Arbotus plegen kan dat anoniem zonder je ouders als je minderjarig bent?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja, dat kan in Nederland. De richtlijnen voor huisartsen zijn er duidelijk over. ouders hoeven niet perse ingelicht te worden en hebben geen inzage in het medisch dossier. ------ Er zijn situaties denkbaar, waarin het voor het meisje onwenselijk of zelfs schadelijk is om de abortuswens met haar ouders te bespreken. Bijvoorbeeld als er sociaal-emotionele gevolgen of zelfs eerwraak voor het meisje dreigen. Als het meisje ernstige nadelige gevolgen verwacht van een gesprek met haar ouders over zwangerschap en abortus kan de arts, in het belang van het meisje op grond van goed hulpverlenerschap, besluiten om de abortus uit te voeren zonder medeweten van de ouders en daarmee zonder hun toestemming. De minderjarige moet dan wel tot een vrijwillig en weloverwogen oordeel zijn gekomen. In de abortuswetgeving is dit ook zo geregeld: er geldt een verplichte bedenktijd van vijf dagen tussen het eerste gesprek met de (huis)arts en de dag van de abortus [3]. Bij een verwijzing van de huisarts begint deze termijn te lopen. Als de patiënt 16 dagen of minder over tijd is geldt de verplichte bedenktijd overigens niet. De arts moet begeleiding en nazorg waarborgen, zoals goede informatievoorziening over voorbehoedsmiddelen. Ook is het van belang om alles uitgebreid te documenteren in het medisch dossier. Als de abortus buiten medeweten van de ouders plaatsvindt hebben zij ook geen recht op inzage in dit deel van het medisch dossier. ------ Toegevoegd na 14 minuten: Wil je dit niet via de huisarts regelen, dan kun je ook naar een abortuskliniek. Wanneer je ouder bent dan 16 jaar is er geen toestemming nodig van je ouders. Bijvoorbeeld in Utrecht bij het Vrelinghuis. http://www.vrelinghuis.nl/de-kliniek/de-wet/ ----- In Nederland is abortus mogelijk tot en met 22 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. Voor abortus is een wachttijd van 5 dagen wettelijk verplicht, die ingaat na het eerste gesprek met een (huis)arts. Indien u minder dan 16 dagen “overtijd” bent, is er geen wettelijke wachttijd. Minderjarigen vanaf 16 jaar mogen zelf de beslissing nemen; onder de 16 jaar is toestemming van een van de ouders nodig. ----- Toegevoegd na 17 minuten: ( met dank aan Marleen ) Je kunt ook hier kijken : https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/abortus

Bronnen:
https://fiom.nl/ongewenst-zwanger/abortus
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/pra...

De website van de KNMG behandelt een dilemma van de arts. De vraag of de arts mee mag werken aan een abortus van een minderjarige zonder dat de ouders er vanaf weten. Of hij daarin mee mag gaan. https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/praktijkdilemmas/praktijkdilemma/wanneer-mag-abortus-bij-minderjarige-zonder-medeweten-ouders.htm Dat is iets anders dan de vraag: kan ik anoniem abortus plegen, dus zonder dat mijn ouders het weten. Voor de arts geldt de hoofdregel dat er dubbele toestemming nodig is, dus van de arts én van het meisje zelf, zolang het meisje nog niet ouder is dan 16jaar. Staan de ouders de abortus niet toe, weigeren zij toestemming te verlenen, dan kan abortus toch plaatsvinden als het meisje het blijft wensen. Maar ook hier zijn voor de arts voorwaarden aan verbonden. In een zeldzame situatie is het mogelijk, afhankelijk van de leeftijd van het meisje, of abortus anoniem kan plaats kan vinden. Dat moet dan wel in het diepste geheim gebeuren, willen de ouders er geen weet van krijgen. Dit vergt veel voorbereiding. Er geldt een verplichte bedenktijd, als de abortus plaatsvindt op het moment dat het meisje langer dan 16 dagen in verwachting is. Het gebeurt zelden dat een meisje binnen 16 dagen al weet of zij zwanger is en al een arts heeft bezocht met het verzoek. Het meisje moet een arts zien te vinden die begeleiding en nazorg kan waarborgen. Dit doen via de eigen huisarts is meestal geen optie. Dan de rekening. Bij abortus in een abortuskliniek worden voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven de kosten betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat men een verzekeringspasje moet meebrengen. In theorie is alles mogelijk, maar alle mooie woorden van de KNMG ten spijt, is het in Nederland praktisch zo goed als onmogelijk voor minderjarigen om abortus te laten plegen buiten medeweten van de ouders. Geheel anoniem zeker niet. Er is wel iets verschil tussen 16jarigen en 17jarigen, maar ook hier geldt, door alle voorwaarden dat er weinig artsen zijn die hierin meegaan en er geen garantie is dat je anoniem blijft. Een minderjarige kan wel proberen zo snel mogelijk een afspraak te maken met een abortuskliniek. Zij krijgt dan een doorverwijzing naar een hulpverlener.

Bronnen:
http://www.casaklinieken.nl/nl/hulpaanbod/...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100