Wat is het verschil tussen allerzielen en allerheiligen?

Weet jij het antwoord?

/2500

allerzielen worden alle doden herdacht.. allerheiligen worden alle heilige herdacht..

op 1 november is allerheiligen is een christelijk feest dat valt op 1 november en gevierd wordt onder katholieken en Anglicanen. Het is ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. De volgende dag is allerzielen. Dit is een dag om de overledenen te herdenken. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Familie gaan dan naar het graf met bloemen en in sommige landen maken ze er echt een feestje van met een hele picknick.

op allerheiligen:worden alle heiligen herdacht op allerzielen:alle overledenen

Ter aanvulling: In de tijd van het Rijke Roomse Leven was het op 2 november een vorm van goede werken om kerken en kapellen te bezoeken. Voorwaarde waren die dag repeterende bezoeken (kerk in en kerk uit) en daar telkens bidden vanuit het geloof/veronderstelling/aanname dat daarmee aflaten werden verdiend waardoor zielen van overledenen uit het vagevuur konden worden gered, die dan naar de hemel gingen.

Het verschil is, dat alle heiligen schijnbaar geen zielen hadden/hebben, anders werden ze ook wel op allerzielen herdacht. Een ander mogelijkheid, is dat die heiligen een beetje belangrijker zijn dan de gewone dooien en daarom een aparte dag toegewezen kregen. Persoonlijk vind ik het hele gedoe onzin.

Beide herdenkingen zijn geheel onbijbels en door mensen verzonnen. Voor doden kan men niet bidden en een vagevuur bestaat helemaal niet.Zo is ook de zondag als heilige dag ipv de door God(onveranderlijk) ingestelde Sabbat, de babydoop, de Maria- verering en- hemelvaart geheel onchristelijk.Veel instellingen beschouwen deze ontspoorde Roomsen dan ook als NIET christelijk Een mens als Heilige Vader aanroepen, er voor knielen zelfs, is zondig. Zelfs de Apostel riep op NIET voor hem te knielen, omdat hij ook maar een mens is. Een werkelijk christen dient, en heerst niet. Hij/zij staat ook onder de wet , en niet erboven, zoals de RKK. MEnsen als anglivcanen zoals aartsbisschop Tutu ontkennen zelfs gewoon de hemelvaart en opstanding in letterlijke zijn. kan allemaal bij deze mensne. Aan de vruchten herkent men de boom....

ALLERZIELEN Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. Op Allerzielen -2 november- herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen. De traditie stamt, voorzover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Men geloofde dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer vastgelegd dat er een vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen. Door de vaststelling van de gedenkdag op 2 november wordt de band van deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aangezicht leven als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt.

Bronnen:
religie

op allerzielen worden de doden herdacht, dit zie je aan ht woord zielen. zielen van de doden.. op allerheiligen de heiligen, dit zie je aan het woord heiligen.. ook een goed ezelsbruggetje dus!