Als moeder naar een psychiater moet, kan vader die geen gezag heeft alle recht van moeder afnemen ?

moeder zit er even doorheen en heeft last van hyperventilaties en moet daardoor naar de psychiater en heeft een grote schuld. moeder en vader zijn niet meer samen. maar moeder heeft de volledige gezag. Zij is wel in staat om goed voor haar kind te zorgen en op te voeden en heeft verder een gezond verstand. Kan vader (die alleen het kind erkend heeft) het kind van de moeder afnemen via de rechter ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Vaders die samenwonen en het kind bij de burgelijke stand erkennen krijgen niet automatisch het ouderlijk gezag. Dat moet apart worden aangevraagd via een formulier dat door beide ouders ondertekend bij de rechtbank moet worden ingediend. Als dat gebeurd is, heeft vader dus ook ouderlijk gezag. Anders niet. Als er aanleiding toe is, kan de rechter een maatregelen nemen. De lichtste is ondertoezichtstelling, een zwaardere is ontheffing van de ouderlijke macht en de zwaarste is ontzetting uit de ouderlijke macht. "Als de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt het kind een gezinsvoogd toegewezen van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders behouden beperkt het gezag over hun kind en blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft. (...) Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad de rechter om een voorlopige ots met een uithuisplaatsing verzoeken. Tijdens deze voorlopige ots zet de Raad het onderzoek voort. In de brochure 'Als uw kind onder toezicht gesteld wordt' vindt u meer informatie over de ondertoezichtstelling. Onderaan deze pagina kunt u de brochure downloaden." "Wie kunnen een ondertoezichtstelling (ots) aanvragen bij de kinderrechter: * een van de ouders (ook als het kind niet bij de ouder woont); * een pleegouder of stiefouder; * de officier van justitie; * de Raad voor de Kinderbescherming. Als een Bureau Jeugdzorg een melding krijgt dat er een ernstige gezinssituatie is, geven zij die melding door aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het is meestal de Raad voor de Kinderbescherming die een ots aanvraagt. Zij doet daarvoor een onderzoek naar de situatie van het kind en maakt een rapport. Ouders, pleegouders en stiefouders die een ots nodig vinden en direct naar de kinderrechter willen stappen, hebben daarbij een advocaat nodig." Dus: ja, de vader kan een ondertoezichtstelling aanvragen. Die komt er echter alleen als de rechter dit na degelijk onderzoek noodzakelijk acht. Er komt dan ook een gezinsvoogd. De rechter 'neemt dan een deel van het ouderlijk gezag af', dat doet niet de vader. Bovendien krijgt een vader die geen ouderlijk gezag heeft niet 'ineens' hierdoor wel ouderlijk gezag.

Wat computoon hier heeft aangegeven klopt theoretisch wel, maar in de praktijk geldt (gelukkig) een iets menselijker maat. Natuurlijk kan een (alleenstaande) moeder tegen haar grenzen oplopen in haar dagelijkse strijd om het bestaan. Maatschappelijke problemen als schulden zijn daar een onderdeel van en in deze tijden niets vreemds. Maar, zolang de moeder haar verantwoordelijkheden jegens haar kind(eren) naar beste kunnen blijft vervullen is er geen macht ter wereld die haar haar zeggenschap over haar kinderen zal kunnen en willen afnemen. Moeder mag best hulp vragen als het haar allemaal teveel wordt. Dat is juist goed als ze dat doet. De hulp die ze dan ontvangt kan haar helpen om de zorg voor haar kind(eren), met al haar liefde voor hen, te blijven geven. Het is juist misbruik maken van zo'n situatie als een (biologisch, erkennende) vader dan gaat proberen de moeder uit de ouderlijke macht te ontzetten en getuigd niet van veel respect voor de moeder van de kinderen. Instanties als Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming weten dit ook en zullen met de nodige omzichtigheid zulke gevallen behandelen. Pas als onomstotelijk vaststaat dat de moeder niet meer in staat is om haar kind(eren) naar behoren op te voeden, dan kan er ingegrepen worden. Maar dan nog geldt dat het belang van de kinderen gaat boven de wil van de 'vader'.

Nee ,dat kan niet. Een rechter kijkt naar het belang van het kind.waarom zou je een kind weghalen bij een moeder die naar een psychiater gaat.het spreekt alleen maar voor de moeder dat ze wat aan haar problemen doet.Als zij voor de rest goed voor haar kind zorgt zal de rechter haar in het gelijk stellen. De vader kan wel een rechtszaak beginnen en bezoekrecht eisen. Als er geen dingen aan zijn kant zijn die het welzijn van het kind belemmeren kan hij bezoek recht krijgen conform de normale regeling toegewezen krijgen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100