Moet ik door mijn kind veroorzaakte schade aan speelgoed van KDV vergoeden?

Mijn kind heeft op de creche met 1 ruk de onderkant van twee pagina's uit een boekje gescheurd. Dit was een duur boekje (c. €25) en nu wil de creche dat ik dit vergoed (het boekje mag ik dan houden).

Ik heb nooit eerder klachten van de creche gehad en herken ook thuis niet dat hij heel aggressief met speelgoed omgaat.

Volgens de creche ben ik als ouder aansprakelijk voor de schade die mijn kind aanricht. Maar in dit geval betaal ik de creche om toezicht te houden op mijn kind. Ben ik dan nog steeds aansprakelijk? Bovendien is naar mijn mening het boekje te repareren met een paar plakbandjes. Is dit dan wel echte schade?

Weet jij het antwoord?

/2500

Bij veel kinderopvang komt het er op neer dat je inderdaad zal moeten betalen. Als een kind tijdens het verblijf bij de opvang schade aanricht valt dit onder de particuliere Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van u als ouder, ook als het kind onder leiding de opvang staat. Dit is geregeld in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek waardoor kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. U dient zelf dus over een WA-verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen. e gevolgen van eventueel beschadiging aan kleding en/of ongelukken.

Ja, natuurlijk bent u aansprakelijk. Het is trouwens niet meer dan beleefd en billijk dat u de geleden schade vergoedt. Overigens kunt u zich voor dergelijke calamiteiten verzekeren. Wat zeker niet overbodig is maar vooruitziend want in de toekomst kunnen uw kinderen of uzelf aan anderen ongewild schade berokkenen. Een ongevalletje is immers gauw gebeurd.

In uw zaak gaat het om een gedraging van een peuter in een crèche. Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titel 3, artikel 164 zegt hierover: Een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend. Maar dan: In uw zaak hebben we te maken met ouders (u dus) die risicoaansprakelijk zijn voor de door hun kind (beneden 14 jaar) veroorzaakte schade aan een derde, in casu de crèche. En als die ouders dan ook nog een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) hebben afgesloten dan zijn die verplicht om de crèche schadeloos te stellen. Die aansprakelijkheid is geregeld in: artikel 169, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk. Voorheen was je als ouder niet aansprakelijk als bv je kind van vier jaar op de kleuterschool schade toebracht aan het brilletje van een andere kleine kleuter omdat je simpelweg niet in de gelegenheid was om het kind zijn gedraging te beletten. Je was als ouder voor je kind aansprakelijk tenzij men zich (met een duur woord) kon disculperen. Op een gegeven moment werd dat maatschappelijk niet meer acceptabel geacht en als gevolg daarvan werd artikel 6:169 BW toegevoegd. U zou kunnen informeren hoe het precies in de reglementen van de crèche staat.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100