Wanneer mag je in de veluwe op wild jagen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is afhankelijk van het soort wild dat geschoten moet worden. Reeën zitten vaak voor in het jaar, wilde zwijnen meestal in de zomer, hazen in het najaar. Maar je mag alleen maar op wild jagen als je een jachtvergunning hebt en die worden niet makkelijk uitgedeeld aan Jan en Alleman.

Jacht in Nederland De vrije jacht is in Nederland verboden. Slechts met een speciale vergunning (jachtakte) mag er gejaagd worden. Als er zonder deze papieren gejaagd wordt is er sprake van "stropen". Jagers zijn mensen die een jachtakte hebben, dat zijn er in Nederland zo'n 28.000. De jachtakte wordt aangevraagd bij de politie. De politie geeft alleen een jachtakte af onder de volgende voorwaarden[1]: de aanvrager is minstens achttien jaar; de aanvrager heeft met goed gevolg een jachtexamen afgelegd; de aanvrager heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten; er is geen grond om aan te nemen dat de aanvrager misbruik zal maken van de bevoegdheid om te jagen; er is geen grond om aan te nemen dat de aanvrager misbruik zal maken van de bevoegdheid om wapens en munitie voorhanden te hebben; aan de aanvrager is, op het moment van de aanvraag, niet de bevoegdheid om te jagen ontzegd; de aanvrager is in de twee jaren voorafgaand aan de aanvraag niet veroordeeld voor één van de in de jachtwet genoemde strafbare feiten. Het diploma van het jachtexamen is te halen na de jachtcursus. De jachtcursus wordt door diverse opleidingsinstituten aangeboden. De Stichting Jachtopleidingen Nederland neemt het jachtexamen af.....

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacht_(activiteit)

Tot grof wild worden in de Jachtwet de volgende soorten gerekend: edelherten, reeën, damherten, moeflons en wilde zwijnen. De jacht op al deze soorten is gesloten. Alleen op vergunning mag een soort worden bejaagd. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie. In de vergunning staat omschreven welke soort mag worden bejaagd, in welk aantal en gedurende welke periode. Als een vergunning wordt verstrekt, wordt er gejaagd met kogels in plaats van hagel zoals bij de andere wildsoorten. Het edelhert wordt tot het zogenoemde roodwild gerekend en is voornamelijk te vinden op de Veluwe. Afschotvergunningen hangen samen met de voorjaarsstand van de soort. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gaat uit van een maximale stand van ongeveer 800 stuks. De afschotperiodes voor edelherten zijn doorgaans tussen 1 september tot en met 28 februari voor geweidragers en tot 15 maart voor de vrouwelijke edelherten (hindes) en kalveren. Damherten komen in Nederland minder voor; afschotvergunningen worden per geval bekeken. De reeënstand is in Nederland tamelijk gezond. Er zijn drie redenen om een afschotvergunning te verlenen: een te hoge reestand veroorzaakt ziekten onder de soort, de toegebrachte landbouwschade en het streven naar een gelijke verhouding mannelijke en vrouwelijke reeën. Moeflons worden, gezien de slechte stand, niet veel meer bejaagd in Nederland en vergunningen worden per geval bekeken. Het wild zwijn, te vinden in de Veluwe en de grensstreek, kent een gezonde stand. Ook bij deze soort is er een gewenste voorjaarsstand: maximaal 600 stuks. Om een wild zwijn te mogen bejagen is een zwartwildbrevet nodig, een bewijs van schietvaardigheid. Op onderstaande site nog meer informattie.

Bronnen:
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Jacht/w...

als je de gewenst documenten/vergunningen hiervoor hebt, anders mag het helemaal niet. er zijn nog wel wat eisen waar je aan moet voldoen, dus zomaar wat neerploffen mag niet. (al moet ik zeggen, het stikt hier van de wilde zwijnen!!! van die tamme VVV zwijnen vooral, maar dat moet wel, anders krijg prinsje Alex ze niet in het vizier blijkbaar, want schieten... dát kan ie niet echt)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100