Hoe moet je bidden?

Ik ben Christelijk opgevoed, maar bidden heb ik nooit gekund. Ik heb dan het idee dat ik tegen lucht praat of iets, maar nooit het idee dat ik contact met God heb. Hoe moet ik dan wél bidden? Ik wil me graag openstellen voor het geloof, maar op één of andere manier lukt dat niet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is een lastige vraag, die in soortgelijke vorm wel eerder langs gekomen is. De hoofdconclusie daar was om eerst bij jezelf te rade te gaan waarom je zo hard wilt geloven dat er iets is waar je naar moet bidden. Als het er om gaat dat je je problemen wilt verwoorden, dan heb je dat contact niet nodig. Als het gaat om het contact maken met een hogere macht, dan is het wellicht verstandig eerst te besluiten of je echt geloofd dat die hogere macht er is. Heb je dat besloten, dan is dat contact er ook. Besluit je dat de hogere macht er niet is, dan is het contact ook niet meer nodig. Kom met jezelf tot een conclusie, en dat wijst de weg zich vanzelf.

Als je tijdens het bidden het gevoel hebt dat je tegen lucht praat, twijfel je aan het bestaan van god. Misschien moet je eens met jouw geloofsgenoten daar over praten.

Niet. Bidden is aangeleerd, en leid nergens toe. Je mag natuurlijk best af en toe in jezelf dieper over dingen nadenken, dat kan heel verhelderend, leerzaam en helend zijn, maar je hoeft daarbij niet de suggestie te wekken dat er ook echt iemand luistert ofzo. Dat is allemaal suggestie.

Daarom heet het geloof. Je gelooft dat er een God in de hemel is en dat je daar tegen praat als je bidt. Ik weet niet of je nog naar de kerk gaat, maar misschien is het goed om eens met andere gelovigen (of ook met andere twijfelaars) te praten over het geloof. Misschien past het Christelijke geloof niet meer zo goed bij je.

als jij gelooft mag niemand jou hiervan af praten!!! waarom jij dit gevoel hebt weet niemand, wat je zou kunnen doen is voordat je gaat bidden aan Hem denken en vooral de rust nemen om te bidden. Doe het zovaak als jij nodig vindt en dan komt het gevoel vanzelf. succes.

Een waardevol gebed kan beginnen met respect en nederigheid voor je schepper. Op deze wijze zal na verloop van tijd je liefde naar Hem toe groeien. Hij is je Vader die altijd klaar staat voor jou om te luisteren. " vraag en u zult krijgen,zoek en u zult vinden, klop en er zal opengedaan worden " matth. 7:7 ;-)

Zoals je hart het ingeeft. Toegevoegd na 12 minuten: Misschien is er een andere manier om nader tot jouw god te komen, dan bidden? Misschien al wandelend in de natuur. Dan ben je één met de natuur en ga je misschien meer voelen. Ik bid niet, want ik ben niet gelovig, maar als ik in de natuur ben voel ik me anders, dan verwonder ik me over wat er allemaal bestaat, de mooie kleuren, dan voel ik me vredig.

De manier van bidden zou niet uit moeten maken.... Als goden bestaan, zal de jouwe je gebed er wel uit weten te pikken. Succes!

De makkelijkste manier om een antwoord te vinden op jou vraag: Stap de eerste, de beste kerk of moskee binnen en vraag het aan de kapelaan, dominee, imam etc. Zei hebben jaren over deze onderwerpen gestudeerd en kunnen en zullen ongetwijfeld het juiste antwoord geven.

Echt, waarlijk en met volle overtuiging bidden is feitelijk een vorm van meditatie: De wereld om je heen valt even weg, en je bent volledig geconcentreerd. Als jij de behoefte hebt om contact te maken met je schepper, raad ik je aan om een cursus meditatie te doen. Daarin zul je leren om, in jouw geval, de 'verbinding' tussen jou en je schepper te maken, en waarlijk te kunnen communiceren.

Als ik jouw vraag lees krijg ik het idee dat je bepaalde verwachtingen hebt betreffende een contact met God. Kijk eens of dat klopt en laat dat dan los. Wat voor 'beeld' heb jij van God? Wat betekent het woord bidden voor jou? Er zijn geen vaste regels en wetten hoe je 'moet' bidden. Bidden is heel persoonlijk en komt vanuit het hart en gevoel, niet uit een boek. Probeer je vraag eens anders te stellen: 'Hoe KAN ik bidden?' Moeten en verwachtingen hebben maken het in mijn ogen krampachtig en daardoor sluit je je af van jouw hart/gevoel. Geloven is ook nauw verbonden met vertrouwen... Tip (oefening): als je bv wandelt in een herfstbos en alle mooie kleuren ziet, vanuit je hart en gevoel even bidden: 'dank U dat ik al dit moois vandaag kan en mag zien'. Dit is gewoon een heel klein, simpel doch effectief (voor mij) voorbeeldje. Zo voel ik een contact met God. Vind jouw (creatieve) manier(en) om te bidden, liefdevol vanuit hart en gevoel, zonder verwachtingen, met geduld en vertrouwen. Dan sta je open en zul je begrijpen en ervaren. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Misschien kun je beginnen om samen met iemand te bidden. Als je niemand in je omgeving weet, kun je ook nog altijd via internet/telefoon je vragen stellen en vragen met je te bidden. Zie de link in de "bron". Of stap zondags een kerk/geloofsgemeenschap binnen en stel je vragen daar. Vooral evangelische gemeenten zijn vaak zeer gastvrij en toegankelijk (zonder de andere stromingen tekort te willen doen! (-;) Adressen in jouw buurt vind je op internet. Ik ga er nu maar even vanuit dat je je wilt verdiepen in het christelijk geloof. Bedenk ook dat geloof niet alleen uit bidden bestaat. Het omvat veel meer. Er zijn ook veel gelovigen die het moeilijk vinden om te bidden. Oh ja, er zullen altijd mensen zijn die het belachelijk vinden dat je je wilt openstellen voor je geloof en je deze vraag stelt over bidden. Ik vind het heel dapper van je om deze vraag te stellen en wens je veel vrede en liefde toe.

Bronnen:
http://www.eo.nl/nazorg/homepage/page/Pers...

Als ongelovige wil ik hier een zo neutraal en objectief mogelijk antwoord op proberen te geven. Ga eerst eens bij jezelf te rade, of jij wel in het bestaan van god kunt geloven. Er zijn slecht 2 mogelijkheden. Of je gelooft dat hij/zij bestaat , of je gelooft het niet. In het laatste geval hoef je niets meer te doen. In het eerste geval hoef je geen contact met hem/haar te hebben,maar er van uit gaan dat alles wat richting god zendt wel degelijk door hem/haar wordt gehoord. Gebeden zijn vaak verhoord en of dat nu door tussenkomst van een god is, zul je zelf moeten beslissen.

Eerste stap: Bid en mediteer erover Gebruik een van de gebeden van de Manifestaties (*) die de grootste kracht hebben. Overdenk het dan een paar minuten in stilte. Tweede stap: Neem een besluit en houd dat vast Dit besluit wordt gewoonlijk tijdens de het mediteren in een flits geboren Het mag bijna onmogelijk schijnen om uit te voeren. maar al het een antwoord op gebed lijkt of een manier om het probleem op te lossen, neem dan onmiddellijk de volgende stap. Derde stap: Volhard erin om het besluit uit te voeren Hier blijven velen in gebreke. In plaats dat het besluit rijpt tot een vastberaden willen, verwelkt het en wordt een wens of een vaag verlangen. Als het besluit gevallen is, neem dan onmiddellijk de volgende stap. Vierde stap: Heb geloof en vertrouwen dat de kracht je gegeven zal worden, dat de juiste manier duidelijk wordt, de deur open zal gaan, de juiste gedachte, de juiste woorden, het juiste principe of het juiste boek je gegeven zullen worden. Neem dan, als je uit gebed opstaat, onmiddellijk de volgende stap. Vijfde stap: Tot slot zei hij: HANDEL Handel, alsof alles beantwoord is. Handel dan met onvermoeibare, niet te stuiten energie. En terwijl je handelt, zul je zelf een magneet worden, die meer kracht naar je toetrekt, tot je een onbelemmerd kanaal wordt waardoor de Goddelijke kracht door je heen stroomt. Velen bidden, maar komen niet verder dan de laatste helft van de eerste stap. Sommigen die mediteren komen tot een besluit, maar houden zich er niet aan. Weinigen hebben de vastberadenheid om het besluit door te voeren, nog minder hebben het vertrouwen dat, het wat zij nodig hebben zal komen. Maar hoeveel mensen denken eraan om te handelen alsof alles al beantwoord is? Hoe waar zijn deze woorden— "Groter dan het gebed is de geest waarin het wordt uitgesproken" en groter dan de manier waarop het wordt uitgesproken is de geest, waarin het wordt uitgevoerd. (*) (Baha'u'llah, Christus, Mohammed, Boeddha e.d) Bron:

Bronnen:
http://www.bahai.nl/read/vijf-stappen-van-gebed

Zou ik het beter kunnen verwoorden dan Jezus ,De Zoon van God? (Lukas 11:1) . . .Op een keer nu was hij op een zekere plaats aan het bidden, en toen hij ophield, zei iemand van zijn discipelen tot hem: „Heer, leer ons bidden, zoals Joha̱nnes het ook aan zijn discipelen heeft geleerd.” (Lukas 11:2-4) . . .Toen zei hij tot hen: „Wanneer GIJ bidt, zegt dan: ’Vader, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 3 Geef ons ons brood voor de dag naar de dag het vereist. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven een ieder die bij ons in de schuld staat; en breng ons niet in verzoeking.’” Eén belangrijke reden om tot God te bidden, is dat hij ons daartoe uitnodigt. Zijn Woord geeft ons de aanmoediging: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus” (Filippenzen 4:6, 7). Zo’n liefdevolle uitnodiging van de hoogste Regeerder van het universum willen we toch zeker niet negeren? Er zijn verder nog details die ook van groot belang zijn bij gebed. Het gebruik van de Naam van God. Bidden in overeenstemming met zijn wil. Een begrip van wat Gods voornemen is,zijn koninkrijk,ed dingen meer. Succes!

Wat zou er tijdens het bidden moeten gebeuren om contact te hebben met God? Zou je iets moeten voelen? Of zou je iets anders moeten waarnemen? Dat zou natuurlijk handig zijn omdat je dan iets meetbaars hebt. Net als een spanningzoeker of een voltmeter. Vaak hoor je verhalen van mensen die contact met God voelen. Je kunt dan het idee krijgen dat dat zo hoort. Toch lees je nergens in de Bijbel dat je tijdens het bidden iets moet voelen. Wel dat God de gebeden bewaart in een schaal (Openbaringen 5:8 zie bron 2). Het gebed van een twijfelaar kun je vinden in Markus 9:24 (zie bron 1).

Door je hart open te stellen, en je God voor te stellen als iemand die van je houdt, en jou met zijn liefde wil verwarmen. Bid altijd met open hart, wat je dwars zit, in alle eerlijkheid of dankbaarheid, en niet geveinsd, Als je dit doet zul je merken dat je gebed afgenomen wordt en is er contact. Maar je moet bereid zijn om oude structuren los te laten, zoals dogma's en traditie, want zij halen je van God af. Zuiverheid, oprechtheid, en eerlijkheid, zijn de sleutel.

volgens de bijbel moet je als man met opgeheven handen bidden en( niet zoals doorgaans gebeurd met gevouwen handen en gesloten ogen en gebogen hoofd) zo stel je je dan open voor het goddelijke je houding schijnt dus erg belangrijk te zijn

veel mensen maken bidden heel moeilijk en gebruiken lastige woorden maar dat hoeft niet. Bidden is praten met God. Vergeet alle regeltje die je ooit geleerd hebt en volg je hart. Je mag je hart delen met God. Als je moeilijk vindt zeg dat gewoon tegen God, hij begrijpt je echt. Geef ook niet op na 1 keer maar neem er elke dag de tijd voor. Als jij tegen God praat dan wil hij ook tegen jou praten maar daarvoor moet je wel luisteren. God spreekt op vele manieren. Hij heeft een zachte stem waarnaar je moet leren luisteren. Soms spreekt hij door teksten in de bijbel maar soms ook gedachten die in je opkomen. Je kan God danken in je gebed, zegen waar je blij mee bent, maar je mag ook je moeilijkheden delen en vragen of hij je wilt helpen. Ga eens kijken in de bijbel hoe Jezus bad. Het is net als in een relatie, het kost tijd om iets op te bouwen.

Simpel Je moet net als je tegen iemand praat vragen stellen en iets zeggen bid geen versjes op maar wat die uit je hard komt Heer dank u voor deze geweldige dag danku voor al het goede, ik zou willen dat u mij meer laat weten over u. Vader, ik sta er zo versteld van, dat U zoveel van me houdt! EN telkens mij opnieuw een kans geeft Dit is geen afgeramspelde tekst maar het komt puur uit jezelf je dankt god en vraagt hem te leren kennen onderandere.. God is geen machine die jou 1 2 3 kan beantwoorden het vraagt tijd maar reken maar dat hij je zal beantwoorden dit kan via een stem of gewoon simpel weg gedachte of iets dat je meemaakt... http://www.real-life.nl/godspreekt.html handige site Klint maybe allemaal zeer spiritueel en zo maar toch als je iemand wilt leren kennen is het de bedoeling dat je er tijd in steekt en gedult hebt.

je gebed hoort oprecht te zijn en dan maakt het niet uit hoe je bid of waar je bid of dat je nu je handen voud of niet en of je je ogen nu gesloten houd of niet.als je een bijbel hebt kun je in de index vinden gebeden daar zal je het onze vader vinden en dat gebed heeft CHRISTUS vanaf het begin al aan zijn discipelen gegeven en ook voor de mensen zoals ons.

Bronnen:
religie

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100