Waarom is er door klimaatverandering in ons rivierengebied en kustgebied steeds meer gevaar voor overstromingen ?

Ik doel naar Nederland.

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat door het smelten van het poolijs de zeespiegel stijgt, ook hier aan de kust van Nederland en de rivieren die een open verbinding met de zee hebben. Als het stijgende water over- of nog erger door de dijken komt loopt het lagergelegen achterland onder water.

Het verminderen van de afvoer- en opslagcapaciteit neemt af, waardoor er steeds meer overstromingen kunnen gaan plaatsvinden. Het waterpeil in de rivieren is als gevolg van de Deltawerken gestegen. Door de Deltawerken is de afvoersnelheid van de rivieren afgenomen. Hierdoor blijft er meer zand in de rivieren achter, waardoor deze steeds hoger komen te liggen en de waterstand verhoogd wordt. Ook wordt de waterstand hoger door de stijgende zeespiegel. De verhoogde waterafvoer via de grote rivieren is ook een oorzaak dat de capaciteit van wateropslag en waterafvoer niet voldoende is. Al dan niet illegale uitgevoerde slootdempingen om over meer landbouwgrond te kunnen beschikken is een sluipend kwaad, het effect kun je vergelijken met de drooglegging van plassen en meren. Het reservoir aan zoet water (bij tekorten), als de afvoer- en opslagcapaciteit (bij een wateroverschot), neemt af. Een probleem is de steeds diepere afwatering van klinkgevoelige gronden, waardoor het oppervlak blijvend daalt en de “spons” steeds dunner wordt. Een van de gevolgen is dat het vermogen tot waterberging van de polders is afgenomen en dat bij zware regenval veel land snel onder water staat, net als vóór de grootschalige toepassing van stoombemaling. Dan is er nog het ontstaan van kwelwater dat voor een overstroming kan zorgen. Kwel is water dat bijvoorbeeld onder de dijk door sijpelt en vanuit de bodem omhoog komt. De stroming wordt veroorzaakt door een peilverschil in het buitenwater (of een hooggelegen polder) en het polderpeil in een diepe polder. Rijk, provincies en gemeenten werken samen om overstromingen te voorkomen. Rijkswaterstaat en de waterschappen onderhouden en inspecteren dijken, dammen en duinen. De waterstanden worden voortdurend bewaakt. RWS en de waterschappen versterken de komende jaren grote delen van de Nederlandse dijken. Na deze aanpassingen moeten de dijken een extreem zware storm en hoogwater weer aankunnen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100