Hoe ga ik verdedigen dat godsdienst de oorzaak is van alle oorlogen

Ik moet op school de stelling verdedigen: "Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen". En er is bepaald dat ik voor ben.

Toegevoegd na 22 uur:
Deze stelling is door de leraar opgesteld en er is bepaald dat ik samen met mijn groepje voor moet zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Godsdienst of religie is VAKER de achterliggende reden geweest van oorlogen. Maar niet altijd. Ook ras en het betwisten van grondgebied is de reden van oorlog geweest. Ook politiek en onafhankelijk willen zijn is een reden (ETA) Interessant detail is als religie de oorzaak van die oorlog is geweest, de meest wrede en moeilijk oplosbare geschillen zijn. Tevens zijn het de langst slepende oorlogen geweest en zelf tot de huidige dag met gewapende vrede opgelost. Mensen zijn eerder geneigd hun leven te geven voor hun geloof in een oorlog dan voor een stukje grond. Die zijn makkelijker en eerder opgelost. De grond gewoon in tweeën verdeeld. Kijk maar naar de Falklandeilanden-oorlog. Reden: grondgebied. Toen er doden vielen werd er al gauw voor overgave gekozen. De oorlog in Ierland: Reden: Protestanten en Katholieken. Wreed, duurde lang en broeit nog steeds. Palestijnse en Israëlische oorlog. Reden: religieus geschil (grondgebied tintje). Wreed, duurt voort en een oplossing lijkt onmogelijk. Soms is een combinatie van bovenstaande reden. Zie de oorlog in Irak en Afghanistan: Reden Politiek versus religie (Islam). Ook wreed en eindigt moeilijk. De politieke reden kan zich opheffen, maar de godsdienstige reden wil en gaat door. Ga op deze manier alle eerder gevoerde oorlogen na, en dan zal je zien dat veel, maar niet bij alle, de oorzaak zijn. Maar wel hoe het werd gevoerd. Bij godsdienstige oorlogen werden de meest wreedste en langdurige gevoerd en zich hiervan onderscheiden van de anderen redenen en oorzaken. Ook het zegenen van de wapens is een stimulans geweest voor sommigen om door te gaan tot het bitter einde en wreedheid niet te schuwen. Zegt ook iets wie achter deze oorzaken zit.

Dat is niet waar. En als je daar niet achter staat dan moet je ook niet die stelling verdedigen.

Godsdienst is wel de oorzaak van veel oorlogen, maar niet van alle oorlogen. Wat dat aangaat klopt je stelling niet.

Ik denk niet dat die stelling waar is, godsdienst is wel oorzaak van een aantal oorlogen, maar zeker niet allemaal. Een argument dat je zou kunnen geven is dat verschil in godsdienst de grootste aanleiding was voor de kruistochten in de middeleeuwen. Christen hebben tijdens deze tochten veel mensen vermoord alleen omdat er mensen zijn die heel ver weg wonen en iets anders geloven (Islam).

Ik denk dat hier goede argumenten voor jou tussen staan: www.goeievraag.nl/vraag/zeggen-mensen-religies-oorzaak-oorlogen.12751

Lees het boek "Van God Los" van Sam Harris, ISBN 978 90 295 6437 3 / NUR 680, 700 en je verdediging kan niet meer kapot. Ik help je op weg: Mensen die de toekomst van onze soort willen laten afhangen van overtuigingen waar je niet eens op de basisschool mee zou mogen wegkomen. Dat er nog steeds mensen sterven vanwege oude mythen is zowel vreemd als afschuwwekkend, en onze eigen gehechtheid aan deze mythen, of deze nu gematigd of extremistisch zijn, maakt dat we onze mond houden, terwijl er ontwikkelingen gaande zijn die ons uiteindelijke kunnen vernietigen. De conflicten in Palestina (joden versus Onze wereld is bezig snel ten onder te gaan aan de activiteiten van moslims), de Balkan (orthodoxe Serviërs tegen katholieke Kroaten, en orthodoxe Serviërs tegen Bosnische en Albanese moslims), Noord-Ierland (protestanten tegen katholieken), Kashmir (moslims tegen hindoes), Soedan (moslims tegen christenen en animisten), Nigeria (moslims tegen christenen), Ethiopië en Eritrea (moslims tegen christenen), Sri Lanka (Singa-lese boeddhisten tegen Tamil-hindoes), Indonesië (moslims tegen Timorese christenen) en de Kaukasus (Tsjetsjeense moslims tegen orthodoxe Russen; Azerbeidjaanse moslims tegen katholieke en orthodoxe Armeniërs) zijn slechts enkele voorbeelden. In deze landen en gebieden was de godsdienst de afgelopen tien jaar expliciet de oorzaak van letterlijk miljoenen doden. We zouden deze gebeurtenissen kunnen beschouwen als op hol geslagen psychologische experimenten, want dat zijn het eigenlijk. Als je mensen onderling verschillende, niet met elkaar te rijmen ideeën aan de hand doet over wat er na de dood gebeurt, en hen vervolgens in armoede laat samenleven, dan leidt dit, zoals we kunnen zien, onvermijdelijk tot een cyclus van moordpartijen en tijdelijke wapenstilstanden. Als de geschiedenis één categorische waarheid oplevert, is het wel dat waar mensen weinig behoefte hebben aan bewijzen, regelmatig het slechtste in hen bovenkomt. Voeg massavernietigingswapens toe aan deze duivelse cocktail, en het recept voor de val van de beschaving is compleet. Niet ziektes, bacterien, virussen zullen voor het einde van de mensheid zorgen, maar de aanhangers van de verschillende religies zullen met massavernietegingswapens het het pleit beslissen. ps Leuk onderwerp heb je gekozen.

Er zijn 1,5 Cambodjanen omgekomen bij de pogingen van de Rode Khmer om een godloze marxistische staat te stichten.En in de officieel atheïstische Sovjet unie zijn onder de dictatuur van Stalin tientallen miljoenen mensen om het leven gekomen. Een atheïstische regering biedt geen garantie voor vrede en harmonie. Toegevoegd na 2 minuten: Veelal in dergelijke regimes wordt de leider op een voetstuk geplaatst en ahw aanbeden!

Zoek maar een paar grote oorlogen op, die in de loop der tijd hebben plaats gevonden en kijk naar de achterliggende redenen, dan kom je idd gauw op godsdienstige oorzaken uit.

er zijn wel oorlogen door godsdienst ze willen dat de rest er ook bij komt

Door te stellen dat godsdienst slechts een instrument is om sympathie te verwerven voor een oorlog maar de daadwerkelijke oorzaak voortkomt uit politieke en financiële motieven. hiermee verwissel je de rol van verdediging en aanvallend met betrekking tot de stelling. Als voorbeeld kun je de koude oorlog aanhalen en dan refereren aan de de opkomst van het communisme in Vietnam. Waarbij het eerder kapitalisme versus communisme was.(en dus niet godsdienst gerelateerd.) Dit gaat alleen op als de stelling echt alle oorlogen die zijn gevoerd belicht. Want het christendom heeft namelijk wel een flink aandeel gehad in bepaalde oorlogen.

De bereidheid om de wapens op te nemen komt vaak voort uit de overtuiging dat men superieur is aan de vijand en mensen vinden hun eigen geloof gewoonlijk beter dan een ander; je hoeft deze zaken dus alleen te versimpelen. De werkelijke oorzaak zit meestal bij bij leiders die meer macht willen en een gevoel van superioriteit kweken, maar dit moet je onderbelicht laten, ga alleen voor het Volksempfinden.

Overal ter wereld zijn godsdiensten (ook wel geloven/religies/levensbeschouwingen). Deze ideologieën van de godsdiensten zitten diepgeworteld in de samenlevingen, zelfs bij de niet-gelovigen. De wetten zijn in elk land gestoeld op de geschiedenis waarin de godsdienst een belangrijke rol heeft gespeeld. Ondanks de scheiding van staat en kerk zijn de twee onafscheidelijk. De Westerse wetgeving is ook gebaseerd op wetten die nog door mensen zijn gemaakt waarvoor de godsdienst leidend was en trouwens nu nog, denk maar aan huidige politieke partijen met een religieuze ideologie. Oorlogen zijn gebaseerd op machtslust. De wijze waarop degenen die de macht willen hun achterban beïnvloeden is direct overgenomen vanuit een religie (zoals wel onder radicalen Islamieten gebeurt, de Tibetanen worden onderdrukt ivm hun levensovertuiging of bij de conflicten tussen de Palestijnen en Joden) of indirect (samenlevingen waarvan de oorsprong ideologisch zijn gestoeld op religies). Een oorlog behoeft ook een achterban die één is. In een samenleving waar godsdienst een grote rol speelt is deze achterban makkelijker als één te maken. NB: bovenstaande zijn niet per se mijn overtuigingen als wel een poging om je te helpen bij de discussie ;)

Je zou kunnen beginnen met te poneren dat religies per definitie intolerant zijn. Een religie is namelijk gebaseerd op een Godsbesef en het is voor een gelovige onmogelijk in te denken dat hun God minder zou zijn als een God van een ander. Als er dus in een gebied twee religies wonen mag je veronderstellen dat er onvrede is tussen die twee groepen: namelijk over wie de beste God heeft. Als er in een land of gebied gelovigen wonen en ongelovigen, speelt zich natuurlijk hetzelfde af: de gelovigen zullen niet accepteren dat de ongelovigen de Grootsheid van hun God in twijfel trekken: reden tot vervolging. In de geschiedenis zijn hier natuurlijk onnoemlijk veel voorbeelden hiervan: kijk naar het in Afghanistan, inquisitie in de middeleeuwen, noord Ierland, voormalig Joegoslavië. Gelovigen zullen zeggen dat oorlogen en vervolging ook door niet gelovigen plaatsvinden, dat is natuurlijk waar, maar soms nemen ideologieën als bv het nazisme of maoïsme kenmerken van religies aan: zo werden Hitler en Mao bijna vereerd als God.

Helemaal met antwoord een eens. Als je iemand wil overtuigen moet je er zelf achter staan anders lukt het ook niet. Als je het er niet mee eens bent hoef je het niet te doen maar zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je uitlegd waarom je het er niet mee eens bent

Godsdienst is ooit verzonnen en een heel goed middel om mensen tegen elkaar op te zetten.[het meest krachtige apparaat ooit gemaakt. Maar het wil niet zeggen als er geen godsdiensten waren er geen oorlog zou zijn. zeker niet. Oorlog is volkeren moord wereld conflicten van welke aard dan ook kunnen alleen uitbreiden door inmenging van de wapenindustrie. Handelaars in oorlog en dealers in de dood . Voor wapenhandelaars heeft het geen belang of oorlogen gewonnen of verloren worden.Voor hun is het belangrijk dat er altijd oorlog zal zijn. Oorlog is een aangelegenheid waarbij gemanupileerde mensen die elkaar niet kennen en die niets tegen elkaar hebben elkaar doden op bevel van machthebbers die elkaar wel kennen maar elkaar niet doden .

Als je godsdienst verandert in levensbeschouwing dan is je vraag verdedigbaar. Ieder mens heeft in zijn vrij denkende geest een beschouwing op het leven. Als meerdere mensen deze beschouwing delen of juist niet delen ontstaan er conflicten en spannignen -> kan leiden tot oorlog en is ook de enige leidraad voor oorlog.