Is het mogelijk dat je als directeur vanuit de Holding gemakkelijk en dus zonder vergoedingen ontslagen kan worden ?

Dat zijn arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd kort na zijn promotie?
Eerst tot directeur benoemen en dan ontslaan om bedrijfseconomische redenen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Mooi verhaal van Starbless, maar niet helemaal juist (sorry schat:) Er zijn 2 verschillende directeuren: vennootschapsrechtelijke, en statutaire. Afhankelijk van de titel moet een directeur in 2 stappen ontslagen worden: eerst als directeur van de vennootschap door de aandeelhouders, daarna als medewerker van de vennootschap door de (nieuwe) directie. Deze vraag leent zich niet voor een eenvoudig antwoord, omdat de wetgeving toestaat de statuten van de vennootschap nogal te laten verschillen, en ik verwijs daarom naar onderstaande bron waarin de meeste zienswijze van de Hoge Raad is verweven.

Bronnen:
http://www.fillet.nl/statdir002.htm

In theorie kan dit... Je maakt promotie van manager naar directeur. Om welke reden dan ook. Vervolgens slaat de economische crisis toe en dan moet er bezuinigd worden op de personeelskosten. Dan word er als eerste gekeken naar de mensen die het gemakkelijkste te lozen zijn. Dus uitzendkrachten hoeven niet meer terug te komen en tijdelijke contracten worden niet verlengd. En als er in de promotie naar directeur een clausule zit die betrekking heeft op een bepaalde proeftijd dan kan dit zelfs inhouden dat het dienstverband per direct op houd, of in een meest gunstige situatie mag je nog de proefperiode uitzitten... Een andere reden: Je maakt promotie in een economisch goede tijd en één afnemer/opdrachtgever gaat failliet, of gaat naar een ander toe, omdat die niet met de nieuwe directeur door één deur kan. Als dit dan toevallig ook nog de grootste afnemer/opdrachtgever is en er een substantieel omzet technisch verlies is dan kan het bedrijf zonder enige aarzeling ontslag aanvragen op bedrijfseconomische grond... Wil je dit vanuit de Holding regelen. Dus eerst iemand promoten en dan na een tijdje ontslaan? Dan moet je wel rekening houden met een hoop haken en ogen. Eén directeur heeft per definitie inzage in de financiële situatie van het bedrijf. Dus dan moet je echt ijzersterke argumenten hebben om een directeur op bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Want de desbetreffende directeur is per definitie op de hoogte van de financiële situatie van het bedrijf. Het is dan verstandiger om de clausule proeftijd van ... maanden in te bouwen in het nieuwe arbeidscontract... Iemand tot directeur promoten heeft verder nog één nadeel/voordeel... De directeur binnen het bedrijf is volledig verantwoordelijk voor al zijn ondergeschikten. Als er iemand uit moet dan zal dat niet zo snel de directeur zelf zijn. En al zeer zeker niet als dit op bedrijfseconomische gronden is. De directeur kan namelijk moeilijk zelf de ontslagprocedure tegen zichzelf starten. Even los dat de werkgever en werknemer 2 á 3 keer op elkaars schrijven naar het CWI toe mogen reageren. Hier is dus geen sprake van "hoor, wederhoor"... En als laatste opmerking. Eén bedrijf onder een Holding met een directeur is technisch gezien een dochteronderneming en vrijwel geheel zelfstandig...