Waarom zijn er sloten tussen landbouwgronden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Om dezelfde reden dat er rivieren door Nederland stromen, namelijk om water af te voeren.

Volgens deze website https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloot_(watergang) zijn ze zowel bedoeld om water af te voeren, om het grondwater op het juiste peil te houden als om land in percelen te verdelen. "Een sloot is een gegraven watergang die dient om overtollig water af te voeren om wateroverlast te voorkomen, en is breder dan een greppel en smaller dan een gracht. Een sloot is een onderdeel van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Het via sloten afgevoerde water wordt elders weggepompt. Het is belangrijk dat de doorstroming van het water onbelemmerd is. Hiervoor worden sloten bij de schouw gecontroleerd. Sloten vindt men op hooggelegen (landbouw)gronden zowel als in polders, of langs paden en wegen. Sloten kunnen relatief smal zijn, of vele meters breed. Een ondiepe waterafvoer wordt vaak een greppel genoemd. Het waterniveau in sloten in polders wordt vaak zo laag gehouden dat niet alleen regenwater, maar ook een deel van het grondwater van aanliggende weidegronden erheen stroomt. Hoe lager het waterpeil in de sloten in zo’n poldergebied (= het polderpeil), hoe meer grondwater er wordt weggetrokken uit het naastliggende weidegebied. In veenweidegebieden biedt een laag polderpeil het voordeel dat de grond minder zompig en makkelijker betreedbaar en berijdbaar is, dus toegankelijker voor vee en voor landbouwwerktuigen, maar het veen dat boven de grondwaterspiegel uitkomt gaat door inwerking van de lucht langzaam verteren. Het landoppervlak daalt daardoor. En na verloop van jaren moeten de sloten worden verdiept en het polderpeil verlaagd worden om hetzelfde effect te krijgen. In een sloot die niet vaak leeggeruimd (geslat, gekroosd) wordt van plantengroei, kunnen interessante plantengemeenschappen ontstaan (...). Sloten hebben een secundaire functie: het verdelen van land in percelen. Ook dienen veel sloten als drinkwaterreservoir voor het vee dat op de omringende weilanden staat (veedrenking). Het water wordt dan vaak opgepompt via een slang die in de sloot ligt, door een mechanische pomp die wordt aangestuurd door de snuit van een dorstig dier."

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloot_(watergang)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100