waarom haat de ene ras de andere, want we zijn allemaal mensen met de zelfde structuur hoe komt dat.?

je hebt zoveel nationaliteiten, maar de mensen zijn toch allemaal op aarde geboren ze zien dezelfde grond dezelfde zee dezelfde lucht maar waarom haten ze elkaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ik weet niet of het ene ras het andere haat, dat valt wel mee volgens mij. Maar als er conflicten tussen rassen zijn is dat vaak een godsdienst-kwestie, zo niet dan is het doordat mensen zich vereenzelvigen met hun ideeën, hun ras; ik ben Moslim, Christen, Hutsi of tutsi.

Dat is helaas een gevolg van de gedachte dat de eigen groep "speciaal" is. Het is feitelijk aan te tonen dat al het leven op aarde dezelfde oorsprong heeft, dat ieder levend organisme in meer of mindere mate familie van elkaar is. Datzelfde geldt voor alle mensen. Echter, een heleboel culturen hebben vroeger - voor de opkomst van moderne wetenschappen - mythologiën beadcht over hun oorsprong, waarin zij zonder meer zichzelf aanmerkten als hoogtepunt van de schepping. Ondanks bewijs voor het tegendeel blijven mensen zelfs vandaag de dag hier nog in hangen. Op zich niets mis mee, ware het niet dat dit in sommige gevallen (gelukkig lang niet de meerderheid van de gevallen, wat dat betreft is de vraag berust op een verkeerd uitgangspunt) leidt tot een nog altijd geldend superioriteitsgevoel - tenslotte, als de almachtige schepper jou het belangrijkste vind, dan betekent dat per definitie dat anderen minder belangrijk zijn. Het is tenslotte zo dat vóórdat de mens hier echt onderzoek naar ging doen, het vaak gedacht werd dat de mensen van andere rassen níet tot dezelfde "soort" behoorden. Deze gedachte heeft zelfs na het besef van de evolutieleer nog gedeeltelijk volgehouden, totdat onder andere DNA-bewijsmateriaal aantoonde dat we toch echt allemaal van eenzelfde begin afstammen. Datzelfde DNA-bewijsmateriaal toont eveneens aan dat zowel de mens als alle andere dieren, als ook planten en al het andere leven, eenzelfde oorsprong heeft, en aan elkaar verwant is. Maar dit wordt nog steeds door een heleboel mensen ontkend, vaak zonder dat zij daadwerkelijk beseffen wat de implicaties zijn van hun ontkenning.

Je kan dan wel op dezelfde grond zijn geboren en dezelfde lucht inademen, dan wil nog niet zegge dat je dezelfde normen en waarden hebt (aangeleerd). Sommige dingen hebben met het geloof te maken, anderen met opvoeding enz. Dat heeft niks met dezelfde lucht te maken.

Ik haat geen adere rassen en ik weet niet of veel mensen dat doen, zo ontzettend veel superdomme mensen zijn er nu ook weer niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100