Laat een arts iemand doodgaan als ie orgaandonor is?

Stel je bent een geregistreerde orgaandonor, je ligt op de eerste hulp na een ongeluk, de arts kan je nog redden maar weet dat je orgaandonor bent en hij laat je doodgaan?!?

Gebeurd dit denk je, of is dit uit den boze??

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ehm, laten we hopen van niet. Als arts moet je een eed afleggen waarin je zweert dat je altijd iemand zal helpen etc. Ik denk dat iemand dood laten gaan, ook al is het om een ander leven te 'redden' in tegenstrijd is met die eed. Tevens staat het voor een arts niet zo goed op zijn c.v. als er iemand sterft onder zijn/haar toezicht en behandeling- dus ik denk dat artsen daarom alles op alles zetten om niemand zomaar te laten overlijden. Tevens is het vaak nog maar de vraag of de organen van een donor wel gebruikt kunnen worden bij iemand- dus dan neem je een gek risico op die manier. denk ik.

Nee hoor... Uit den boze... Hij heeft een eed afgelegd... Nee hoor...

Ik gebruik niet graag hoofdletters, maar eh ABSOLUUT NIET!! (-: Een arts zou enorm strafbaar zijn, bovendien heeft hij een eed gezworen dat hij dat soort dingen niet doet. Logisch dat mensen er wel een beetje huiverig voor zijn, maar zo werkt het niet.

dat lijkt mij niet hoor hij moet toch aan de nabestaande vragen of ze de organen mogen gebruiken

Nee, dit denk ik niet. Een arts heeft een eed afgelegd. Als een persoon nog te redden is, zal een arts nooit doelbewust zijn patiënt laten doodgaan om zijn organen. En als hij het toch zou doen, dan moet hij van mij eerst het hart eruithalen, voor zichzelf. Want als je zoiets doet als arts ben ik er zeker van dat je geen hart hebt.

nee, dit gebeurt niet

Bronnen:
Eigen ervaring

Nee een arts zal zijn uiterste best doen om ieder leven te redden. Dat is zijn beroep en heeft daarvoor gekozen. Hij laat dan die ene persoon expres doodgaan om de ander te redden. Dan kunnen ze hem nog vervolgen ook.

Nee. Je moest eens weten hoeveel moeite er wordt gedaan om mensen in leven te houden. Dus nee, echt niet.

In Nederland niet denk ik, maar in een vaag corrupt land, waar die dokter er geld mee kan verdienen, daar wel! Geen haan die er naar kraait.

Ik kan me niet voorstellen dat dit gebeurd, en als dat wel zo is, bijvoorbeeld uit vriendjespolitiek, of omkoperij, dan zou ik dit uit den boze vinden en zwaar veroordelen!

Nee, dat lijkt me om verschillende redenen heel onwaarschijnlijk: De overweging van de arts zelf: de beweegreden om die organen te willen hebben, is (in Nederland) dat met die organen levens gered kunnen worden. Dat is wat die arts primair wil doen: het leven van zijn patient redden. Je laat niet bewust een patient doodgaan die nog gered zou kunnen worden als je doel is om het leven van je patient te redden. Procedures: het werkt niet zo eenvoudig dat iemand overlijdt op de operatietafel en dan zomaar (zelfs als hij expliciet donor is) 'geoogst' kan worden voor zijn organen. Daar zitten procedures aan vast die nauwgelet nageleefd moeten worden, en de arts moet daar uitgebreid verantwoording over afleggen. Eén misstap bij dit gevoelige onderwerp, en de arts kan zijn loopbaan als arts vaarwel zeggen. Het complottheoriegehalte van het hele idee: zo'n arts werkt niet alleen. Niet alleen zou één arts zou ethisch zo verknipt moeten zijn, maar ook zijn collega-artsen en een legertje aan verpleegkundigen en asistenten.

Waar halem mensen dit soort rare ideeen toch vandaan?

De laatste keer dat ik op de spoedeisende hulp lag gebeurde dat gelukkig niet. Het lijkt me sowiezo een achterlijke beslissing om te maken: het ene leven verruilen voor het andere. Hoe ga je zoiets beslissen dan? Ga je een populairiteits-enquete houden? Kijk je welk beroep de donor en de ontvanger hebben en kies je uit het meest nuttige? Die beslissing is toch achterlijk? Nee hoor... een arts zou nooit iemand laten doodgaan vanwege zijn/haar organen. Een arts zou hoogstens iemand kunstmatig langer in leven houden zodat de organen op een goede manier kunnen worden getransplanteerd.

Ik vind het geen gekke vraag en ik heb er wel eens over nagedacht. Artsen zullen alles doen, maar stel dat hij denkt dat je toch dood gaat... en die ander is te redden met een orgaan?

Nee,dat gebeurt alleen in geval dat de patiënt hersendood is,als hij nog te redden is,zal dat niet gebeuren!

Neen absoluut niet. Hij is verplicht je te helpen. Ze hebben er zelfs een eed op afgelegd. Nederlandse eed: "Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik." Belgische eed: "Op het ogenblik dat ik opgenomen word onder de beoefenaars van het medisch beroep, verbind ik mij plechtig mijn leven te wijden aan de dienst van de mens. Ik zal mijn leraars en meesters de achting en dankbaarheid betonen die hun verschuldigd zijn. Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig uitoefenen. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn voornaamste bekommernis beschouwen. Ik zal het geheim eerbiedigen van al wie zich aan mijn zorgen toevertrouwt. Ik zal tot het uiterste de eer en de edele tradities van het medisch beroep hooghouden. Ik zal mijn collega's als mijn broeders beschouwen. Ik zal niet gedogen dat mijn houding tegenover mijn patiënt beïnvloed wordt door beschouwingen van godsdienst, nationaliteit, ras, partij of sociale stand. Ik zal het menselijk leven van bevruchting af eerbiedigen. Zelfs onder bedreiging, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden in strijd met de wetten der menselijkheid. Dit verklaar ik plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer."

Waarom zou een arts de ene mens onnodig laten sterven om de ander te redden? Hij/zij heeft toch geen aandelen in jouw hart of longen?! In Nederland is het in ieder geval uitgesloten!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100