Waarom kunnen we er met zijn allen niet over eens zijn dat we het niet weten? Dan doel ik op; evolutietheorie, god, leven na de dood etc.

Het zou zoveel makkelijker zijn als we met zijn allen gewoon toegeven dat we het niet weten, er zullen in ieder geval veel minder conflicten zijn. Dus waarom al die speculaties, er is geen hard bewijs voor dus erover nadenken en er antwoorden op geven heeft geen zin. We weten het niet! Deal with it! Dus ga er ook geen ruzie over maken. Geloof waar je in wilt geloven maar dring het dan niet aan anderen op ;)

Waarom doen mensen dit toch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het gaat erom dat velen uit naam van de bijbel of een ander heilig boek ideeën aan anderen willen opleggen, terwijl er voor de beweringen in die boeken geen bewijzen bestaan. Uiteraard is daar wrijving tegen onder de niet-gelovigen. In feite is er evenveel bewijs voor een vliegend paars spaghetti-monster als 'baas' dan dat er bewijs is voor (een) God. Het blijkt dat young earth-creationisten vooral zeer sterk uitblinken in een totaal gebrek aan wetenschappelijke kennis. De wetenschap wordt dan door zulke gelovigen vaak gezien als 'afgod', terwijl er gewoon geen raakvlak is tussen God en de wetenschap. Je kunt ze gewoon niet vergelijken. Het lijkt er bij deze mensen dat ze hun leven volledig in handen van God geven, terwijl er geen aanwijzing bestaat voor enig bewijs. Geloof in God is prima, als je maar niet tegelijkertijd (daardoor?) de wetenschap overboord gooit. Einstein was ook gelovig. Maar hij verloochende de wetenschap zeker niet, zoals de young earth creationisten wel doen. Als God bestaat en de natuurwetten en alles om ons heen heeft gemaakt (in een tijdbestek welke alleen maar symbolisch kan zijn: 6 dagen), dan verloochen je diezelfde God als je dee wetenschap afwijst zoals de young earth creationisten dat doen. God is vooral een kwestie van gevoel - en niet van wetenschap. Als je gevoel erbij past, kan je gelovig zijn. Anders niet. Wat je vaak hoort, is dat mensen gaan twijfelen in God. Volgens mij is dat onmogelijk - hoe kan je twijfelen in iets waar je geen keuze in hebt? Je gelooft in God, of niet. Een tussenweg kan eigenlijk niet. Dus dan geloofde je in eerste instantie ook al niet. Dit geeft eigenlijk ook al aan dat het geloof in God meer een product is van de hersenen en de wil, en niet omdat ie bestaat. (vervolg in reactie.)

mensen hebben groepsstructuren en in die structuren afgesproken "waarheden" nodig om zich veilg te voelen... daarom.

De evolutietheorie is een wetenschap, wetenschap is kennis = weten. Voor de gelovigen onder ons is het geloof een overtuiging, ook dat is 'weten'. Vandaar dat we het niet eens kunnen worden.

Agnosten doen dat, naar mijn weten, en strikt genomen is het ook de meest rationele houding. Want we kunnen het ook niet zeker weten. Daarom zouden we fundamenteel onzeker moeten zijn. Toch is de ratio fundamenteel niet het enige wat de mens behoeft en bezit. Vandaar dat ik mij zelf toch theist noem. Ik heb aangenomen dat God, en dan wel de allerbeste, bestaat, en uiteindelijk alles goed (God) zal maken. Het is een aanname, een geloof, niets meer en niets minder.

Sommige dingen weten we wel. Die zijn uitgezocht en aangetoond, en ons dagelijks leven is erop gestoeld dat deze dingen correct zijn. Sommige dingen weten we niet. Dit is op zich geen probleem, zolang je weet wat het is dat je niet weet. Sommige mensen hebben er vrede mee dat ze iets niet weten, andere mensen willen toch een antwoord. De mensen die toch een antwoord willen zoeken deze echter niet altijd op dezelfde manier. Sommigen nemen het eerste antwoord dat ze tegenkomen en houden hieraan vast. Anderen gaan nog eens goed kijken hoe het nu precies werkt. Het conflict zit hem tussen de mensen die de dingen die we weten weigeren omdat het conflicteert met hun visie op dingen die we niet weten. Geloof en evolutie, om het hierboven gegeven voorbeeld maar eens aan te grijpen, staan eigenlijk niet zo sterk tegenover elkaar als sommigen willen doen voorkomen. Het is heel goed mogelijk om evolutie te accepteren en ook te geloven in een god. Maar er zijn mensen die een zeer specifieke variant van een god hebben. Deze specifieke variant van een god wil nogal eens in conflict raken met de dingen die we weten. En sommige mensen houden dan liever vast aan hun specifieke variant van een god.

De wetenschap stelt zich juist heel expliciet op het standpunt dat alle kennis die wij hebben, niet definitief is. Alles wat wij "weten" is slechts "voor zover wij hebben kunnen nagaan". Lees bijvoorbeeld Karl Popper er maar op na. Die heeft dit principe heel goed uitgewerkt. De evolutietheorie, die jij als voorbeeld aanhaalt, is dus onze beschrijving van de ontwikkeling van het leven - voor zover wij hebben kunnen nagaan, is het op die manier gegaan. Op dezelfde manier is de zwaartekrachtstheorie onze beschrijving voor de reden waarom een appel naar beneden valt en waarom de aarde rond de zon draait. Ook die theorie is waar "voor zover wij hebben kunnen nagaan". In beide gevallen zou het best kunnen dat er morgen iemand meldt dat hij kan laten zien dat wij er helemaal naast zitten. De wetenschap zegt dan: heel fijn, dat verbetert cq vermeerdert onze kennis! Joepie! Wel even donders goed controleren natuurlijk, door onafhankelijke mensen, als het even kan uit een ander land en met een andere methode, maar als dat in orde is: prachtig toch! Als je goed kijkt, zie je dus dat de wetenschap (a la Popper) ervan uitgaat dat ze het wel eens verkeerd zou kunnen hebben. De gelovigen daarentegen zullen dat nooit toegeven, die gaan noodgedwongen uit van de onfeilbaarheid van hun gelijk.

We weten namelijk veel wel. De evolutietheorie klopt, daar zijn zoveel bewijzen van.

Omdat we heel veel dingen allang wel weten, maar die door sommige mensen glashard worden ontkent, omdat ze niet passen binnen bijvoorbeeld hun geloofsstructuur. Voor bijvoorbeeld evolutie is wel dégelijk allerlei keihard bewijs, sterker nog, je kunt het om je heen zien gebeuren. Toch zijn er tot op de dag van vandaag mensen die keihard met een stalen gezicht durven te zeggen dat ze 'niet in evolutie geloven'. Een zinnige discussie voeren is vanaf dat moment onmogelijk. Hetzelfde geld in mindere mate voor mensen die bijvoorbeeld geloven in paranormale verschijnselen of mediums. Ook wanneer die allang onderuit gehaald zijn, hun bedrog boven water is gehaald, bewijzen op de tafel gelegd, aan de kaak gesteld en de psychologische processen er achter onthuld, blijven hele volksstammen als kwijlende puppies achter dergelijke charlatans aanlopen. Ook daar is dus elke fatsoenlijke discussie over bijvoorbeeld de achterliggende technieken en de reden waarom het werkt onmogelijk. Het is overigens niet zozeer ruzie maken, maar toch voor een groot deel oprechte bezorgdheid. Zoals je iemand die op zijn twintigste nog in Sinterklaas zou geloven daar heel graag een keer vanaf wilt helpen. Beetje slecht voorbeeld misschien, maar veel van die waanzinnige ideeën houden zichzelf in stand, ze maken misbruik van de goedgelovigheid en de wanhoop van mensen met vaak enorme problemen, en alles in je komt tegen dergelijke onrechtvaardigheid in opstand. De dingen die we niet weten en de dingen waarvan we zeker weten dat ze er niet zijn en de dingen waarvan we weten dat ze er zijn maar dat ze niet zozeer van buitenaf als wel vanuit de mens zelf komen, en de echt onverklaarbare zaken (waarvan ik de eerste nog moet tegenkomen trouwens) lopen daarbij soms een beetje in elkaar over. Daardoor vertroebelt eventuele vruchtbare discussie over dit onderwerp zo snel.

Je hebt volkomen gelijk,maar ik werk tussen 2 zwaar gelovigen en heb geen zin om maar de hele dag stil te zijn,dus ik wil er alles vanaf weten en praat en redeneer er veel over

Wat betreft het geloof kan ik alleen maar zeggen dat het inherent is aan de betekenis van het woord. Als je het kon bewijzen was er geen sprake van geloof meer. Wat betreft evolutietheorie is het weliswaar een theorie maar onderbouwd met de bewijzen die er zijn. Een voorbeeld als je door opgravingen fossielen vind dan kun je bij benadering wel nagaan wat het ooit moet zijn geweest. Wanneer neem je wat voor waar aan, als je een foto ziet? Die kan met gemak gemanipuleerd zijn.Bij mensen met geloof is het vaak zo dat ze eerder geloven wat een geestelijke zegt dan wat een wetenschapper zegt. Maar het gaat soms nog vee verderl. Door een grote mate van indoctrinatie wordt het geloof doorgegeven van ouder op kind, je hebt geen keus en moet het maar voor waar aannemen. Dan kom je (via het onderwijs) in aanraking met de evolutie theorie, inmiddels zit het geloof er al dusdanig ingebakken dat dit zijn invloed zal houden. Soms gaat het zelfs nog verder. Mensen kunnen elkaar ombrengen door stemmen die hen dat opdraagt.Voor hen zijn die stemmen echt aanwezig, ik wil maar zeggen; wat neem je voor waar aan en wanneer is iets waar? De belangen zijn groot, alleen al dat je dit plaatst geeft een zeker belang aan, jou belang is vrede tussen de kampen. Op zich hoeft het hebben van een andere mening geen reden te zijn tot conflict, en een conflict is per defenitie niet altijd en alleen maar slecht. D.m.v. conflicten kunnen mensen dichter tot elkaar komen.Maar inderdaad bespeur ik regelmatig een paradoxale situatie waarin de vredestichters letterlijk met elkaar op de vuist gaan, waar Nb priesters...! Waar het allemaal begint is ons ego, te moeten toegeven dat je het fout hebt gaat in onze gedachten vaak werken als gevoel van afgang. Als je overtuigd bent dat jou informatie betrouwbaarder of vollediger is dan dat van de ander dan zul je niet toegeven. De een geloofd in boeken en bijbels de ander in botten. Het opdringen is een vorm van machtsversterking,dt zie je bij geloof veel gebeuren het zgn zieltjes winnen. Hoe groter je groep des te tserker je kunt staan in je overtuiging (als zo veel mensen....dan moet het wel zo zijn, we zijn tochniet allemaal gek etc. Helaas zullen er nog veell conflicten ontstaan en slachtoffers vallen en hoe zwaar ook; We have to deal with that!

been there done that: http://www.goeievraag.nl/vraag/iedereen-gewoon-agnost.17957

Iedereen vind zijn antwoorden op grote levensvragen vaak na lang zoeken en als daar dan een antwoord op komt,bijv.God dan kunnen ze niet geloven dat een ander persoon er andere visies op nahoudt. En al bewijst de evolutietheorie heel veel,het laat ook veel vragen onbeantwoord.En het zijn juist die vragen die gelovige mensen al (voor zichzelf)beantwoord hebben.Is er een ziel,is er een god,etc.En daar jeukt het.Van de andere kant willen gelovigen,hun waarheid niet ''bevuilen''met bewijzen van vaak atheisten die in de evolutietheorie geloven. Agnosten zitten in het beste bootje naar mijn mening.Zo heb je een gezegde:3 mensenmoesten om een muur:De eerste probeert erover heen te springen,de 2e probeert er doorheen te beuken en de derde loopt erom heen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100