wat zijn de voor en nadelen van een antroposofische opvoeding?

Zijn er bijvoorbeeld verbanden tussen het type beroep en de. opvoeding. En hoe zit het bijvoorbeeld met criminaliteit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Door de grotere aandacht aan kunstvormen zouden de meeste leerlingen van een vrijeschool kunstzinniger zijn dan leerlingen van andere scholen. Op kennisgebied hinken de steinerscholen achterop, de slaagcijfers in het hoger onderwijs zijn lager. De nadruk ligt meer op mensheidsontwikkeling dan op het vergaren van kennis. De Inspectie van het Onderwijs in Nederland meldt in 2007 in het Rapport ‘De kwaliteit van het onderwijs op (zeer zwakke) vrijescholen in het basisonderwijs’: Op grond van bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat beduidend meer vrijescholen zwak of zeer zwak zijn dan andere basisscholen. De kwaliteit van het onderwijs schiet op meer dan de helft van de vrijescholen in meer of minder ernstige mate tekort. Als belangrijkste redenen voor het hoge percentage zeer zwakke vrijescholen noemt het rapport dat deze scholen doorgaans: Geen of weinig gebruik maken van landelijk genormeerde toetsen waardoor hun onderwijsresultaten niet beoordeeld kunnen worden; Niet of niet voldoende in staat zijn zich via een sluitend systeem van kwaliteitszorg te verantwoorden over de vraag hoe de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd; Minder vaak in staat zijn aan te geven hoe planmatig de zorg en begeleiding voor leerlingen is; Minder vaak aantoonbaar kunnen maken in hoeverre het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen; Aangezien Vrij in Vrije school staat voor het voeren van een schoolbeleid volgens de sociale driegeleding, zal dit schoolbeleid zijn bepaald op basis van het kind, niet de eisen vanuit de overheid. Gezien het feit dat alleen wordt getoetst conform het landelijke leerplan en de overheidsnormeringen zal hier logischerwijs een vertekend beeld kunnen ontstaan. Kijkend naar de vrije scholen die wel meedoen met de Cito-toetsen kan je concluderen dat deze vrije scholen gemiddeld of beter dan gemiddeld presteren. Leerlingen van steinerscholen kiezen in hun vervolgopleiding meer dan gemiddeld voor een alfa-richting, zoals rechten of psychologie. Het aantal leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de beta-richting ligt juist lager. Lees meer over de voor-en nadelen van deze scholen in de verschillende bijgevoegde websites:

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijeschoolonderwijs
http://weblog.steinerscholen.com/
http://www.katinkahesselink.net/ond/vrijesch.htm
http://www.steinerscholen.com/home

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100