Mogen gedetineerden ook op zondag bellen in pi lelystad wat zijn de beltijden voor hun en welke dage?

Weet jij het antwoord?

/2500

Eerst de algemene regels zoals die gelden in de meeste Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen. Handig om te weten voor als een gedetineerde wordt overgeplaatst dat de minimum grondregels overal gelijk zijn. Nationale en internationale regelgeving bepalen dat gedetineerden mogen telefoneren met verwanten, alle andere personen en vertegenwoordigers van externe instanties. Op grond van artikel 39, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) is vastgelegd dat de gedetineerde het recht heeft op de in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen met behulp van een aangewezen toestel gedurende tien minuten één of meer telefoongespreken te voeren met bovengenoemde personen buiten de inrichting. In beginsel komen de kosten van de gesprekken voor rekening van de gedetineerde, tenzij de directeur anders bepaalt. Op grond van artikel 39, vierde lid, van de Pbw moet de gedetineerde in staat gesteld worden met de in artikel 37, eerste lid, genoemde personen en instanties telefonisch contact te hebben, indien hiervoor de noodzaak en de gelegenheid bestaat. Echter, wil een gedetineerde bellen met een andere gedetineerde dan kan dat alleen met een levenspartner of familie in de eerste of tweede graad. Voor de beoordeling van wie wel en wie niet als levenspartner is te beschouwen wordt gecontroleerd of er sprake is van een affectieve relatie. Ook van belang is de duur van de gezamenlijke huishouding, huisvesting en de inschrijving bij de bevolkingsadministratie. Gedetineerden kunnen in dat geval een belregeling aanvragen via de afdeling Detentie en Re-integratie. Voor telefoneren met een gedetineerde die in een EBI (extra beveiligde Inrichting) verblijft, gelden zeer speciale regels, die laat ik buiten beschouwing. In de meeste gevallen werken de telefoons op gepersonaliseerde telefoonkaarten die gedetineerden kunnen aanschaffen bij de inrichtingswinkel. Het is voor een gedetineerden ook mogelijk om collect call te bellen door middel van de zogeheten terugbeldienst. Degene die de gedetineerde belt betaalt de, hoge, telefoonkosten. In Penitentiaire Inrichting Lelystad zijn er op de verblijfsafdelingen van de units C1 en C2 voldoende telefoontoestellen. Op de unit C3 heeft iedere gedetineerde een eigen (bed)toestel. Gedetineerden in de PI te Lelystad kunnen zelf beslissen op welke dag zij tijdens de reguliere tijden willen bellen, dus ook op zondag, mits er voor een gedetineerde geen speciale regels van toepassing zijn.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100