzonnen?= duizenden jaren geleden. Toegevoegd na 1 dag: o ja, en ik weet niet of God wel zo de good guy is,want hij heeft álle mensen nadat ze uit het paradijs verjaagd zijn,lijden en de meest wrede dingen zijn toen gebeurt. Hij wist toch van te voren wat er ging gebeuren? Nou,en dan eet zo'n vrouwtje van een appeltje en gelijk worden daarna honderdduizenden miljoenen mensen ofzo en duizenden generaties gepest met oorlog,ziektes,rampen enzo. Dat is toch geen God van liefde enb zorg vcoor zijn schepping? Dus wie is dan bedoel ik de bad guy?

Als je wilt weten of Lucifer slecht is, zoek hem dan op. Leer hem kennen, zie wat zijn werken zijn, wat zijn invloed is op mensen en je zult ontdekken hoe goed hij niet is. Bezoek een satanskerk, verdiep je in de teksten, achtergronden en praktijken van satanische metal bands, doe mee aan zwarte magie zo diep dat je er in verstrikt raakt en er niet meer uit komt. Dan zal hij zijn ware aard laten zien en zal jij ontdekken dat die gekke Bijbel toch gelijk had. Je hebt dan wel het gevoel dat het te laat is, want als je in zijn klauwen valt, ben je nog niet jarig. Gelukkig is Jezus sterker en wil Hij je bevrijden. Zelfs als je willens en wetens de vijand hebt opgezocht? Dat heet genade. Dat staat niet in Lucifers woordenboek, maar ik vind dat het beste wat mij is overkomen.

Het is altijd vanaf welke kant je het ziet. Net zoals Afghanistan. Volgens ons zijn we de bevrijders maar volgens een boel Afghanen de bezetter.

(een) Lucifer is een lichtdrager wellicht juist dus iets goeds. Een heel ander licht op deze bijbelse geschiedenis wordt onder andere geworpen door wijlen Bram Vermeulen met zijn verhaal "in den beginne". Leuk om naar te kijken en te vinden op youtube

Goed en kwaad is inderdaad zeer relatief. Maar je kunt toch niet zeggen dat massamoorden, en al het andere dat leeft bewust pijn doet een "goed" moreel is? Voor het "kwaad" zou dit een lolletje zijn, dus daarom zou je ook kunnen constateren dat eeuwige liefde (wat het hart van de cosmos emaneert) de enige goede kracht is en al het andere een abominatie van het licht. Woorden schieten altijd te kort, niemand kan momenteel dan ook de waarheid zeggen. Het zal inderdaad moeten blijken, het staat voor de deur. Ik zeg altijd maar: Doe bij een ander wat je bij jezelf ook zou willen. Kan me niet voorstellen dat iedereen zichzelf pijn wil doen en zichzelf van kant maken. Die dit wel doen, zijn erg genoeg al behoorlijk afgedaald van het licht. Net zoals Baphomet een afscheiding is van het hogere. Het aanbidt letterlijk het dierlijke aspect van de natuur. Zoals ik het zie. Satan in mijn ogen is ook een abominatie van het eeuwige licht. Lucifer en Satan zijn in mijn ogen dan ook weer verschillend. Maar helemaal zeker weten doe ik het natuurlijk ook niet. Ik wens ook heldere antwoorden te krijgen. Laten we zien wat er komen gaat. maar blijf bij je hart en ondersteun je medemens zoals je jezelf zou willen helpen! Namaskar, peace love and light to all.

De christen Luther was van mening dat mensen het recht hadden zich af te scheiden van een "foute" overheid (wereldlijk of geestelijk) en dat heeft hij ook gedaan. En natuurlijk was Lucifer de slechterik, daar gaat dat verhaal nou juist over. Het is niet echt gebeurd, joh.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100