Wat verstaat men onder geestelijke mishandeling door ouders bij hun kind, en wat word er tegen gedaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In sommige gezinnen blijft het echter niet bij af en toe een heftige woordenwisseling of een boze bui. Daar krijgen kinderen voortdurend van hun ouder(s) te horen dat ze niets waard zijn. Ze worden afgesnauwd of uitgescholden. Ze voelen zich niet veilig. Of ze krijgen nauwelijks aandacht en kunnen hun verhaal niet kwijt. In zulke gevallen worden kinderen psychisch mishandeld of emotioneel verwaarloosd. Kinderen kunnen daar ernstige psychische problemen door krijgen en zelfs voor hun leven worden beschadigd. Psychische mishandeling is bijvoorbeeld: Het kind bang maken Bijvoorbeeld te dreigen het kind naar een tehuis te sturen of door het kind op te sluiten in een donkere kast. Kleine fouten zwaar bestraffen Onvoorspelbaar gedrag van de ouders. Ouders zijn het ene moment lief, het andere moment boos, zonder dat de reden daarvoor duidelijk is. Het kind weet dan niet wat het van de ouders kan verwachten en wordt angstig en onzeker Het kind voor zichzelf houden Er zijn ook ouders die hun kind voor zichzelf willen houden en het kind belemmeren in de omgang met leeftijdgenootjes. Het kind belachelijk maken Het kind uitschelden of laten merken dat ze het kind niets waard vinden.

''Elke handeling waardoor opzettelijk en tegen de wil van de getroffene iemand geestelijk wordt gepijnigd of op een andere wijze inbreuk wordt gemaakt op de integriteit (= ongeschonden toestand (van de geest)).'' Wanneer aan het licht komt dat een kind geestelijk wordt mishandeld, zal Jeugdzorg het kind waarschijnlijk ''overnemen'' en de ouders uit de ouderlijke macht ontzetten. Voor het kind wordt dan een nieuw gezin gezocht.

Geestelijke mishandeling: een kind met woorden of handelingen psychisch leed berokkenen is geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling geeft kinderen het gevoel dat ze waardeloos, onvolmaakt en onbemind zijn, dat ze gevaar lopen of dat ze alleen worden gewaardeerd wanneer ze aan de verlangens van iemand anders tegemoetkomen. Geestelijke mishandeling omvat minachten, uitbuiten, terroriseren, afzonderen en verwaarlozen. Minachten betekent geringschatting tonen voor de capaciteiten en verworvenheden van het kind. Uitbuiten omvat aanzetten tot afwijkend of crimineel gedrag, zoals overtredingen en misdrijven of alcohol- of drugsgebruik. Terroriseren betekent het kind pesten, bedreigen of bang maken. Afzonderen betekent geen contact toestaan tussen het kind en andere volwassenen of kinderen. Emotionele verwaarlozing betekent het kind negeren, er niet mee omgaan, het kind geen aandacht en liefde geven. Geestelijke mishandeling vindt vaak lange tijd achtereen plaats. Alle gemelde gevallen van kindermishandeling worden onderzocht door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, die bepalen wat er feitelijk aan de hand is en die aanbevelingen doen. De Raad kan adviseren een maatschappelijk werker in te schakelen (voor kind en gezinsleden), het kind tijdelijk in een ziekenhuis of pleeggezin op te nemen of de rechter te vragen een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Een medewerker van de Raad kan, om tot een beslissing te komen, contact opnemen met de arts over de directe medische zorg die het kind nodig heeft, over de ernst van de schade die het kind is berokkend en het risico van verdere verwaarlozing of mishandeling. Dus indien gemeld; groet

Bronnen:
http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec23/ch2...

Onder psychische mishandeling verstaat men het kind kleineren, negeren, intimideren, onredelijke eisen stellen, bang maken, geestelijk terroriseren enz. Als het 'Advies en Meldpunt Kindermishandeling' inschat dat een gemeld kind wordt mishandeld, doet het AMK onderzoek naar de gezinssituatie van het kind. Tijdens zo'n onderzoek praat het AMK met de ouder(s)/verzorgers. Er wordt ook informatie ingewonnen bij school en de huisarts. Samen met de ouders zoekt het AMK naar passende hulpverlening. Als de ouders niet mee willen werken, kan het voorkomen dat de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg wordt ingeschakeld. Alles wordt in het werk gesteld om de situatie van het kind te verbeteren.

Bronnen:
http://www.horenzienenpraten.be/vormenkinderen.htm
http://www.watkanikdoen.nl/wat-gebeurt-er-...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100