Stel, een niet-gelovig opgevoed kind moet naar een pleeggezin. Is het mogelijk dat het in een (streng)gelovig pleeggezin geplaatst kan worden?

En zouden de pleegouders het kind in huis willen nemen? Dat vraag ik me af. Ik wil niemand met deze vraag beledigen, begrijp het aub niet verkeerd. Het is alleen nieuwsgierigheid.

Toegevoegd na 28 minuten:
Heeft het kind zelf ook wat te zeggen, mbt voorkeuren. (bv. kind wil in een christelijk gezin, kan dat, en kan dan ook aangegeven worden, in katholiek/gereformeerd etc?)

Weet jij het antwoord?

/2500

Ligt totaal aan de mensen zelf, maar zelf denk ik dat ze het niet doen. Het kind MOET dan mee naar de kerk moskee en meestal moet het geloven zo komt er ruzie dat wil ze verkomen de pleegouders.

pleegouders horen met respect om te gaan met de identiteit en religie van het kind en de ouders. de ousers zijn al zo buitenspel gezet. de pleegouders moeten ruimte maken voor de leefgewoontes van het kind. als de pleegouders dit omgaan met een heel ander geloof te moeilijk vinden, moeten ze er niet aan beginnen, en alleen kinderen met een geloof wat bij het hunne in de buurt komt opnemen.

Bronnen:
http://www.mobiel-pleegzorg.nl/2009/11/ple...

er is geen enkele reden om te denken dat het niet zou kunnen. het is al eerder gebeurd in noodsituaties, ook andersom: wel gelovig kind bij niet-gelovige ouders. een kind past zich snel aan, (streng) gelovige mensen hebben soms grote gezinnen en in dat geval zou een kind erbij ook geen enkel probleem opleveren. de kerk waartoe het gezin behoort zou uiteraard akkoord moeten gaan, is wel belangrijk voor het gezin, en zou ook op de achtergrond aanwezig en behulpzaam kunnen zijn.

Een kind gaat niet zomaar naar een pleeggezin, daar liggen vaak jaren van problematiek aan vooraf. Het is daarom van groot belang dat een pleegkind in een stabiel en liefdevol gezin terecht komt, waar het zich veilig voelt en waar het kind geaccepteerd wordt zoals het is. Daar moet naar gekeken worden bij het zoeken van een pleeggezin. De wens van de biologische ouder(s) met betrekking tot een gezin met een bepaalde levensovertuiging wordt natuurlijk meegenomen, maar speelt voor het welbevinden van het kind (waar het uiteindelijk allemaal voor gedaan wordt) geen rol. Als het al een probleem zou zijn om een niet-gelovig kind bij gelovige ouders te plaatsen of andersom, dan komt dat vrijwel altijd omdat de ouders hier niet mee kunnen omgaan. Vanuit het pleegkind geredeneerd is het geen probleem.

Bronnen:
Eigen ervaring

Er zijn onderzoeken gedaan naar methoden van 'matching', waarbij dus rekening wordt gehouden met zaken als leeftijd, andere kinderen in het gezin, religie, afkomst e.d. en zoveel mogelijk kinderen worden geplaatst bij pleegouders die eenzelfde achtergrond hebben. Dus een kind van christelijke ouders bij christelijke pleegouders, een kind van atheïstische ouders bij atheïstische pleegouders, een kind van islamitische ouders bij islamitische pleegouders, etc. Volgens mij is er nog geen standaard voor, en hanteert elke pleegzorginstelling zijn of haar eigen manieren van matching. Maar juist omdat men probeert zoveel mogelijk passend te matchen, zoekt men altijd pleegouders met veel verschillende kenmerken en van allerlei achtergronden en leeftijden. Dus als je je geroepen voelt.. Als het niet mogelijk is om te matchen op religie, dan zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de ouders. De pleegouders bewijzen immers de (biologische) ouders een dienst: die kunnen tijdelijk niet voor hun kinderen zorgen, en daarom neemt de pleegouder het over. Het is dus de bedoeling dat pleegouders rekening houden met de religie van de ouders en het kind, of met het feit dat zij juist géén religieuze opvoeding willen voor hun kind. Natuurlijk zal een kind van ongelovige ouders dat bij een gelovig gezin terecht komt, daar het één en ander van meekrijgen. Dat is ook niet erg, zolang er maar duidelijkheid is over de verschillen en daar open over gepraat kan worden, ook met de ouders van het kind. En of de ouders het kind in huis willen nemen? Ik denk dat dat geen vraag kan zijn: los van het feit dat christenen vanuit de bijbel de opdracht krijgen om medemensen in nood te helpen, zal iedereen die aangemeld is als pleegouder, of dat nu een christen, moslim, agnost of atheïst is, dit doen omdat hij of zij graag een thuis wil bieden aan kinderen die dat het meest nodig hebben. Ik geloof dus niet dat mensen een kind zullen weigeren: (ook andersom trouwens niet van een ongelovige vs een kind van gelovige ouders) daar zijn het pleegouders voor. Andersom kan ik me wél voorstellen dat de echte ouders misschien moeite hebben met het plaatsen van hun kind in een gezin dan een andere - of wel/geen - religie aanhangt dan zij. Maar dat is een ander verhaal.

Een pleegkind heeft meestal niet zoveel te zeggen waar hij/zij heen gaat omdat het meestal moeilijk is om een plekje te vinden. Pleegouders kunnen van te voren een lijst maken met dingen waar een pleegkind aan moet voldoen bv dat het een meisje of een jongen is, hoe oud het kind is en volgens kan je daar ook op zetten dat een kind gelovig is. Verder kunnen de pleegouders ook beslissen of ze een bepaald pleegkind in huis willen aan de hand van bepaalde gegevens. Het kan dus wel maar dat ligt aan de pleegouders. Hoop dat je er wat aan hebt.

Als opgegroeide in een pleeggezin, denk ik dat ik daar wel antwoord op kan geven. Zoveel pleegouders als biologische ouders kunnen hun wensen aangeven. Biologische ouders kunnen echter alleen hun wensen aangeven wanneer het om een vrijwillige plaatsing gaat. Ook kunnen ouders aangeven of ze hun kind binnen een bepaalde regio willen houden. Als hier alleen een gelovig pleeggezin woont, kan dat de overweging zijn tot actie over te gaan. Bij een niet-vrijwillige plaatsing beslist de jeugdzorg over het lot van een kind. Een kind zelf heeft ook invloed. Een kind heeft een voogd, maatschappelijk werker of begeleider aangesteld gekregen, en deze zal met het kind overleggen, indien mogelijk. Deze wensen zullen meegenomen worden voordat het kind ergens geplaatst zal worden. In hoeverre de wensen van biologische ouders en kind daadwerkelijk realistisch zijn, zal blijken wanneer er een goed pleeggezin wordt gezocht. Een pleeggezin (afgezien van crisis) heeft altijd de doorslaggevende factor. Na een kleine uitleg over de achtergrond van het te plaatsen kind, kan een pleeggezin beslissen door te gaan of het af te wijzen. Wanneer zij doorgaan, krijgen ze een uitgebreid dossier voor ogen (nog altijd zonder foto's). Aan de hand daarvan beslist een gezin kennis te gaan maken of niet. Wordt er gekozen voor een kennismaking, staat al voor 95% vast dat dit het pleeggezin voor het kind wordt. Na de kennismaking wordt er met de biologische ouders, het kind en het pleeggezin geevalueerd en vaak ook een 2e kennismaking gepland, om daarna over te gaan tot een plaatsing.

Ik weet alleen een situatie van een christelijk kind (reformatorisch of streng gereformeerd) dat in een niet gelovig gezin werd geplaatst. Dat pleeggezin probeerde het kind wel uit de christelijke wereld te krijgen. Terwijl ze eerder zeiden open te staan voor het geloof van het kind. Het kind moest op zijn strepen staan om gewoon op de christelijke school te blijven met zijn vrienden. Het pleeggezin wilde een openbare school. Ook zeiden ze dat het kind best naar de kerk mocht van hun, maar zij werkten er niet aan mee want hun geloof was het niet... zie je het voor je een jong kind dat uit zichzelf 1 uur moet fietsen naar de kerk, zonder enige medeleven of steun van een volwassene. Maar ja, de pleegouders stonden er toch voor open?? En oh ja, ze vonden het vooral belangrijk dat het kind minder gelovig werd. Ze gingen erg actief aan de slag om het kind het niet christelijk leven te leren. Dat vonden ze belangrijk. Dat het kind zou leren dat het ook anders kon dan de eigen cultuur en religieuze gebruiken, dat je het christelijk geloof ook op een andere manier kon beleven dan zijn eigen manier. Terwijl pleegzorg daar nooit voor misbruikt mag worden, om een kind van zijn of haar geloof af te krijgen, daar is pleegzorg niet voor bedoeld. Alles wat vertrouwd was voor dat kind werd onderuit gehaald. Terwijl het al schokkend genoeg was om (tijdelijk) uit huis geplaatst te zijn. Als je pleegkind een geloof heeft, dan ga je daarvoor. En dat is trouwens een basis recht van een kind, dat het recht heeft zijn eigen geloof en cultuur te hebben en in de praktijk te beoefenen, zonder dat een eventueel nieuw gezin probeert daar wat van af te krijgen. Kind had het hierdoor geestelijk erg moeilijk gekregen. Krijg jij een islamitisch meisje dan steun je dat kind in het dragen van een hoofddoek en eet je geen varkensvlees. Krijg jij een christelijk kind (bijvoorbeeld streng gereformeerd) dan ga dus niet met kind naar de bios en doe je maar de tv uit je huis. Daarnaast verdiepen in de cultuur en geloof van het kind. Pleegzorg moet namelijk om het kind gaan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100