Zijn éénigs kinderen anders dan kinderen uit een groter gezin?

Zijn enigskinderen anders dan kinderen uit een gezin waar er broertjes of zusjes aanwezig zijn.? Vaak hoor je wel dat ze wat verwender zijn, maar dit hoeft natuurlijk ook helemaal niet het geval te zijn.
Lopen enigskinderen tegen meer problemen aan dan kinderen die uit een groter gezin komen op sociaal gedrag gezien?

Weet jij het antwoord?

/2500

ja hoor. Kinderen uit een-kind gezinnen zijn minder gewend op hun beurt te moeten wachten. Ze kunnen niet delen en hebben moeite vriendjes te maken. Ik denk niet dat je hier een eenduidig antwoord op kan geven. Het zal voro eengroot deel aan de ouders liggen, en wellicht minder dan specifiek een-kind gezinnen.

Ja tuurlijk... Ze kunnen niet van nature delen zoals een 10de kind dat wel kan... En het enigs-kind is gewend de aandacht alleen te ontvangen... Een kind kun je alleen maar verwennen als je het kind wat anders geeft dan waar het om vraagt... Je kunt niet sec stellen dat enigs-kinderen minder sociaal zijn of slechter of dommer of wat dan ook... Toegevoegd na 11 minuten: Voor de volledigheid: De enigs-kinderen zijn wel weer anders dan de kinderen uit een kleiner gezin...

als er meerdere kinderen zijn, voeden die elkaar ook een beetje op. dat mis je zoeizo als enigs kind. ook kan het zijn dat er meer geld en aandacht is voor een enigs kind wat verschillende effecten kan hebben. als enigs kind is het hebben van vriendjes van groter belang dan kinderen uit een groter gezin omdat ze anders alleen hun ouders als referentiekader hebben wat ze te snel volwassen kan maken. overigens is verwendheid zeker niet een vast gegeven gezinnen met een kind, net als alle andere conclusies die je ongefundeerd in de breedte zou kunnen trekken.

Ze zijn in ieder geval wijsneuziger en in sommige gevallen ook minder sociaal voelend dan kinderen uit een groter gezin.

Ik heb er maar een artikeltje bijgezocht. Samenvatting is alsvolgt: Er zijn in de loop der jaren veel onderzoeken gedaan naar het anderszijn van enig kinderen. Als er al verschillen werden gevonden in functioneren dan waren die bijna allemaal in het voordeel van enig kinderen. Zij functioneerden beter en scoorden hoger op zaken als intelligentie, schoolprestaties en sociaal gedrag. In het boek "Jij en je plaats in het gezin" worden deze verschillen nader benoemd. Enig kinderen blijken vaak zelfbewuster door het leven te gaan. Dit is te verklaren doordat ze meestal meer aandacht van hun ouders krijgen. Door dit zelfvertrouwen weer uit te stralen, worden enig kinderen vaak gezaghebbende leiders, aldus het blad Carp. Verder blijkt dat enig kinderen vaak onafhankelijker zijn dan kinderen met broers en zussen. Enig kinderen geven wél vaak aan dat er verschillen zijn. Ze zeggen dat ze minder goed zijn in het sociale verkeer en ook dat ze minder behoefte hebben aan contact met leeftijdgenoten. Eenkindouders hebben daarbij geen ‘vergelijkingsmateriaal’ wat betreft de ontwikkeling van hun kind. Dit leidt soms tot te lang wachten met het zoeken van hulp of juist het tegenovergestelde, te snelle bezorgdheid. Ook gaan ouders met één kind soms te vaak met het kind om alsof het een derde volwassene is. Een aantal ‘nadelen’ van het enig kind zijn, wordt tegenwoordig vaak deels gecompenseerd door het kind naar de crèche of peuterspeelzaal te laten gaan. Veel enig kinderen ervaren mede daardoor het opgroeien zonder broertjes of zusjes niet als negatief.

het enige nadeel wat ik ervaren heb als enigs kind, was op het moment dat ik beide ouders verloor. want toen was ik echt alleen en kon het verdriet niet delen. het waren immers alleen maar MIJN vader en moeder en van niemand anders. verder ben ik niet verwender, kan goed vrienden maken, ben sociaal, kan goed delen, heb me nooit eenzaam gevoeld in mn jeugd.

Ook n.a.v. het antwoord van Suus, wat ik heb gelezen en de website bekeken heb ik verder gegoogeld, en ook ik ben een website tegengekomen waarin een aantal onderzoeken met elkaar vergeleken worden. zie hieronder een stuk van die website, de bron wordt vermeld en raad ik je zeker aan om te lezen want er staat echt een grote hoeveelheid informatie in over het enig kind zijn op werkelijk alle vlakken. Maar de uitkomst is weer totaal anders dan wat Suus aangeeft. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. # De onderzoekers Polit en Falbo (1987) hebben maar liefst 141 studies vergeleken waarin de persoonlijkheid van enig kinderen beschreven werd. De gemiddelde leeftijd van alle kinderen was 17 jaar en het grootste deel van de onderzochte kinderen was afkomstig uit de Verenigde Staten. Allereerst is uit dit samenvattende onderzoek gebleken dat enig kinderen niet anders zijn wat betreft de volgende kenmerken: # dominantie; # volwassenheid; # zelfcontrole; # zelfwaardering; # tevredenheid; # sociale deelname; # relatie met ouders; # populariteit. Op al deze punten waren de verschillen tussen enig kinderen en andere kinderen minimaal. En áls er al (zeer kleine) verschillen gevonden werden, dan vielen die meestal juist gunstig uit voor de enig kinderen. Er bleek maar één eigenschap te zijn waarop enig kinderen duidelijk anders zijn, namelijk op het gebied van prestatiemotivatie. Enig kinderen hebben sterker de wens om hoog te presteren en willen ook werken om iets te bereiken. De conclusie van Polit en Falbo was dat opgroeien zonder broers en zussen geen grote invloed heeft op de persoonlijkheid van een kind. Wanneer er wel sprake is van invloed, dan is dat in het voordeel van de enig kinderen. Prestaties en intelligentie Op sommige fronten zijn enig kinderen duidelijk in het voordeel, zo blijkt uit veel onderzoeken. Onder andere: prestaties en intelligentie. Wanneer intelligentietests worden afgenomen, blijkt dat enig kinderen gemiddeld een iets hoger IQ hebben.

Bronnen:
http://www.ouders.nl/mopv2007-enigkinderen.htm

ik denk wel degelijk dat dat verschil uitmaakt ja,want kinderen in een groter gezin krijgen toch altijd wel wat minder aandacht(ze moeten het delen)en moeten leren om goed met elkaar om te gaan anders is er steeds bonje enz. enz. enz. dat kun je positief maar ook negatief bekijken maar ze hebben een andere opvoeding beleeft als een alleenstaand kind