Wat zijn de monetaire posten in de jaarrekening? (balans)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Met de term monetaire post wordt bedoeld de liquiditeiten en de posten die betrekking hebben op een precieze hoeveelheid te innen of te betalen munteenheden. Voorbeelden van monetaire posten zijn: - Vorderingen op ten hoogste of op meer dan 1 jaar - Geldbeleggingen - Liquide middelen - Overlopende rekeningen - Voorzieningen voor risisco's en kosten - Schulden op ten hoogste of op meer dan 1 jaar

De jaarrekening "Heeft een onderneming een positie op een vreemde valuta, dan kan zij het verliesrisico dekken verbonden aan de voor haar ongunstige waardeschommelingen van de betrokken munt ten opzichte van de euro tussen de datum van de transactie en de datum van betaling van de in deze munt uitgedrukte vordering of schuld. Zo'n dekking geschiedt via een deviezenverrichting, waardoor een monetaire post ontstaat die in omgekeerde richting de weerslag ondergaat van een wisselkoersschommeling. Via een verrichting waardoor een monetaire post ontstaat met een tegengesteld teken, neutraliseert de onderneming de weerslag van een wisselkoersschommeling. Door een mogelijk wisselkoersverlies te vermijden maakt zij het evenwel tegelijkertijd onmogelijk een wisselwinst te realiseren. De instabiliteit die de wisselmarkten typeert sinds het opgeven van het stelsel van vaste wisselkoersen heeft tot gevolg dat tal van ondernemingen vermijden een wisselkoersrisico te lopen en zich bijgevolg tegen de gevolgen van het koersverloop indekken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verrichtingen bedoeld om specifieke monetaire posten te dekken en verrichtingen bedoeld om een wisselpositie in evenwicht te brengen." Dusss................

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100