Platte Wolken?

nu ik zo vanuit mijn kantoor naar buiten kijk, richting het mooie zonnetje de blauwe lucht, en de witte wolken vraag ik me zo af, waarom zijn de onderkant van de meesten wolken (ik gok 80%) kaars recht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zeker bij dit soort weer wordt de grond door de zon verwarmd. De lucht wordt niet door de zon verwarmd, de lucht wordt door de warme grond verwarmd. Daardoor wordt de lucht direct boven de grond warmer dan de lucht daarboven. Warme lucht zet uit en wordt daardoor (per kuub) lichter dan koudere lucht. Daardoor wil de warme lucht omhoog. Dat gebeurt in de vorm van bellen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Dit zijn thermiekbellen, geliefd bij vogels en zweefvliegtuigen. Een thermiekbel blijft opstijgen, want er is weinig warmteuitwisseling tussen de lucht in de bel en de lucht buiten de bel. Maar de bel koelt wel af, voornamelijk door uitzetting, omdat de lucht stijgt naar hogere luchtlagen waar de luchtdruk lager is. Op een gegeven hoogte is de bel zover afgekoeld, dat de waterdamp in de bel sublimeert tot ijs. Dan zien wij een wolk. Omdat dit op een bepaalde hoogte gebeurt, en daaronder nog niet, heeft de wolk een platte onderkant. De bovenkant van zo'n wolk is niet plat. De bel kan nog een stuk verder stijgen, maar daarvan verdwijnt het ijs niet. Het ijs wordt nog een stukje mee omhoog genomen nadat het is ontstaan. Hoe ver, hangt van de wolk af, en van de plek in de wolk. Vandaar: platte onderkant, onregelmatige bovenkant.

Ha, die Andy; Ik denk dat het wolkendek door de luchtlagen eronder worden 'plagedrukt'. Aan de bovenkant is die luchtdruk veel lager waardoor de wolken daar wel vrij spel hebben.

Dit is niet altijd zo. Sterker nog: meestal is het andersom. In feite zijn er twee typen wolken: stapelwolken en egale bewolking. Ik beperk me hier tot de stapelwolken. Die ontstaan doordat de lucht vlak boven het aardoppervlak wordt verwarmd. Dit komt doordat de aarde warmte uitstraalt, door verwarming van de zon. De opgewarmde lucht is lichter dan de koudere lucht daarboven, en stijgt daarom op. De stijgende luchtbel (thermiekbel) koelt echter meestal af, doordat de lucht in de omgeving kouder is. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Als de luchtbel afkoelt, condenseert de waterdamp daarom op een gegeven moment. Dit is het begin van de vorming van een stapelwolk. De lucht stijgt echter verder en wordt daardoor steeds kouder. De condensatie blijft dus doorgaan. De wolk wordt op die manier steeds hoger. Die verticale uitbreiding is zichtbaar aan de bloemkoolachtige structuur van de stapelwolk. De onderkant van de stapelwolk - de plaats waar de condensatie begon - is dus afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Als twee luchtbellen met dezelfde temperatuur en vochtigheid opstijgen, zullen ze op dezelfde hoogte beginnen te condenseren. Verschillende stapelwolken naast elkaar hebben daarom de onderkant op dezelfde hoogte. Deze wolken kunnen aaneen groeien tot één wolkendek. De onderkant van een wolkendek is daarom meestal vrij plat. Door het uitgroeien van de stapelwolken in verticale richting, is de bovenkant van een dergelijk wolkendek meestal niet plat. De verschillende luchtbellen ontstaan namelijk niet allemaal op hetzelfde tijdstip. De ene heeft daarom meer tijd gehad om door te groeien dan de andere. Soms is de bovenkant echter wel plat. Dat doet zich voor als de temperatuur op een bepaalde hoogte niet meer afneemt, maar tijdelijk toeneemt; dat heet inversie. De luchtbellen kunnen dan niet verder meer opstijgen. Verschillende stapelwolken kunnen dan zelfs uitspreiden onder zo'n inversie, waardoor de bovenkant van zo'n wolkendek vrij egaal is. Vanuit een vliegtuig of luchtballon is dat prachtig te zien. Monique Somers, luchtvaartmeteoroloog, KNMI, Schiphol

Bronnen:
http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=2635

Deze platte wolken hangen doorgaans erg hoog (kilometers hoogte). Op deze hoogte staat ook altijd een straffe wind. Aan de andere kant is het vanaf de aarde moeilijk te zien hoe plat die wolken echt zijn. Als je er met een vliegtuig doorheen gaat, lijken ze al weer veel minder plat dan vanaf de aarde.