Wie betaalt voor het kappen van een boom?

Ik heb een koopwoning met de grond op erfpacht. Een boom moet worden gekapt omdat deze ziek is en dreigt op het huis te vallen. Voor de kap moet er toestemming gevraagd worden aan de grondeigenaar omdat de boom van hem is. Moet hij dan ook betalen voor het kappen? Of moet ik dat doen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Tenzij e.e.a. in de akte anders is geregeld, komt dit voor uw rekening volgens de wet: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Artikel 89 1 Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de erfpachter hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar. 2 Hij mag echter zonder toestemming van de eigenaar niet een andere bestemming aan de zaak geven of een handeling in strijd met de bestemming van de zaak verrichten. 3 Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de erfpachter, zowel tijdens de duur van de erfpacht als bij het einde daarvan, de bevoegdheid gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen, weg te nemen, mits hij de in erfpacht gegeven zaak in de oude toestand terugbrengt. Artikel 96 1 Gewone lasten en herstellingen worden door de erfpachter gedragen en verricht. De erfpachter is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, aan de eigenaar van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De eigenaar is niet tot het doen van enige herstelling verplicht. 2 De erfpachter is verplicht de buitengewone lasten die op de zaak drukken te voldoen. 3 In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken. Misschien heeft u voor het kappen een kapvergunning nodig. Dit is afhankelijk van de regelgeving in de gemeente.

Bronnen:
http://www.rechtswinkel.nl/antwoorden/1775...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100