Waarom geloven christenen in jezus (issa v.z.m.h) als god en als zoon van god? Beetje tegenstrijdig..

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat God bij de Christenen een drie-eenheid vormt, nl. de vader, de zoon, en de heilige geest. Máár, er is maar één God. Die drie verschijningsvormen zijn dus samen toch maar één wezen. Toegevoegd na 12 minuten: Jezus is dus de zoon van God, maar zelf ook (een deel van) God. Toegevoegd na 12 minuten: Jezus is dus de zoon van God, maar zelf ook (een deel van) God.

Omdat het christendom even als de islam een geloof is en geen wetenschap. Daarom moet je de onwaarschijnlijkste dingen maar als waar aannemen.

Dat is na een theologische en politieke machtsstrijd zo besloten op het concilie (vergadering) van Nicea (in het huidige Turkije) in 325. Er waren toen ook christenen die verstandiger waren, de zogenaamde Arianen (waaronder veel Germanen). Die vonden het ook maar een onzinnige gedachte. Helaas hebben zij toen verloren. Toegevoegd na 21 minuten: Tijdens zijn leven kwam Mohammed (vrede zij met hem) op het arabisch schiereiland en tijdens karavaantochten in aanraking met verschillende soorten christenen, die hier verschillend over dachten. Mohammed stelt heel duidelijk dat God 1 en ongedeeld is.

Bronnen:
http://www.christelijkebegrippen.nl/christ...

In zijn boek The Church of the First Three Centuries merkt dr. Alvan Lamson op dat de drie-eenheidsleer „haar oorsprong vond in een bron die geheel vreemd was aan die van de joodse en christelijke Geschriften; dat ze zich ontwikkelde en op het christendom werd geënt door toedoen van de platoniserende Vaders.” Wie waren die kerkvaders die zich zo door Plato lieten beïnvloeden? Het waren afvallige geestelijken die dweepten met de leringen van de heidense Griekse filosoof Plato. De enting van de Drie-eenheid was een meesterzet van de antichrist, want die leerstelling hulde God in mysterie en maakte onduidelijk in welke relatie hij tot de Zoon stond.

Jezus was een mens net zoals ons, maar zijn geest was rijp gemaakt door vele levens heen, en daarom was hij uitverkoren om de vele krachten te ontvangen, zoals de christus, en daardoor werd hij zelf de messias en God. Bij de onderdompeling in de Jordaan, was hij rijp genoeg om deze krachten in hem werkzaam te laten zijn. Dit is het oorspronkelijke christendom, zoals het is ontstaan, zonder verminking.

Jezus wordt in het Christendom niet als God gezien, maar als de zoon van God, dat is een heel verschil. Jezus was een Jood, geboren uit Maria die (volgens de Christenen) zwanger raakte door de Heilige Geest. Jezus was een gewone timmerman voordat hij op zijn dertigste het woord van God ging verkondigen, wonderen begon te verrichten (zoals water in wijn veranderen) en mensen kon genezen. De drie-eenheid is: vader (God), zoon (Jezus) en heilige geest. De heilige geest heeft te maken met Pinksteren, toen in het huis van de vier apostelen Johannes, Marcus, Lucas en Mattheus de wind begon te waaien. Mensen van verschillende volkeren die daar het Pinksterfeest aan het vieren waren, konden in hun eigen taal horen wat de apostelen zeiden. Deze gebeurtenis met Pinksteren wordt gezien als het begin van het Christendom.

De hele verwarring zou gebaseerd zijn op Johannes 1:1 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Het-Woord.pdf

Bronnen:
Bijbel

Het is de drie eenheid, ze hebben allen dezelfde essentie. Net als dat water vloeibaar, ijs of damp kan zijn...

Bronnen:
religulous

Dat klopt en dat is tegenstrijdig. Vooral als je naar deze bijbel tekst kijkt. Toen Jezus werd gedoopt, kwam er een stem uit de hemel die zei: „Gij zijt mijn Zoon, de geliefde.” Als het werkelijk God was die op aarde werd gedoopt, zou hij dan zijn stem eerst hemelwaarts ’projecteren’ en dan terug, zodat deze woorden op aarde gehoord konden worden? Zou dat niet misleidend zijn? Zou God „die niet liegen kan” zoiets bedrieglijks doen?’ Lukas 3:21, 22. Niet alle christelijke religie's geloven in een drie eenheid.

Keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer, wilde weten wat het christendom nou precies was, dus dat ging hij vragen, maar iedereen had een andere mening. Daarom organiseerde hij in 325 na Christus het Concilie van Nicea. Daarbij werden alle bisschoppen opgeroepen, met als doel de bevordering van de eenheid van het christendom. Daar werd het dogma van de drie-eenheid vastgesteld. Dat hield in dat God net als een Griekse acteur was. In het Griekse theater speelde men namelijk verschillende rollen. Daarom: God heeft drie persona (maskers). God zelf is onkenbaar (net als de acteur), maar hij laat zich kennen in drie vormen: 1. De Vader: schepper en onderhouder; 2. De Zoon: Jezus, verlossing en wederkomst; 3. De Heilige Geest: inspiratie, enthousiasme. Een dogma is een vaststaande geloofswaarheid. Zo kan het dat Jezus tegelijk God is (namelijk de acteur) en de zoon van God is. Toegegeven, ikzelf vind het niet erg logisch, maar dit is de reden waarom de meeste christenen in dit dogma geloven.

lees John 1: 1-4, John 1: 14, John 1: 17. Ik hoop dat dit helpt.