Wat vind de 'islam' eigenlijk over extremisme?

Ik moet een werkstuk maken over 'moslimextremisme' maar wat vind nu de Islam eigenlijk hier over? Zijn ze het hier mee eens wat bv 'ISIS' doet (aanslagen, onthoofdingen,..) of niet?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Koran is geen absolutistisch geheel van strakke regels, maar biedt een leidraad om in allerhande uiteenlopende situaties in het leven het beste naar voor te kunnen brengen. Daarbij wijst de koran extremen af, en neigt deze steeds naar de gulden middenweg. De Koran schrijft de middenweg voor en verbiedt muslims extremisten te volgen De Koran omschrijft de muslimgemeenschap als een evenwichtige gemeenschap, een gemeenschap van matiging en gematigden (in het Arabisch: 'ummat wasatan'): "Zo hebben Wij jullie gemaakt tot een evenwichtige gemeenschap opdat jullie getuigen zullen zijn over de mensen en opdat de gezant getuige zal zijn over jullie."(Koran 2:143) Daarenboven waarschuwt de Koran voor de onmatigen en voor buitensporigheden "Vreest dan God en gehoorzaam mij. En gehoorzaamt niet het bevel van de onmatigen, die op de aarde verderf zaaien en die geen orde op zaken stellen."(Koran 26:150-151) "Jullie die geloven! Zeg niet dat de goede dingen die God jullie heeft toegestaan verboden zijn en begaat geen buitensporigheden; God bemint diegenen die buitensporigheden begaan niet." (Koran 5:87)

Bronnen:
http://users.telenet.be/myprojects/peace/m...

Het probleem is dat wat wij als extremistisch beschouwen, door moslims vaak niet als extremistisch wordt beschouwd. De oorzaak daarvan ligt in de diepgewortelde overtuiging dat de Koran als heilig en onfeilbaar wordt beschouwd, terwijl tegelijkertijd de Koran dergelijk gedrag vergoeilijkt, en er zelfs toe aanmoedigt. Losse beweringen? Was het maar waar... er zijn zoveel van dergelijke teksten in de Koran, dat ik een hele hoop verschillende reacties zou moeten plaatsen om het daarin te laten passen. En ik denk niet dat dat de bedoeling is, dus hierbij een selectie: Koran 1.1 : Dit is een boek waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt. Koran 2.85 Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet. >> er is volgens de Koran dus maar 1 ware wet, namelijk wat de Koran voorschrijft, en dat moet volledig nageleefd worden. Koran 3.110 Gij (de moslims dus) zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt; Gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. >> anderen zijn dus per definitie minderwaardig/afkeurenswaardig. Koran 4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u. >> hoezo Koran predikt vrede/liefde? Koran 48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Koran 2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Koran 4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. >> kamikaze Koran 8.17 Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. >> schuldgevoel wordt uit het hoofd gepraat Koran 8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. [...] Koran 8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af." >> aanmoediging tot onthoofdingen...

De islam vindt helemaal niks van extremisme. Net zo min als het christendom iets van zijn extremisten vindt. Dit geldt voor iedere godsdienst. Extremisme is een interpretatie van een religie en iedere religie heeft argumenten waarop je extremisme kunt ontwikkelen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100